Urlop na żądanie 2021 - Ile dni? Zasady, odmowa

Aktualizacja: 1 grudnia 2021

Urlop na żądanie

Komu przysługuje urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to wyjątkowa forma udzielania dni wolnych od pracy za pełnym wynagrodzeniem. Odbywa się na wyraźne żądanie pracownika i przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowie o pracę.

Ile dni wolnego na żądanie można wykorzystać?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego, bez względu na ilość umów o pracę czy ilość pracodawców. Dni "na żądanie" nie przechodzą na następny rok.

Czy urlop na żądanie wlicza się do wypoczynkowego?

Tak. Urlop na żądanie wybiera się z puli dostępnych dni urlopu wypoczynkowego, nie są to dodatkowe dni wolne. Jeśli w danym roku wykorzystaliśmy już cały swój urlop wypoczynkowy, nie możemy wziąć urlopu na żądanie.

Czy trzeba podać powód urlopu na żądanie?

Nie, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu bez podawania przez pracownika konkretnego powodu.

Kiedy zgłosić urlop na żądanie?

Pracownik musi zgłosić chęć urlopu na żądanie nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Pracodawcy przysługuje prawo odmowy urlopu na żądanie w sytuacjach, kiedy:

  • wymagana jest niezbędna obecność pracownika w firmie,

  • pracodawca uzna, że urlop na żądanie został zgłoszony bezpodstawnie,

  • ilość przysługujących dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym została wykorzystana.

Uwaga! Bezpodstawne odmówienie urlopu na żądanie może skończyć się nałożeniem grzywny na pracodawcę!


Wniosek o urlop na żądanie

Jak zgłosić urlop na żądanie do pracodawcy?

Nie ma wiążących przepisów co do tego, w jakiej formie powinien być zgłoszony urlop na żądanie. Można to zrobić przez:

  • rozmowę telefoniczną,
  • wiadomość e-mail,
  • wniosek papierowy.

Dwie ostatnie formy dają pewne "zabezpieczenie" przyjęcia wniosku, jeśli otrzymamy odpowiedź bądź podpis na dokumencie od pracodawcy.

Jeśli chcesz skorzystać z papierowego dokumentu, zachęcamy do pobrania naszego wzoru z sekcji Wnioski i dokumenty.

Zobacz także:


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - urlop na żądanie w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - urlop na żądanie

Wniosek o urlop na żądanie

Pobierz dokument

Powiązane tagi