Urlop na żądanie - ile dni przysługuje pracownikowi, zasady korzystania, sposób zgłoszenia, odmowa - wniosek PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 6 lutego 2024

Urlop na żądanie

Kto może wziąć urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to wyjątkowa forma udzielania dni wolnych od pracy. Odbywa się na wyraźne żądanie pracownika i przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę bez względu na wymiar zatrudnienia.

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi zgodnie z Kodeksem Pracy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym, bez względu na liczbę umów o pracę czy liczbę pracodawców. Niewykorzystany urlop na żądanie nie przechodzi na następny rok.

Czy urlop na żądanie wlicza się do dni urlopu wypoczynkowego?

Tak, urlop na żądanie wlicza się do dni urlopu wypoczynkowego. Wybiera się go z puli dostępnych dni urlopu, nie są to dodatkowe dni wolne. Jeśli w danym roku wykorzystano już cały swój urlop wypoczynkowy, nie można wziąć urlopu na żądanie. Jeśli pracownik koniecznie potrzebuje wolnego, może skorzystać z urlopu bezpłatnego.

Warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego. Dotyczy to narodzin dziecka, śmierci bliskiej osoby, ślubu oraz kwestii zdrowotnych lub zawodowych. Od kwietnia 2023 roku pracownikowi przysługuje również urlop z powodu siły wyższej.

Czy trzeba podać powód urlopu na żądanie?

Nie, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu bez podawania przez pracownika konkretnego powodu.

Kiedy zgłosić pracodawcy urlop na żądanie?

Pracownik musi poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Czy urlop na żądanie jest płatny?

Tak, pracownik otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak za urlop wypoczynkowy.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Odmowa urlopu na żądanie. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Pracodawcy przysługuje prawo odmowy urlopu na żądanie w sytuacjach, kiedy:

  • wymagana jest niezbędna obecność pracownika w firmie,

  • pracodawca uzna, że urlop na żądanie został zgłoszony bezpodstawnie,

  • ilość przysługujących dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym została wykorzystana.

Bezpodstawne odmówienie urlopu na żądanie może skończyć się nałożeniem grzywny na pracodawcę!

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o urlop na żądanie

Wniosek o urlop na żądanie
 

Jak zgłosić urlop na żądanie do pracodawcy?

Jak zgłosić urlop na żądanie do pracodawcy?

Nie ma wiążących przepisów co do tego, w jakiej formie powinien być zgłoszony urlop na żądanie. Można to zrobić przez:

Dwie ostatnie formy dają pewne „zabezpieczenie” przyjęcia wniosku, jeśli otrzymamy odpowiedź bądź podpis na dokumencie od pracodawcy.

Nie można zacząć urlopu, dopóki pracodawca nie wyrazi zgody. Rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę może zostać uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność, która jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.


Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - urlop na żądanie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Wniosek o urlop na żądanie
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu