Zgłoszenie urodzenia dziecka Lublin 2023

Weryfikacja: 29 marca 2023

Zgłoszenie urodzenia dziecka Lublin

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lublinie. Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je w Lublinie i nada mu numer PESEL w Lublinie. Jak dokładnie przebiega procedura zgłoszenia narodzin? Jakie imię można nadać nowemu członkowi rodziny, aby zostało zaakceptowane przez urzędnika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka?

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

  • matka lub ojciec, którzy mają ukończone 16 lat i nie utracili zdolności do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki dziecka jeśli nie ukończyła ona 16 r.ż. lub jeśli rodzice zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych,
  • pełnomocnik.

Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, jego ojciec musi zgłosić się do USC w celu uznania ojcostwa w Lublinie. Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka musi je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy od złożenia oświadczenia przez ojca.

W urzędzie można zgłosić tylko dziecko urodzone w Polsce.

Jakie imię można nadać dziecku?

Czy dziecku można nadać dowolne imię?

Wybierając imię dla dziecka, należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

  • nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
  • nie może być zdrobnieniem,       
  • nie można nadać więcej niż dwóch imion.

Imię może za to być obcego pochodzenia (np. Andreas, Agnes). 

Jeśli urzędnik USC uzna, że imię nie spełnia ww. wymagań, może odmówić jego przyjęcia. W takiej sytuacji kierownik USC wybierze imię dla dziecka, a rodzic otrzyma odpowiednią decyzję administracyjną, od której będzie mógł się odwołać w ciągu kolejnych 14 dni.

Jeżeli dziecko po latach stwierdzi, że noszone imię lub nazwisko nie jest odpowiednie, może starać się o zmianę imienia w Lublinie lub zmianę nazwiska w Lublinie.

Ile czasu ma rodzic lub przedstawiciel ustawowy na zgłoszenie narodzin dziecka?

Zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę wystawia lekarz lub położna przy porodzie i przekazuje do USC w ciągu 3 dni od sporządzenia. Jeżeli rodzice nie dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie, kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka na podstawie otrzymanej karty urodzenia oraz sam wybierze imię dla dziecka.

Tuż po zgłoszeniu narodzin dziecka można starać się o becikowe w Lublinie oraz kosiniakowe w Lublinie – świadczenia dla świeżo upieczonych rodziców. Dodatkowo, jeżeli rodzice chcą szybko wrócić do pracy po narodzinach potomka, niedługo po narodzinach powinni zwrócić uwagę na zapisy do żłobka w Lublinie – w wielu placówkach tworzone są listy oczekujących na miejsce.

Zgłoszenie urodzenia dziecka u pracodawcy

Według ustawy należy zgłosić urodzenie dziecka w zakładzie pracy w ciągu 7 dni od narodzin dziecka. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, wypełniając odpowiedni formularz.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Gdzie można zgłosić urodzenie dziecka w Lublinie?

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lublinie, jeżeli jest właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka lub przez Internet. Aby skorzystać z drugiej opcji, trzeba posiadać Profil Zaufany lub e-dowód dla potwierdzenia tożsamości. 

Jaki wniosek należy wypełnić?

Podczas osobistej wizyty w urzędzie, nie wypełnia się wniosku do zgłoszenia urodzenia dziecka. Należy jedynie przygotować dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, bądź jeśli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo (Sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w Lublinie i paszport w Lublinie). Ważne jest również, aby do urzędu dotarła już karta urodzenia, przesłana przez lekarza lub położną, która odebrała poród. 

Odpowiednie zgłoszenie można również przesłać za pomocą platformy gov.pl.

Zgłoszenie urodzenia dziecka online

Ile kosztuje pierwszy akt urodzenia?

Ile kosztuje pierwszy akt urodzenia?

Pierwszy odpis aktu urodzenia dziecka rodzice otrzymują bezpłatnie, w momencie zarejestrowania dziecka. Jeżeli konieczne jest posiadanie więcej niż jednej kopii dokumentu, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o wydanie aktu urodzenia dziecka w Lublinie i uiścić opłatę skarbową w Lublinie.

Ile się czeka na akt urodzenia?

Kierownik urzędu przygotowuje akt urodzenia w ciągu następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia urodzenia — pod warunkiem że otrzymał kartę urodzenia dziecka. Wówczas dziecku zostaje nadany numer PESEL, a jeśli dziecko zostało zameldowane, rodzice otrzymają także potwierdzenie zameldowania.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zgłoszenie urodzenia dziecka w Lublinie?

Aby załatwić sprawę zgłoszenie urodzenia dziecka w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego przy ul. ul. Spokojna 2.

Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

tel. +48814661500 

strona www

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zgłoszenie urodzenia dziecka online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,1 tys. dokumentów!
Zgłoszenie urodzenia dziecka

Do osobistego zgłoszenia urodzenia dziecka nie ma wymaganych wniosków, wystarczy:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Pełnomocnictwo ws. zgłoszenia urodzenia dziecka
Pobierz dokument