W jakich zawodach wymagane jest zaświadczenie o niekaralności?

17 lutego 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Aby podjąć pracę w niektórych branżach, pracodawca może zażądać od Ciebie zaświadczenia o niekaralności. Gdzie można uzyskać rzeczony dokument i jak wygląda procedura składania wniosku? Podpowiadamy, w których zawodach posiadanie zaświadczenia o niekaralności jest konieczne do jego wykonywania!

W jakich zawodach wymagane jest zaświadczenie o niekaralności?
W jakich zawodach wymagane jest zaświadczenie o niekaralności?

Furtka do kariery

Zaświadczenie o niekaralności w pewnych sytuacjach może przesądzić o otrzymaniu wymarzonej posady. W kodeksie pracy zapisano, w których zawodach taki dokument jest wymagany. Ogólnie rzecz ujmując, są to w większości zawody związane z opieką nad dziećmi i służbą społeczną. Zaświadczenie o niekaralności będzie musiał posiadać przyszły policjant, nauczyciel, sędzia, pracownik ochrony, detektyw, wychowawca kolonijny, agent ubezpieczeniowy oraz komornik. O uzyskanie dokumentu może starać się każdy – bez względu na wykonywany zawód. 

Formalności

Wniosek o otrzymanie zaświadczenia o niekaralności można złożyć na 3 standardowe sposoby – osobiście, w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, przez Internet oraz listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Składanie dokumentów on-line wiąże się jednak z koniecznością posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – należy o tym pamiętać, decydując się na ten sposób załatwienia sprawy. 

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem, za który należy zapłacić. Cena będzie się różniła w zależności od wybranego przez nas sposobu składania wniosku. Załatwiając sprawę osobiście w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub wysyłając dokumenty na adres punktu listownie, musimy być gotowi zapłacić 30 złotych. Składanie wniosku przez internet jest nie tylko wygodniejsze, ale również tańsze – w tym przypadku za zaświadczenie zapłacimy jedynie 20 złotych.

Jak zdobyć dokument?

Ilość dokumentów potrzebnych do uzyskania zaświadczenia o niekaralności jest niewielka. Wystarczy przygotować zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz dowód dokonania płatności za wydanie dokumentu. Można je uzyskać podczas uiszczania opłaty w Ministerstwie Sprawiedliwości, kasie dowolnego sądu lub zamiast niego posłużyć się potwierdzeniem dokonania przelewu na konto Ministerstwa. Po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentów, pozostaje czekać na otrzymanie zaświadczenia. Czas oczekiwania będzie się różnił ze względu na wybrany sposób załatwiania sprawy. W punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie otrzymamy od ręki – jedynie w wyjątkowych sytuacjach konieczne będzie czekanie do 7 dni. W przypadku załatwiania sprawy listownie lub przez Internet, zaświadczenie zostanie wysłane do 7 dni od momentu dostarczenia dokumentów. 

Do wykonywania Twojego zawodu konieczne jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności? Zajrzyj do przygotowanej przez nas instrukcji, w której krok po kroku opisujemy, jak wygląda procedura starania się o zdobycie tego dokumentu. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązane sprawy