Urlop wypoczynkowy 2021 - Ile dni?

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy według kodeksu pracy?

Czas na wypoczynek to nie tyle przywilej, co uprawnienie każdego pracownika, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Jego długość jest uregulowana w Kodeksie Pracy i wymaga akceptacji przełożonego. Urlop wypoczynkowy jest płatny w 100%, przyznawany co roku i powinien trwać nieprzerwanie przynajmniej 10 dni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego - ile dni?

Długość urlopu zależna jest od stażu pracy i wynosi odpowiednio:

  • 20 dni - jeśli staż pracy nie przekracza 10 lat,
  • 26 dni - jeśli staż pracy przekracza 10 lat.

Staż pracy a nauka - jak liczyć?

Staż pracy liczony jest na podstawie wszystkich poprzednich umów o pracę oraz za okres nauki, za który przysługuje odpowiednio taki okres, jaki przewiduje program nauczania w danej szkole, ale nie więcej niż:

  • 3 lata - za ukończenie szkoły zasadniczej/zawodowej,
  • 5 lat - za ukończenie średniej szkoły zawodowej,
  • 4 lata - za ukończenie liceum ogólnokształcącego,
  • 6 lat - za ukończenie szkoły policealnej,
  • 8 lat - za ukończenie studiów (na poziomie licencjata/magistra).

Wymienione wyżej okresy nie sumują się! Do stażu pracy wybiera się najwyższy poziom wykształcenia.

Jeśli w trakcie nauki pracownik był już zatrudniony na umowę o pracę, do wyliczenia urlopu wybiera się albo staż wynikający z umowy, albo staż wynikający z wykształcenia - w zależności od tego, co wypada dla pracownika korzystniej.

Od kiedy przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy?

Prawo do urlopu nabywamy już 1 stycznia danego roku kalendarzowego, więc możemy wykorzystać całą pulę dni wolnych już na początku roku. Jeśli jednak jest to pierwsza umowa o pracę, wtedy prawo do urlopu nabywamy z każdym miesiącem pracy, w wymiarze 1/12 przypadającej puli dni urlopu. W kolejnym roku prawo do urlopu będzie przysługiwać jak w pierwszym przypadku - czyli od 1 stycznia.

Wymiar urlopu dla niepełnego etatu - naliczanie

Jeśli pracownik zatrudniony jest na niepełny etat, wymiar urlopu wypoczynkowego oblicza się proporcjonalnie i zaokrągla w górę. Poniżej przykłady:

Pełny wymiar urlopu 1/4 etatu 1/3 etatu 1/2 etatu 2/3 etatu 3/4 etatu
20 dni 7 dni 7 dni 10 dni 14 dni 15 dni
26 dni 7 dni 9 dni 13 dni 18 dni 20 dni

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy (niewykorzystany) urlop wypoczynkowy?

Urlop przysługuje nam w danym roku kalendarzowym, w którym nabywamy do niego prawo. Jeśli jednak z różnych względów nie uda nam się go wykorzystać, urlop zamienia się w tak zwany "zaległy", który powinniśmy wykorzystać do końca września kolejnego roku. Urlop wypoczynkowy nie jest zbywalny - według Kodeksu Pracy nie możemy zrzec się go i dostać za niego wynagrodzenia.


Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wzór podania o urlop wypoczynkowy

Nie ma odgórnego wzoru podania urlopowego. Często zakład pracy posiada własne wnioski, warto zapytać o to w dziale kadr. Jeśli jednak dopuszczalny jest dowolny wniosek zachęcamy do skorzystania z naszego wzoru. Należy pamiętać o wyraźnym wskazaniu daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Wniosek znajdziesz w sekcji Dokumenty i wnioski do pobrania.

Kiedy i gdzie składa się wniosek?

Podanie należy złożyć u bezpośredniego przełożonego do podpisu. Tylko podpisany wniosek (zatwierdzona zgoda na udzielenie urlopu) jest ważny - wtedy pracownik nabywa pełne prawo do wykorzystania dni wolnych we wskazanym czasie.

Wniosek o urlop wypoczynkowy najlepiej złożyć nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, jednak mogą obowiązywać wewnątrzfirmowe regulacje (szczególnie w zakresie planowania urlopów), które mogą mobilizować pracownika do zaplanowania urlopu ze znacznym wyprzedzeniem. Wynika to przede wszystkim z organizacji pracy i zastępstw podczas nieobecności.

Jeśli potrzebujesz urlopu natychmiast, bez wcześniejszego planowania, zobacz także:


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - urlop wypoczynkowy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie


Powiązane tagi