Wniosek o zawarcie małżeństwa (ślub cywilny)

Aktualizacja: 30 czerwca 2020Ślub cywilny

Ślub cywilny to nic innego, jak ceremonia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Jest oficjalną formą zawarcia małżeństwa w Polsce. 

Kto może wziąć ślub cywilny? Przesłanki zawarcia małżeństwa

Małżeństwo może zostać zawarte przez dwie osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • obydwoje są pełnoletni lub, jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat i posiada zgodę sądu na ślub;
 • nie są w żadnym innym związku małżeńskim,
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej ani nie są rodzeństwem (zatem wykluczone są pary typu: brat - siostra, ojciec - córka, matka - syn);
 • nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (wykluczone są pary typu: teściowa - zięć, synowa - teść);
 • nie są w stosunku przysposobienia (adoptowany - rodzic adopcyjny);
 • osoby posiadające choroby psychiczne lub niedorozwój umysłowy posiadają odpowiednią zgodę sądu.

Kiedy Urząd nie zgodzi się na zawarcie małżeństwa?

Prawo wyraźnie mówi, że ślubu cywilnego nie mogą zawrzeć osoby ubezwłasnowolnione.

Czy  ślub trzeba wziąć w Urzędzie w swoim mieście?

Nie. Ślubu może Wam udzielić dowolny Urząd Stanu Cywilnego, nie ma w tym zakresie rejonizacji.
Jeśli chcecie wziąć ślub w innym miejscu niż USC (na przykład w plenerze), zgłoście się do Urzędu najbliżej wybranego miejsca.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Ślub cywilny w urzędzie - cena

Samo udzielenie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego jest bezpłatne. Wnosi się jedynie opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata jest stała dla każdego i wynosi 84 zł. Opłaty można dokonać na miejscu, przy pierwszej wizycie, w kasie USC lub przelewem na konto Urzędu (potrzebny będzie dowód wpłaty).

Ślub cywilny w plenerze - koszt

Jeśli chcecie wziąć ślub poza USC, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł.

Jeśli ślub musicie wziąć poza urzędem, z różnych powodów:

 • zagrożenia życia lub zdrowia (np. w szpitalu)
 • ograniczenia wolności (np. w więzieniu)

- wtedy dodatkowa opłata nie jest pobierana.


Jak wziąć ślub cywilny - krok po kroku

1. Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Pierwsza wizyta pozwala na ustalenie niezbędnych formalności do zawarcia małżeństwa.

Jakie dokumenty ze sobą zabrać?

Na wizycie będzie potrzebnych kilka dokumentów, choć większość z nich Urząd sam pobierze z bazy centralnej. Co potrzebujecie mieć przy sobie:

 • dowody tożsamości (dowód osobisty, paszport - dokument ze zdjęciem), do okazania
 • dowód opłaty skarbowej → zobacz rozdział: Ile kosztuje ślub cywilny?
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli jest potrzebne → patrz rozdział: Kto może wziąć ślub cywilny?
 • jeśli z jakiegoś powodu będziecie korzystali z pełnomocnika - niezbędne będzie pełnomocnictwo oraz zezwolenie sądu na takie zawarcie małżeństwa

Akt stanu cywilnego urząd pobierze z bazy lub sam uzyska z właściwego urzędu. Nie musicie się tym martwić, chyba, że:

 • nie posiadasz polskich aktów stanu cywilnego, a jesteś obywatelem Polski, wtedy na spotkanie przynieś:
  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
  • zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z potwierdzeniem jego ustania / unieważnienia / nieistnienia (jeśli zawarłeś wcześniej inny związek małżeński)
 • jeden z małżonków jest cudzoziemcem, wtedy na spotkanie przygotuj:
  • dokument, który potwierdzi, że według prawa obowiązującego w kraju jego pochodzenia, może zawrzeć związek małżeński
  • jeśli zdobycie takiego dokumentu będzie niemożliwe (np. kraj jest w konflikcie wojennym), orzeczenie sądu o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa
  • jeśli nie da się ustalić stanu cywilnego, urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty:
   • odpis aktu urodzenia
   • odpis aktu małżeństwa  z informacją / potwierdzeniem, że osoba nie jest już w tym związku

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa

Już na początku "nowej drogi" należy odwiedzić USC, aby złożyć oświadczenie, że nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby temu przeszkodzić.
Uwaga: małżeństwo można zawrzeć nie wcześniej niż 1 miesiąc po złożeniu oświadczeń.
Oświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy, co oznacza, że do pół roku powinniście zawrzeć małżeństwo lub po tym terminie złożyć nowe oświadczenia.

Ustalenie terminu

Na spotkaniu naczelnik urzędu lub jego zastępca przedstawi Wam wstępne założenia zawarcia małżeństwa oraz prawa i obowiązki z niego wynikające, a także przedstawi możliwe terminy do jego zawarcia. Będziecie mogli wybrać dogodną dla siebie datę i godzinę. Uwaga: urzędy w większych miastach "otwierają" kalendarze na 90 dni, to znaczy, że jeśli macie upatrzoną datę, jej rezerwacja może nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed.

Ustalenie miejsca ceremonii

Ślub cywilny nie musi być zawierany w urzędzie. Jeśli chcecie wziąć ślub "w plenerze", jest taka możliwość, jednak miejsce musi spełniać pewne warunki:

 • musi zachowywać uroczystą formę
 • musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników

Jeśli nie będzie spełniało powyższych wymagań, urzędnik może odmówić udzielenia ślubu w danej lokalizacji (sprawdza to wcześniej).
Aby wziąć ślub poza urzędem, należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór przedstawi urzędnik na spotkaniu.

Ustalenie nazwiska

Na tej wizycie wstępnie zadeklarujecie, jakie nazwisko będziecie nosić po ślubie i jakie nazwisko otrzymają Wasze dzieci. Decyzję można zmienić do dnia zawarcia małżeństwa. Polskie prawo udostępnia poniższe możliwości dla małżonków:

 • zachowanie obecnych nazwisk,
 • przejęcie nazwiska współmałżonka (męża lub żony),
 • dodanie nazwiska małżonka do swojego obecnego nazwiska (tylko dwa człony)

Oraz dla dzieci, jeśli rodzice będą nosili różne nazwiska:

 • nazwisko jednego z rodziców,
 • nazwisko łączone z nazwisk obu rodziców

2. Jak wygląda ślub cywilny? Ceremonia zawarcia małżeństwa

Sprawy formalne - 15 minut przed ceremonią

Do USC zgłaszacie się w dniu ślubu, z około 15-minutowym wyprzedzeniem od umówionej godziny ceremonii. Kierownik urzędu potwierdzi dane narzeczonych i świadków, dlatego ważne będą:

 • dokumenty tożsamości pary młodej
 • dokumenty tożsamości świadków
 • tłumacz lub biegły (w przypadku, jeśli jedna z w/w osób nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem urzędu)

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego w USC

Po potwierdzeniu danych nastąpi uroczysta ceremonia zawarcia małżeństwa, w czasie której:

 • Kierownik udzieli Wam informacji na temat praw i obowiązków małżonków,
 • złożycie sobie przysięgę przed jego osobą,
 • podpiszecie akt małżeństwa wraz ze świadkami
 • złożycie oświadczenie o przyszłym nazwisku swoim i wspólnych dzieci
 • nałożycie symbol małżeństwa - czyli obrączki
 • po sporządzeniu aktu małżeństwa, otrzymacie bezpłatny jeden skrócony odpis.

Ile trwa ślub cywilny?

Ceremonia może trwać od 5 minut do godziny - w zależności od sposobu prowadzenia danego urzędnika. Zazwyczaj trwa około 20 minut.


Kto przyjmuje wnioski "Zawarcie małżeństwa (ślub cywilny)" w Twojej miejscowości?