Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy - wzór [DOC, PDF] 2023

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy

Podczas załatwiania niektórych spraw urzędowych, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wysokości zarobków. Kiedy ten dokument jest wymagany? Jak go uzyskać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy - kiedy jest wymagane?

Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych:

Co powinno zawierać zaświadczenie o wynagrodzeniu?

Co powinno zawierać zaświadczenie o wynagrodzeniu?

Wydawane przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać następujące informacje:

 • dane pracownika:
 • dane na temat obecnego zatrudnienia:
  • typ umowy,
  • stanowisko
  • czas wykonywania pracy,
 • wysokość wynagrodzenia:
  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • różne dodatki (za posiadane kwalifikacje, staż lub wyjątkowe warunki pracy),
  • nagrody i premie,
  • dodatkowe płatności za podjęcie pracy w godzinach nocnych lub za nadgodziny,
  • inne wynagrodzenia, w tym chorobowe, za urlop oraz przestoje nie z winy pracownika,
  • odprawy emerytalne i rentowe,
  • wypłaty z tytułu niewykorzystanego urlopu,
 • adnotacja o obciążeniu komorniczym - jeżeli występuje,
 • adnotacja, czy pracownik pozostaje w okresie wypowiedzenia,
 • podpis i pieczątka pracodawcy.

Kto może wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

O zaświadczenie o dochodach można wnioskować u pracodawcy.

Istnieje jeszcze jeden dokument - zaświadczenie o wysokości dochodu, o które można starać się wyłącznie w urzędzie skarbowym.

Zaświadczenie o zatrudnieniu do ZUS-u musi zostać wydane za formularzu ZUS ERP-7.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy - wzór 2023

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracyWzór wypełnionego zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy

Aby otrzymać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, pracownik musi złożyć do swojego pracodawcy wniosek w tej sprawie. Poniżej zamieszczone zostały przykładowe wzory takiego formularza - w formacie PDF oraz DOC.

Jeżeli zakład pracy już nie istnieje, prośbę o wydanie zaświadczenia należy kierować do archiwum. Z bazy zlikwidowanych pracodawców można skorzystać na stronie ZUS lub Dokumentacji Osobowej i Płacowej.

Kiedy wnioskować o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Kiedy można wnioskować o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Pracownik może złożyć formularz w każdym momencie. Nie istnieje także limit zaświadczeń, które mogą zostać wydane w ciągu roku. 

Ile kosztuje zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy?

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach przez obecnego pracodawcę jest bezpłatne. Gdy formularz potrzebny jest do obliczenia świadczeń (np. emerytury), może zaistnieć konieczność uzyskania konkretnych danych z archiwum, co może wymagać uiszczenia pewnych opłat.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy?

Wszystko zależy od pracodawcy. Przyjmuje się, że powinno to nastąpić najszybciej jak to możliwe. 

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy?

Ważność zaświadczenia zależy od instytucji, która żąda okazania takiego dokumentu. Może być ono ważne od 1 do 3 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli dokument ma być przedstawiony w banku, wówczas jego okres ważności wynosi często 30 dni.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,4 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach [DOC]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach [PDF]
Pobierz dokument
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach do wypełnienia przez pracodawcę [DOC]
Pobierz dokument
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach do wypełnienia przez pracodawcę [PDF]
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach [PDF]
Pobierz dokument