Podanie o przedłużenie umowy o pracę na czas określony - wzór prośby [DOC, PDF] 2023

Podanie o przedłużenie umowy o pracę

Gdy zbliża się termin, w którym mija okres ważności umowy o pracę, warto pomyśleć nad rozmową z pracodawcą o dalszej współpracy. Jeżeli relacje z szefem nie są na tyle dobre, aby przeprowadzać z nim rozmowę na ten temat, konieczne będzie napisanie podania o przedłużenie umowy o pracę. Jakie informacje powinna zawierać taka prośba? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Czym jest umowa o pracę?

Jest to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na określony czas.

Umowę o pracę można zawierać:

 • na okres próbny – nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące; 
 • na czas określony – może być zawarta maksymalnie na 33 miesiące; liczba tych umów nie może przekraczać trzech;
 • na czas nieokreślony – zmienia się w nią umowa na czas określony, gdy została zawarta po raz 4 lub po 33 miesiącach zatrudnienia.

W okres 33 miesięcy trwania umowy na czas określony nie wlicza się okresu próbnego!

Kiedy złożyć podanie o przedłużenie umowy?

Kiedy złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Podanie o przedłużenie umowy o pracę powinno się złożyć, gdy okres ważności obecnej umowy dobiega końca, a pracownik nie otrzymał żadnej informacji od pracodawcy o tym, że miałaby zostać przedłużona.

Podanie warto złożyć odpowiednio wcześniej, aby mieć dużo czasu na ewentualne złożenie wypowiedzenia z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia i poszukiwania nowego zatrudnienia w przypadku niepowodzenia. W zależności od okresu wypowiedzenia, podanie najlepiej złożyć:

 • gdy okres wypowiedzenia to 2 tygodnie – najpóźniej 3-4 tygodnie przed wygaśnięciem umowy;
 • gdy okres wypowiedzenia to miesiąc – najpóźniej 5-6 tygodni przed wygaśnięciem umowy;
 • gdy okres wypowiedzenia to 3 miesiące – najpóźniej 3,5 miesiąca przed wygaśnięciem umowy.

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Pracodawca nie zawsze jest zobowiązany do przedłużenia umowy o pracę aż do dnia porodu. Robi to wtedy, jeżeli umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, utraciłaby ważność po upływie 3 miesiąca ciąży pracownicy. Przepisy te nie dotyczą jednak:

 • umów na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy lub umowy o pracę na okres próbny trwającej dłużej niż 1 miesiąc, jeżeli zakończenie tych umów przypada przed upływem trzeciego miesiąca ciąży,
 • umów na okres próbny nieprzekraczających 1 miesiąca,
 • umów na czas określony zawartych w celu zastępstwa innego pracownika,
 • umów o staż z urzędu pracy.

Istnieją także przepisy, wedle których po upływie 33 miesięcy lub zawarciu 3 umowy o pracę, umowa na czas określony zamienia się w umowę na czas nieokreślony. Czy dzieje się tak również w przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu? Przepisy zastrzegają, że zasada ta nie może być zastosowana, jeżeli 33 miesiące upłyną w czasie przedłużenia umowy do dnia porodu.  

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?

To, jak długi jest okres wypowiedzenia, zależy przede wszystkim od tego, jak długo zatrudniony jest dany pracownik. Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;   
 • miesiąc – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę - wzór prośby 2023

Podanie o przedłużenie umowy o pracę - wzór DOC, PDF
 

Kto może złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Takie podanie może złożyć każdy pracownik, chcący kontynuować współpracę z obecnym pracodawcą. 

Gdzie złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Podanie w tej sprawie należy złożyć na ręce pracodawcy, który będzie rozpatrywał  prośbę pracownika. 

Jakie informacje powinno zawierać podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Pisząc podanie o przedłużenie umowy o pracę, trzeba pamiętać o zawarciu kilku ważnych informacji, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • nazwa stanowiska obejmowanego przez pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • dane firmy wraz z adresem.

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy?

Jak skonstruować podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Aby mieć większe szanse na przedłużenie umowy, w podaniu warto poruszyć kilka ważnych kwestii. Pracownik powinien zadbać o odpowiednią konstrukcję dokumentu. Warto w nim zawrzeć: 

 • Wstęp – zawiera cel podania oraz szczegóły wygasającej umowy – jej rodzaj, kiedy została podpisana i co najważniejsze, kiedy wygasa.
 • Uzasadnienie – w tej części należy wyjaśnić, dlaczego wnioskujący zasłużył na przedłużenie umowy. Warto wskazać wymagania, którym sprostuje i wyjątkowe umiejętności, których nie posiada każdy. Można również wspomnieć o planach i celach na przyszłość związanych z pracą na danym stanowisku.
 • Zakończenie – w tym miejscu warto przypomnieć pracodawcy, kiedy kończy się obecna umowa i wyrazić nadzieję na jej przedłużenie. Nie wolno zapominać o zwrocie grzecznościowym, na przykład „z wyrazami szacunku”. Na końcu należy się podpisać. 

Ile czeka się na rozpatrzenie podania?

O tym, jak szybko zostanie rozpatrzone złożone podanie, decyduje pracodawca. Może to być kilka dni lub tygodni, dlatego warto złożyć dokument odpowiednio wcześniej. Często warunkiem przedłużenia umowy o pracę jest wykonanie okresowych badań medycyny pracy - pracownik musi wówczas poprosić pracodawcę o skierowanie na badania lekarskie 2022.

Nie zawsze pracodawca zgodzi się na przedłużenie umowy - może zdecydować także o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę.

Milczące przedłużenie umowy o pracę

Milczące przedłużenie umowy o pracę – co to takiego? 

Milczące przedłużenie umowy następuje w sytuacji, gdy pracodawca, mimo upływu terminu ważności umowy, zleca pracownikowi zadania do wykonywania w ramach pełnionego stanowiska. Wówczas umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

Po upływie terminu ważności umowy warto porozmawiać z pracodawcą o jej pisemnym przedłużeniu – będzie ona zapewnieniem obu stron o wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - przedłużenie umowy o pracę w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę [PDF]
Pobierz dokument