Dowód osobisty dla dziecka Poznań - wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 19 maja 2023

Dowód osobisty dla dziecka Poznań

Wyjazd z dzieckiem za granicę, do innego państwa Unii Europejskiej lub Strefy Schengen, wiąże się z koniecznością wyrobienia dla niego odpowiedniego dokumentu tożsamości. Nie musi to być paszport - wystarczy dowód osobisty. Gdzie złożyć dokumenty? Na jakich zasadach dziecko może używać dowodu osobistego? Do jakich państw można podróżować tylko na podstawie tego dokumentu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

W jakich sytuacjach należy złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty przyda się dziecku lub podopiecznemu przed ukończeniem 18. roku życia tylko w sytuacji, gdy zamierza podróżować za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, należących do Strefy Schengen lub innego państwa, które pozwala przekraczać granicę na podstawie tego dokumentu. 

Oto lista krajów, do których Polacy mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego:

 • Albania,

 • Andora,

 • Austria,

 • Belgia,

 • Bośnia i Hercegowina,

 • Bułgaria,

 • Chorwacja,

 • Cypr,

 • Czarnogóra,

 • Czechy,

 • Dania,

 • Estonia,

 • Finlandia,

 • Francja,

 • Francuskie Ziemie Południowo-Polarne,

 • Gibraltar,

 • Grecja,

 • Gruzja,

 • Gujana Francuska,

 • Gwadelupa,

 • Hiszpania,

 • Irlandia,

 • Islandia,

 • Liechtenstein,

 • Litwa,

 • Luksemburg,

 • Łotwa,

 • Macedonia,

 • Madera i Azory,

 • Majotta,

 • Malta,

 • Martynika,

 • Monako,

 • Holandia,

 • Niemcy,

 • Nowa Kaledonia,

 • Norwegia,

 • Polinezja Francuska,

 • Portugalia,

 • Reunion,

 • Rumunia,

 • Saint Pierre i Miquelon,

 • San Marino,

 • Serbia,

 • Słowacja,

 • Słowenia,

 • Szwajcaria,

 • Szwecja,

 • Turcja,

 • Watykan,

 • Węgry,

 • Włochy,

 • Wyspy Kanaryjskie,

 • Wyspy Owcze.

 Przed planowaniem podróży warto upewnić się, czy przepisy w kwestii braku konieczności posiadania paszportu nadal są aktualne.

Udając się w podróż do państwa Unii Europejskiej, warto wyrobić kartę EKUZ.

Ile jest ważny dowód osobisty dla dziecka?

Ile ważny jest dowód osobisty dla dziecka? 

Ważność dokumentu różni się ze względu na wiek dziecka. Dowód może być ważny na okres:

 • 5 lat – gdy dziecko ma mniej niż 12 lat;

 • 10 lat – gdy dziecko ma więcej niż 12 lat.

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka upoważnieni są:

Na wniosku nie jest wymagany podpis obojga rodziców. Przy składaniu wniosku w urzędzie dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Poznaniu

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Aby wyrobić dowód osobisty dla dziecka, należy dostarczyć następujące dokumenty:

Wniosek o paszport dla dziecka
 
 • zdjęcie dziecka do dowodu – sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie dziecka do dowodu;

 • dowód osobisty lub paszport składającego wniosek;

 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka, lub podopiecznego – jeżeli je posiada;

 • potwierdzenie, że zawiadomiono organy ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub podopiecznego albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie jego danych osobowych – ten dokument należy złożyć, gdy wnioskujący ubiega się o wymianę dowodu osobistego z powodu wykorzystania danych osobowych dziecka bez zgody jego i rodzica lub opiekuna

 • dokument sprawowania opieki nad podopiecznym – jeżeli wnioskującym jest kurator lub opiekun dziecka. 

Jeżeli wnioskujący chce, aby w e-dowodzie dziecka znalazł się podpis osobisty, musi taką informację zaznaczyć we wniosku. Może to jednak zrobić tylko w przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat. Nie zmienia to faktu, że z takiego podpisu może korzystać tylko osoba dorosła – podpis zyska ważność w momencie, gdy podopieczny osiągnie pełnoletność

Czym jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go również używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

O tym, czy dziecko będzie go miało w swoim e-dowodzie, można zadecydować przy wypełnianiu wniosku. 

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu dla dziecka? 

Zdjęcie do dowodu osobistego musi być wykonane według specjalnych wytycznych:

Wytyczne zdjęć dla dzieci do 5. roku życia:

Przykład prawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 1
Przykład prawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 2
Przykład nieprawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 1
Przykład nieprawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 2
 • dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech),

 • twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką),

 • dziecko powinno trzymać głowę prosto,

 • zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).

