Wniosek o urlop na żądanie

Aktualizacja: 5 czerwca 2020


Komu przysługuje urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to wyjątkowa forma udzielania dni wolnych od pracy z pełnym za nie wynagrodzeniem. Odbywa się na wyraźne żądanie pracownika i przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę.

Ile dni urlopu na żądanie można wybrać?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego, bez względu na ilość umów o pracę czy ilość pracodawców. Dni "na żądanie" nie przechodzą na następny rok.

Czy urlop na żądanie wlicza się do wypoczynkowego?

Tak. Urlop na żądanie wybiera się z puli dostępnych dni urlopu wypoczynkowego, nie są to dodatkowe dni. Jeśli w danym roku wykorzystaliśmy już cały swój urlop wypoczynkowy, nie możemy wziąć dodatkowego urlopu na żądanie.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu.

Do kiedy zgłosić taki urlop?

Pracownik musi zgłosić chęć wybrania dni na żądanie nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu.


Wniosek o urlop na żądanie

Jak zgłosić urlop na żądanie do pracodawcy?

Nie ma wiążących przepisów co do tego, w jakiej formie powinien być zgłoszony urlop na żądanie. Najczęściej są to:

  • rozmowa telefoniczna
  • wiadomość e-mail
  • wniosek papierowy

Dwie ostatnie formy dają pewne "zabezpieczenie" przyjęcia wniosku, jeśli otrzymamy odpowiedź bądź podpis na dokumencie od pracodawcy.

Jeśli chcesz skorzystać z papierowego dokumentu, zachęcamy do pobrania naszego wzoru z sekcji Wnioski i dokumenty.

Zobacz także:


Kto przyjmuje wnioski "Urlop na żądanie" w Twojej miejscowości?