Zaświadczenie o niekaralności Radom online - wniosek PDF 2023

Zaświadczenie o niekaralności Radom

Do wykonywania niektórych zawodów konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Zaświadczenie wymagane jest również w procesie pozyskiwania licencji, uprawnień czy koncesji. Jak uzyskać taki dokument? Kto może się o niego starać? Gdzie złożyć wymagane dokumenty i czy można zrobić to online? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

To dokument wydawany przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który potwierdza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu (nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym).

Do wykonywania jakich zawodów potrzebny jest ten dokument?

Istnieje szczególna grupa zawodów, w których posiadanie zaświadczenia o niekaralności jest konieczne. Są to m.in.:

 • nauczyciel,

 • policjant,

 • detektyw,

 • sędzia,

 • licencjonowany pracownik ochrony,

 • komornik,

 • agent ubezpieczeniowy.

Większość zawodów nie wymaga potwierdzenia "czystej karty" w Krajowym Rejestrze Karnym, dużo bardziej popularnym wymogiem jest posiadanie książeczki sanepidowskiej. Dlatego w przypadku zawodów związanych z gastronomią czy produkcją konieczne jest m.in. aktualne badanie kału do książeczki sanepidowskiej.

Zaświadczenie o niekaralności musi posiadać również osoba chcąca zostać opiekunem prawnym.

Osoby, które pracowały jako nauczyciele, pedagodzy czy wychowawcy, po osiągnięciu wystarczającego stażu pracy mogą starać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Radomiu.

Kto może uzyskać dokument?

Wniosek może złożyć każdy obywatel - osobiście lub przez pełnomocnika → zobacz, jak napisać ważne pełnomocnictwo.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności w w Radomiu?

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Cena zaświadczenia będzie różniła się w zależności od metody składania wniosku. W przypadku złożenia dokumentów przez Internet, koszt otrzymania zaświadczenia to 20 złotych. Jeżeli wnioskujący zdecyduje się na dostarczenie wniosku osobiście bądź listownie, koszt wzrośnie do 30 złotych. 

Uwaga! W niektórych sytuacjach opłata nie musi być uiszczana. Dzieje się tak, jeżeli wnioskujący potrzebuje dokumentu, aby jako wolontariusz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu, bądź kolonii dla dzieci i młodzieży. Wówczas do wniosku należy dołączyć pismo od organizatora, który potwierdzi chęć zostania przez wnioskującego wychowawcą kolonijnym.

Jak można dokonać opłaty?

Opłaty można dokonać na kilka sposobów:

 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie;
 • gotówką w kasie dowolnego sądu;
 • zapłacić za pomocą znaków opłaty sądowej, które można kupić w kasie urzędu;
 • przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku złożenia wniosku przez Internet, opłaty można dokonać tylko przez system e-KRK.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności w w Radomiu?

Jakie dokumenty należy przygotować?

Jak wypełnić wniosek o świadectwo niekaralności?

Wypełnienie wniosku o zaświadczenie o niekaralności nie jest skomplikowane. Poniżej prezentujemy wersję do druku i samodzielnego wypełnienia oraz wzór jak wypełnić krok po kroku w formacie PDF.

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności PDFWzór jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności
 
 

Formularz składa się z 13 punktów:

 • W prawym górnym rogu należy podać numer PESEL, a w razie jego braku - numer paszportu lub dowód osobisty.

 • W punktach od 1 do 10 wpisujemy dane osobowe - nazwisko rodowe, nazwisko, imiona, imię ojca, imię matki, data urodzenia, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.

 • W punkcie 11 należy wskazać postępowanie, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie. Punkt ten wypełnia się tylko w sytuacji, gdy ktoś pyta o cudzą niekaralność.

 • Punkt 12 zawiera rodzaje danych i można tu zaznaczyć kilka opcji: “Kartoteka karna”, “Kartoteka nieletnich” oraz “Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”. Jeśli pytamy o własną niekaralność, możemy zaznaczyć wszystkie kartoteki i nie wiąże się to z dodatkową opłatą. W przypadku pytania o cudzą niekaralność, zaznaczenie odpowiedniego “okienka” ma związek z podstawą prawną pozwalającą na dostęp do danych, wskazaną w pkt 11 wniosku.

 • Punkt 13 można pozostawić niewypełniony. Zakres danych wynika bowiem z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z KRK, jeśli został wskazany w pkt 11 formularza.

Gdzie złożyć wniosek w Radomiu?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

Jak to zrobić osobiście lub listownie?

 1. Na początku należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie.
 2. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia.
 3. Następnie należy złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem płatności:
  • osobiście w Punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Radomiu lub
  • wysłać listem poleconym na adres Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego lub Punktu Informacyjnego KRK w Radomiu.

Zaświadczenie o niekaralności online Radom

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności online?

 1. Aby złożyć wniosek przez Internet, należy założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Następnie należy wypełnić wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie. Dokument należy podpisać przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
 3. Ostatnim krokiem jest załączenie potwierdzenia dokonania płatności i wysłanie wniosku.

Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia o niekaralności z KRK w Radomiu?

Jeżeli składamy wniosek:

 • osobiście - od ręki; w wyjątkowych sytuacjach termin oczekiwania może wydłużyć się maksymalnie do 7 dni od złożenia wniosku;

 • listownie - 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku;

 • przez Internet - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pamiętaj! Do punktu informacyjnego w Radomiu należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość wnioskującego, np. dowód osobisty lub paszport. Warto też sprawdzić, czy można zamówić przez internet kolejkę do danego wydziału.


Gdzie załatwić sprawę zaświadczenie o niekaralności w Radomiu?

Aby załatwić sprawę zaświadczenie o niekaralności w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom

tel. +48483680323 

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 33,4 tys. dokumentów!
Wniosek o zaświadczenie o niekaralności [PDF]
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o zaświadczenie o niekaralności [PDF]
Pobierz wniosek