Dowód osobisty dla dziecka Łódź - wniosek PDF 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 14 kwietnia 2024 10 min. czytania

Dowód osobisty dla dziecka Łódź

Wyjazd z dzieckiem za granicę, do innego państwa Unii Europejskiej lub Strefy Schengen, wiąże się z koniecznością wyrobienia dla niego odpowiedniego dokumentu tożsamości. Nie musi to być paszport – wystarczy dowód osobisty. Gdzie złożyć dokumenty? Na jakich zasadach dziecko może używać dowodu osobistego? Do jakich państw można podróżować tylko na podstawie tego dokumentu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

W jakich sytuacjach należy złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty przyda się dziecku lub podopiecznemu przed ukończeniem 18. roku życia tylko w sytuacji, gdy zamierza podróżować za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, należących do Strefy Schengen lub innego państwa, które pozwala przekraczać granicę na podstawie tego dokumentu. 

Oto lista krajów, do których Polacy mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego:

 • Albania,

 • Andora,

 • Austria,

 • Belgia,

 • Bośnia i Hercegowina,

 • Bułgaria,

 • Chorwacja,

 • Cypr,

 • Czarnogóra,

 • Czechy,

 • Dania,

 • Estonia,

 • Finlandia,

 • Francja,

 • Francuskie Ziemie Południowo-Polarne,

 • Gibraltar,

 • Grecja,

 • Gruzja,

 • Gujana Francuska,

 • Gwadelupa,

 • Hiszpania,

 • Irlandia,

 • Islandia,

 • Liechtenstein,

 • Litwa,

 • Luksemburg,

 • Łotwa,

 • Macedonia,

 • Madera i Azory,

 • Majotta,

 • Malta,

 • Martynika,

 • Monako,

 • Holandia,

 • Niemcy,

 • Nowa Kaledonia,

 • Norwegia,

 • Polinezja Francuska,

 • Portugalia,

 • Reunion,

 • Rumunia,

 • Saint Pierre i Miquelon,

 • San Marino,

 • Serbia,

 • Słowacja,

 • Słowenia,

 • Szwajcaria,

 • Szwecja,

 • Turcja,

 • Watykan,

 • Węgry,

 • Włochy,

 • Wyspy Kanaryjskie,

 • Wyspy Owcze.

 Przed planowaniem podróży warto upewnić się, czy przepisy w kwestii braku konieczności posiadania paszportu nadal są aktualne.

Udając się w podróż do państwa Unii Europejskiej, warto wyrobić kartę EKUZ.

Ile jest ważny dowód osobisty dla dziecka?

Ile ważny jest dowód osobisty dla dziecka? 

Ważność dokumentu różni się ze względu na wiek dziecka. Dowód może być ważny na okres:

 • 5 lat – gdy dziecko ma mniej niż 12 lat,

 • 10 lat – gdy dziecko ma więcej niż 12 lat.

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka upoważnieni są:

Na wniosku nie jest wymagany podpis obojga rodziców. Przy składaniu wniosku w urzędzie dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Łodzi

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Aby wyrobić dowód osobisty dla dziecka, należy dostarczyć następujące dokumenty:

Wniosek o paszport dla dziecka
 
 • zdjęcie dziecka do dowodu – sprawdź, jak powinny wyglądać zdjęcia do dowodu osobistego,

 • dowód osobisty lub paszport składającego wniosek,

 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka, lub podopiecznego – jeżeli je posiada,

 • potwierdzenie, że zawiadomiono organy ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub podopiecznego albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie jego danych osobowych – ten dokument należy złożyć, gdy wnioskujący ubiega się o wymianę dowodu osobistego z powodu wykorzystania danych osobowych dziecka bez zgody jego i rodzica lub opiekuna

 • dokument sprawowania opieki nad podopiecznym – jeżeli wnioskującym jest kurator lub opiekun dziecka. 

Jeżeli dziecko nie posiada dowodu osobistego bądź paszportu, może okazać ważną legitymację szkolną.

Jeżeli wnioskujący chce, aby w e-dowodzie dziecka znalazł się podpis osobisty, musi taką informację zaznaczyć we wniosku. Może to jednak zrobić tylko w przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat. Nie zmienia to faktu, że z takiego podpisu może korzystać tylko osoba dorosła – podpis zyska ważność w momencie, gdy podopieczny osiągnie pełnoletność

Czym jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go również używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

O tym, czy dziecko będzie go miało w swoim e-dowodzie, można zadecydować przy wypełnianiu wniosku. 

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka online

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka można złożyć online bez dodatkowych formalności jedynie dla dzieci do 12. roku życia. Jeśli dziecko przekroczyło 12. rok życia, konieczne jest osobiste stawiennictwo w urzędzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez Internet w celu dostarczenia odcisków palców oraz podpisu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie anulowaniem wniosku.

Gdzie złożyć wniosek w Łodzi? 

Aktualnie wniosek o dowód tymczasowy dla dziecka można złożyć na 3 sposoby:

Jak złożyć wniosek w urzędzie w Łodzi?

 1. Po pierwsze należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, wniosek oraz zdjęcie dziecka. 

 2. Kolejnym krokiem jest złożenie kompletnego wniosku w urzędzie gminy lub miasta.

 3. Pozostaje czekać i odebrać gotowy dowód osobisty dla dziecka.

Jak złożyć wniosek poza urzędem? 

