Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do UDT - opłata i wzór DOC 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 8 stycznia 2024 7 min. czytania

Sprawdzenie kwalifikacji

Aby móc zajmować się obsługą lub konserwacją niektórych urządzeń technicznych, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje w tym zakresie. Jak zdobyć takie zaświadczenie? Gdzie złożyć wniosek i ile kosztuje uzyskanie dokumentu? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jakie są rodzaje kwalifikacji?

Kwalifikacje dzielimy na dwa rodzaje: umiejętność praktycznego wykonania pewnych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w określonym zakresie. To, jakie zaświadczenie powinno się posiadać, zależy od urządzenia i czynności, jakie się z nim wykonuje.

Zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonania pewnych czynności musi posiadać osoba, która zajmuje się:

 • obsługą,
 • konserwacją.

Zaś zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonania pewnych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w określonym zakresie musi posiadać osoba:

 • spawająca, 
 • zgrzewająca,
 • lutująca,
 • zajmująca się przeróbką plastyczną i obróbką cieplną w trakcie wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych,
 • wytwarzająca elementy stosowane do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Kto może starać się o sprawdzenie kwalifikacji?

Kto może starać się o sprawdzenie kwalifikacji?

Kandydaci ubiegający się o sprawdzenie kwalifikacji i otrzymanie zaświadczenia muszą spełniać kilka warunków:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie umiejętności praktycznego wykonywania czynności obsługi lub konserwacji urządzenia technicznego lub
 • posiadanie wiedzy w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. 

Kiedy złożyć wniosek o zaświadczenie kwalifikacyjne? 

Wniosek w tej sprawie można złożyć najpóźniej do 30. dnia od daty dokonania wpłaty za sprawdzenie kwalifikacji. Po tym terminie wpłacona kwota zostanie zwrócona.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Dokumenty do sprawdzenia kwalifikacji

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do urzędu należy złożyć:

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie kwalifikacyjne?

Istnieją 3 sposoby na złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji:

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie kwalifikacyjne? 

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w dowolnym oddziale lub biurze Urzędu Dozoru Technicznego​ → wyszukiwarka.

Ile kosztuje sprawdzenie kwalifikacji?

Ile kosztuje sprawdzenie kwalifikacji?

Opłata za sprawdzenie kwalifikacji i otrzymanie zaświadczenia wynosi 237,98 złotych. Jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, będzie musiał uiścić dodatkową opłatę w wysokości 17 złotych.

Gdzie dokonać opłat?

Zapłaty za sprawdzenie kwalifikacji można dokonać w kasie oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego, bądź przelewem na konto bankowe oddziału terenowego.

Dokonując opłaty za pośrednictwem banku, należy odpowiednio opisać przelew:
Miasto UDT/kod czynności UDT/numer lub data wniosku bądź pisma/imię i nazwisko osoby, której dotyczy przedpłata.

Opłatę za pełnomocnictwo można uiścić wpłacając ją na konto bankowe urzędu miasta lub gminy właściwego dla oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, w którym składano pełnomocnictwo.  

Pełnomocnictwo jest darmowe, jeżeli udziela się go mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Jak wygląda procedura zdobywania zaświadczenia?

 1. Pierwszym krokiem jest złożenie dokumentów wraz z wnioskiem w Urzędzie Dozoru Technicznego. Można tego również dokonać przez Internet.
 2. Następnie specjalna komisja kwalifikacyjna weryfikuje dostarczone dokumenty. W razie braków, komisja zwróci się do wnioskującego o uzupełnienie informacji. Jeżeli dokumenty będą kompletne, komisja wyznaczy termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje
 3. Wnioskujący musi podejść do egzaminu. O jego wyniku komisja powiadamia w ciągu 14 dni od dnia jego przeprowadzenia. Jeżeli wnioskujący z ważnych powodów nie będzie mógł podejść do egzaminu, może starać się o przywrócenie terminu.
 4. Na końcu prezes Urzędu Dozoru Technicznego podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia -  jeżeli ocena z egzaminu będzie pozytywna, wnioskujący otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne.

Na czym polega egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Egzamin przeprowadzany jest przez specjalną komisję kwalifikacyjną powoływaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. 

Część teoretyczna sprawdza znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Może zostać przeprowadzona w oddziale Urzędu Nadzoru Technicznego lub na terenie wnioskodawcy. Egzamin może zostać przeprowadzony również w formie ustnej – jeżeli sprawdzeniu podlegają kwalifikacje obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Część praktyczna przeprowadzana jest przy konkretnym urządzeniu, na którego obsługę, dozór lub konserwację wnioskujący chce otrzymać zaświadczenie. Tę część egzaminu przeprowadza się na terenie wnioskującego. Należy zadbać o to, aby urządzenia techniczne niezbędne do podejścia do egzaminu były sprawne!

Z przebiegu obu części egzaminu sporządza się protokół, który zawiera jego wynik. Zazwyczaj wnioskujący poznaje wynik jeszcze w ciągu tego samego dnia, jednak termin ten może się wydłużyć do 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego czeka się około 30 dni

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - sprawdzenie kwalifikacji w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,4 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu