Notatka służbowa ze spotkania lub rozmowy telefonicznej - przykłady notatek służbowych nauczyciela, policjanta i inne [PDF, DOC] wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 31 maja 2023

Notatka służbowa

Notatka służbowa to dokument, który może znacznie ułatwić komunikację w miejscu pracy. Czym jest i do czego służy notatka służbowa? Jakie elementy zawiera? Czy może trafić do akt osobowych pracownika lub ucznia? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym jest i do czego służy notatka służbowa?

Notatka służbowa to dokument sporządzony przez pracownika firmy bądź instytucji (np. urzędu, szkoły), która zawiera kluczowe informacje na temat danej sytuacji związanej z działalnością podmiotu. Mogą się w niej znaleźć różne ustalenia, podjęte decyzje, a także przebieg spotkania. Notatka służbowa służy do poinformowania pracodawcy o zaistniałych wydarzeniach w sformalizowany sposób.

Czy notatka służbowa jest dokumentem?

Notatki służbowe są traktowane jak dokumenty i zwykle uważane za poufne. W zależności od rodzaju organizacji, notatki mogą mieć różne zasady dostępu oraz przetwarzania zawartych w nich informacji. W większości przypadków są przeznaczone tylko do wewnętrznego użytku organizacji.

Kto może napisać notatkę służbową?

Nie ma przepisów określających, kto może sporządzić notatkę służbową, stąd notatkę służbową może napisać każdy pracownik.

Czego może dotyczyć notatka służbowa?

Czego może dotyczyć notatka służbowa?

W notatce służbowej można opisać przebieg wybranego zdarzenia związanego z miejscem zatrudnienia. Jej przedmiotem może być m.in.:

 • przebieg spotkania,
 • rozmowa telefoniczna,
 • korespondencja, 
 • kontrola, 
 • rozmowa ze współpracownikiem,
 • niedopuszczenie do pracy współpracownika będącego pod wpływem alkoholu,
 • odmowa wykonania polecenia,
 • nieodpowiednie zachowanie innego pracownika, ucznia (w przypadku, gdy notatkę sporządza nauczyciel).

Pracownik nie może tworzyć notatek służbowych zawierających wulgaryzmy, nieprawdziwe informacje, a także takie, które nie są związane z życiem zawodowym.

W jaki sposób przekazać notatkę służbową?

Notatka służbowa powinna zostać wręczona osobiście lub przesłana za pomocą poczty elektronicznej. Notatki nie wolno udostępniać osobom postronnym, nieupoważnionym do wglądu w zawarte w dokumencie informacje.

Notatka służbowa z wpisem do akt

Jeżeli w notatce służbowej znajdują się informacje o nieodpowiednim zachowaniu pracownika lub ucznia, dokument może zostać dodany do jego akt osobowych tylko w sytuacji, gdy pracownik lub uczeń zostanie za opisany w notatce czyn ukarany. Jeżeli nie nałożono na niego kary, notatka nie trafi do jego akt.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać notatkę służbową?

Jak napisać notatkę służbową o zdarzeniu?

Nie ma jednego, określonego wzoru notatki służbowej, ponieważ jej struktura będzie zależała od danego zdarzenia. Dokument ten powinien zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia, 
 • imię, nazwisko i stanowisko osoby sporządzającej notatkę,
 • imię, nazwisko i stanowisko odbiorcy,
 • tytuł: notatka służbowa,
 • treść notatki,
 • podpis osoby sporządzającej.

Notatka służbowa - wzór [PDF, DOC] 2023

Poniżej znajduje się wzór notatki służbowej w dwóch formatach: PDF lub DOC.

Notatka służbowa - wzór PDF, DOC

Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej - wzór [PDF, DOC] 2023 

W przypadku ważnej rozmowy telefonicznej pracownik może opisać jej szczegóły w formie notatki służbowej, którą następnie przekazuje współpracownikom i pracodawcy, aby zapoznali się ze szczegółami rozmowy. Poniżej znajduje się wzór notatki służbowej z rozmowy telefonicznej w dwóch formatach: PDF lub DOC.

Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej - wzór PDF, DOC

Notatka służbowa ze spotkania - wzór [PDF, DOC] 2023 

Sporządzanie notatek służbowych ze spotkania jest dobrym sposobem na przekazanie informacji osobom, które nie mogły w nim uczestniczyć. Poniżej znajduje się wzór notatki służbowej ze spotkania w dwóch formatach: PDF lub DOC.

Notatka służbowa ze spotkania - wzór PDF, DOC

Notatka służbowa nauczyciela

Notatka służbowa nauczyciela może dotyczyć złego zachowania ucznia bądź odmowy wykonania przez niego polecenia lub tematów poruszanych podczas spotkania z rodzicami. Notatka jest dokumentem wewnętrznym - oznacza to, że nie jest przekazywana nikomu spoza instytucji, w której pracuje nauczyciel.

Notatka służbowa nauczyciela - wzór PDF, DOC

Notatka służbowa policjanta

Funkcjonariusze policji również wymieniają pomiędzy sobą notatki służbowe dotyczące różnych wydarzeń podczas patroli, interwencji czy zachowania współpracowników. Notatka służbowa sporządzona podczas interwencji może stanowić cenny materiał dowodowy, który może zostać wykorzystany w sądzie. Osoba postronna, która mogłaby wykorzystać notatkę służbową policjanta jako dowód w postępowaniu sądowym, może zwrócić się na komendę z wnioskiem o jej udostępnienie.

Notatka służbowa policjanta - wzór PDF, DOC

Notatka służbowa dot. pracownika pod wpływem alkoholu - wzór [PDF, DOC] 2023

Jeżeli pracownik pojawi się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego współpracownik może stworzyć na ten temat notatkę służbową, którą następnie dostarczy pracodawcy. Poniżej zamieszczono wzór notatki służbowej dotyczącej niedopuszczenia pijanego pracownika do wykonywania pracy.

Notatka służbowa dot. pijanego pracownika - wzór PDF, DOC

Notatka służbowa dot. samowolnego opuszczenie stanowiska pracy - wzór [PDF, DOC] 2023

Jeżeli współpracownik zauważy, że pracownik opuszcza stanowisko pracy w nieznanym celu, może spisać tę informację, a następnie dostarczyć ją do przełożonego w charakterze notatki służbowej. Poniżej zamieszczono wzór notatki służbowej dot. oddalenia się pracownika z miejsca pracy w dwóch formatach - PDF lub DOC.

Notatka służbowa dot. samowolnego opuszczenia miejsca pracy - wzór PDF, DOC

Notatka służbowa z rozmowy dyscyplinującej - wzór [PDF, DOC] 2023

Jeżeli efektywność pracownika spadła bądź dopuścił się zaniedbania podczas pracy, pracodawca może wezwać go na rozmowę dyscyplinującą i jej przebieg opisać w notatce służbowej. Poniżej znajduje się wzór notatki służbowej z rozmowy dyscyplinującej w dwóch formatach: PDF lub DOC.

Notatka służbowa z rozmowy dyscyplinującej - wzór PDF, DOC

Przechowywanie notatek służbowych

Przechowywanie notatek powinno być zgodne z polityką prywatności i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa organizacji będącej właścicielem tych notatek. Dokumenty należy przechowywać tak, by zapobiec ich uszkodzeniu lub utracie i zapewnić ochronę danych wrażliwych.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - notatka służbowa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!
Notatka służbowa [PDF]
Pobierz dokument
Notatka służbowa [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej [PDF]
Pobierz dokument
Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa ze spotkania [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa ze spotkania [PDF]
Pobierz dokument
Notatka służbowa nauczyciela [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa nauczyciela [PDF]
Pobierz dokument
Notatka służbowa policjanta [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa policjanta [PDF]
Pobierz dokument
Notatka służbowa dot. pracownika pod wpływem alkoholu [PDF]
Pobierz dokument
Notatka służbowa dot. pracownika pod wpływem alkoholu [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa dot. samowolnego opuszczenie stanowiska pracy [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa dot. samowolnego opuszczenie stanowiska pracy [PDF]
Pobierz dokument
Notatka służbowa z rozmowy dyscyplinującej [DOC]
Pobierz dokument
Notatka służbowa z rozmowy dyscyplinującej [PDF]
Pobierz dokument