Wytyczne dla dzieci powyżej 5. roku życia oraz dorosłych:

 • zdjęcie powinno być aktualne – należy je zrobić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,

 • na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

Przykład prawidłowego nakrycia głowyPrzykład nieprawidłowego nakrycia głowy
 
 • jeśli fotografowany nosi okulary korekcyjne – może je mieć na zdjęciu, jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,

 • jeśli fotografowany nosi soczewki kontaktowe – może w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru oczu,

 • jeśli fotografowany ma wrodzone lub nabyte wady wzroku – może mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport musi dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności, lub stopniu niepełnosprawności,

 • jeśli fotografowany nosi nakrycie głowy, bo tego wymaga jego religia – może je mieć na zdjęciu, jeśli twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdzi, że wnioskujący należy do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce),

 • cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte,

 • aby uniknąć ewentualnych problemów, najlepiej wykonać zdjęcie bez biżuterii.

Twarz na zdjęciu:

Przykład prawidłowego ustawienia twarzy 1
Przykład prawidłowego ustawienia twarzy 2
Przykład prawidłowego ustawienia twarzy 3
Przykład nieprawidłowego ustawienia twarzy 1
Przykład nieprawidłowego ustawienia twarzy 2
Przykład nieprawidłowego ustawienia twarzy 3
 • musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie można przekrzywiać głowy,

 • owal twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),

 • musi mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,

 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,

 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,

 • uszy nie muszą być widoczne,

 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Format zdjęcia:

 • Do wniosku składanego w urzędzie należy dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka online

Taki wniosek można złożyć przez Internet wyłącznie dla dzieci do 12. roku życia. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z podaną instrukcją.

Gdzie złożyć wniosek w Poznaniu? 

Aktualnie wniosek o dowód tymczasowy dla dziecka można złożyć na 3 sposoby:

Jak złożyć wniosek w urzędzie w Poznaniu?

 1. Po pierwsze należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, wniosek oraz zdjęcie dziecka. 

 2. Kolejnym krokiem jest złożenie kompletnego wniosku w urzędzie gminy lub miasta.

 3. Pozostaje czekać i odebrać gotowy dowód osobisty dla dziecka.

Jak złożyć wniosek poza urzędem? 

 1. Na początku należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy i wyjaśnić urzędnikowi, dlaczego wnioskujący nie może pojawić się osobiście w urzędzie. Musi on podać swoje dane oraz dane dziecka. 

 2. Następnie trzeba przygotować wszystkie potrzebne dokumenty wraz ze zdjęciem dziecka.

 3. Urzędnik odwiedzi wnioskującego w umówionym terminie – wtedy należy przekazać mu potrzebne dokumenty.

 4. Po otrzymaniu informacji należy odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód osobisty dla dziecka online

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl.

 2. Następnie kliknąć przycisk Złóż wniosek.

 3. Wnioskujący zostanie się na stronę login.gov.pl, na której należy wybrać sposób logowania.

 4. Następnie trzeba zaznaczyć, czy osoba składająca wniosek jest rodzicem, opiekunem czy kuratorem.

 5. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych: dziecka lub podopiecznego oraz rodziców.

 6. Należy wybrać powód ubiegania się o dowód osobisty oraz urząd, w którym dokument zostanie odebrany.

 7. Następnie należy dodać zdjęcie dziecka lub podopiecznego oraz w razie potrzeby inny załącznik. 

 8. Wnioskujący musi uzupełnić brakujące dane kontaktowe, szczególnie zwracając uwagę na poprawność adresu e-mail - na niego przyjdzie wiadomość potwierdzająca złożenie wniosku.

 9. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie i podpisanie wniosku elektronicznie. Można to zrobić na 3 sposoby:

 10. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.

 11. Ostatnim krokiem jest odebranie dowodu w urzędzie, który wskazano we wniosku.

Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka?  

Wyrobienie dowodu tymczasowego dla dziecka jest bezpłatne.

Dowód osobisty dla dziecka czas oczekiwania

Jaki jest czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka? 

Na wydanie dokumentu wnioskujący będzie czekał do 30 dni kalendarzowych. Termin ten może się wydłużyć – o takiej ewentualności powiadomi urzędnik. 

Jak odebrać dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty będzie czekał na odbiór w urzędzie, w którym złożono wniosek. Dokument może odebrać rodzic, osoba przez niego upoważniona lub dziecko, które ukończyło 13 lat. Jeżeli dziecko ukończyło 5 lat, musi być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. Przy odbiorze należy okazać swój dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport (Sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w Poznaniu lub paszport w Poznaniu). Jeżeli dziecko posiadało dowód osobisty, również należy zabrać dokument ze sobą.

Jeżeli z różnych przyczyn wnioskujący nie może odebrać dowodu osobistego w Poznaniu osobiście, może on sporządzić upoważnienie dla innej osoby.

 W przypadku zgubienia lub kradzieży, należy niezwłocznie zastrzec dowód osobisty w Poznaniu i - jeżeli nie ma szans na jego odzyskanie - wnioskować o wyrobienie nowego dokumentu. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dowód osobisty dla dziecka w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę dowód osobisty dla dziecka w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Karola Libelta 16/20.

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu

Karola Libelta 16/20, 61-706  Poznań

tel. +48616463344 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dowód osobisty dla dziecka online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [PDF]
Pobierz dokument