 1. Na początku należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy i wyjaśnić urzędnikowi, dlaczego wnioskujący nie może pojawić się osobiście w urzędzie. Musi on podać swoje dane oraz dane dziecka. 

 2. Następnie trzeba przygotować wszystkie potrzebne dokumenty wraz ze zdjęciem dziecka.

 3. Urzędnik odwiedzi wnioskującego w umówionym terminie – wtedy należy przekazać mu potrzebne dokumenty.

 4. Po otrzymaniu informacji należy odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód osobisty dla dziecka online

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl.

 2. Następnie kliknąć przycisk Złóż wniosek.

 3. Wnioskujący zostanie się na stronę login.gov.pl, na której należy wybrać sposób logowania.

 4. Następnie trzeba zaznaczyć, czy osoba składająca wniosek jest rodzicem, opiekunem czy kuratorem.

 5. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych: dziecka lub podopiecznego oraz rodziców.

 6. Należy wybrać powód ubiegania się o dowód osobisty oraz urząd, w którym dokument zostanie odebrany.

 7. Następnie należy dodać zdjęcie dziecka lub podopiecznego (o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm) oraz w razie potrzeby inny załącznik. 

 8. Wnioskujący musi uzupełnić brakujące dane kontaktowe, szczególnie zwracając uwagę na poprawność adresu e-mail - na niego przyjdzie wiadomość potwierdzająca złożenie wniosku.

 9. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie i podpisanie wniosku elektronicznie. Można to zrobić na 3 sposoby:

 10. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.

 11. Jeżeli rodzic wnioskował o dowód osobisty dla dziecka powyżej 12. roku życia, musi udać się z nim do urzędu w celu uzupełnienia wniosku o jego odciski palców i wzór podpisu. Dane zostaną zamieszczone w dowodzie.

 12. Ostatnim krokiem jest odebranie dowodu w urzędzie, który wskazano we wniosku.

Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka?  

Wyrobienie dowodu tymczasowego dla dziecka jest bezpłatne.

Dowód osobisty dla dziecka czas oczekiwania

Jaki jest czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka? 

Na wydanie dokumentu wnioskujący będzie czekał do 30 dni kalendarzowych. Termin ten może się wydłużyć – o takiej ewentualności powiadomi urzędnik. 

Jak odebrać dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty będzie czekał na odbiór w urzędzie, w którym złożono wniosek. Dokument może odebrać rodzic, osoba przez niego upoważniona lub dziecko, które ukończyło 13 lat.

Przy odbiorze dowodu osobistego konieczna jest obecność dziecka lub podopiecznego. Istnieje jednak możliwość samodzielnego odebrania dowodu (bez udziału dziecka), gdy:

 • dziecko nie osiągnęło 5. roku życia, lub
 • dziecko ma 5 lat, ale nie przekroczyło 12. roku życia i było obecne podczas składania wniosku w urzędzie.

Przy odbiorze należy okazać swój dowód tożsamości– dowód osobisty lub paszport (Sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w Łodzi lub paszport w Łodzi). Jeżeli dziecko posiadało dowód osobisty, również należy zabrać dokument ze sobą.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku. Jeżeli z różnych przyczyn wnioskujący nie może odebrać dowodu osobistego w Łodzi osobiście, może on sporządzić upoważnienie dla innej osoby.

 W przypadku zgubienia lub kradzieży, należy niezwłocznie zastrzec dowód osobisty w Łodzi i – jeżeli nie ma szans na jego odzyskanie – wnioskować o wyrobienie nowego dokumentu. 

Kod PIN 1 i PIN 2

Podczas odbioru dowodu w urzędzie:

 • dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
 • podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

mogą ustalić kod PIN do logowania – 4-cyfrowy PIN 1 – kod służy do uwierzytelniania i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online.

Dziecko może ustalić również kod PIN do podpisu osobistego – 6 cyfrowy PIN 2. Będzie on ważny kiedy dziecko osiągnie pełnoletność. Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, lub podopieczny dostanie kod PUK. Jeżeli osoba uprawniona nie odbierze kodu, będzie on czekał w urzędzie, który wydał dowód osobisty.

Rodzic, kurator lub opiekun prawny nie mogą ustalać kodów PIN lub PUK. Może to zrobić tylko osoba, której wydano dowód. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dowód osobisty dla dziecka w Łodzi?

Aby załatwić sprawę dowód osobisty dla dziecka w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Piotrkowska 104 w Łodzi, lub z 5 innymi instytucjami.

Urząd Miasta w Łodzi

adres: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel. +48426384444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr: 08:00-16:00
czw: 09:00-17:00
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Bałuty w Łodzi

adres: ul. Smugowa 26A, 91-066 Łódź

tel. +48426385107 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Górna w Łodzi

adres: Al. Politechniki 32, 90-980 Łódź

tel. +48426385614 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Polesie w Łodzi

adres: ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź

tel. +48426384444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Śródmieście w Łodzi

adres: ul. Piotrkowska 110, 90-440 Łódź

tel. +48426384000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Widzew w Łodzi

adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, 90-360 Łódź

tel. +48426385425 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr: 08:00-16:00
czw: 09:00-17:00
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dowód osobisty dla dziecka online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 18,0 tys. dokumentów!

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji