Oświadczenie majątkowe policjantów, sędziów, komorników, urzędników, posłów, radnych, dyrektorów szkół, wojskowych - wzór PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Oświadczenie majątkowe

Przedstawiciele niektórych zawodów, w szczególności tych zaliczanych do administracji publicznej, muszą składać oświadczenie o stanie majątku zarówno własnego, jak i wspólnego objętego małżeńską wspólnością majątkową. Celem informowania o stanie swojego majątku jest przeciwdziałanie korupcji. Kto musi złożyć oświadczenie majątkowe? Jakie dane powinno zawierać i jak je napisać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest oświadczenie majątkowe?

Oświadczenie majątkowe to dokument zawierający informacje na temat majątku osobistego i wspólnego (z małżonkiem) osoby, która je składa. W przypadku niektórych zawodów, składanie oświadczenia majątkowego w określonym terminie jest obowiązkowe. 

Jakie informacje zawiera oświadczenie o stanie majątkowym?

W oświadczeniu należy wykazać informacje o swoich zasobach pieniężnych (w rodzimej i obcej walucie), papierach wartościowych i udziałach, ruchomościach (samochód), nieruchomościach (dom, gospodarstwo rolne), zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki) oraz informacje o dochodach. 

Cele oświadczenia majątkowego

Głównym celem składania oświadczenia majątkowego przez przedstawicieli administracji publicznej oraz zawodów społecznie istotnych jest przeciwdziałanie korupcji i zjawiskom patologicznym. Składanie oświadczenia umożliwia zachowanie transparentności majątku osób pełniących funkcje publiczne oraz ustalenie, czy majątek jest odzwierciedleniem przychodów za wykonywaną przez siebie pracę, które uzyskuje składający oświadczenie. 

Gdzie szukać oświadczeń majątkowych pracowników państwowych?

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym, nie licząc tych znajdujących się w części "B" (dot. miejsca zamieszkania składającego dokument), są jawne. Z treścią oświadczeń można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta.

Kto musi składać oświadczenie majątkowe? 

Kto musi składać oświadczenie majątkowe?

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z koniecznością przedstawienia oświadczenia majątkowego. Złożenia dokumentu wymaga się od:

 • osób obejmujących państwowe stanowiska kierownicze,
 • pracowników urzędów państwowych, a w tym członków korpusu służby cywilnej na stanowiskach kierowniczych,
 • pracowników urzędów państwowych oraz członków korpusu służby cywilnej zajmujących stanowiska równorzędne płacowo do stanowisk wyżej wymienionych,
 • dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników nadzorujący i wykonujący czynności kontrolne Najwyższej Izby Kontroli, radców oraz referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, prawników zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracowników regionalnych izb obrachunkowych na stanowiskach prezesa, członka kolegium, inspektora do spraw kontroli oraz naczelnika wydziału,
 • pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych na stanowiskach przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, etatowego członka kolegium,
 • członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz pracowników NBP na stanowiskach dyrektora oddziału okręgowego, oraz jego zastępców, dyrektora departamentu wraz z zastępcami, a także pracowników na stanowiskach równorzędnych płacowo ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcami,
 • pracowników banków państwowych na stanowiskach prezesa, wiceprezesa, członka zarządu, skarbnika,
 • pracowników przedsiębiorstw państwowych na stanowiskach dyrektora, zastępcy oraz głównego księgowego,
 • prezesa, wiceprezesa i członków zarządu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa przekraczającego 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 • prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego agencji państwowych,
 • innych osób pełniących funkcje publiczne,
 • poszczególnych grup zawodowych, które składają oświadczenia majątkowe na podstawie własnych ustaw: parlamentarzyści, samorządowcy, sędziowie, prokuratorzy, żołnierze, policjanci, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, pracownicy urzędów skarbowych, komornicy sądowi, także funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW.

Kiedy składa się oświadczenie majątkowe?

Kiedy składa się oświadczenie majątkowe?

Termin złożenia oświadczenia majątkowego zależy od obejmowanego stanowiska:

 • radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego i wójt - pierwsze oświadczenie składają do 30 dni od dnia złożenia ślubowania, kolejne co roku do dnia 30 kwietnia z uwzględnieniem stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji,
 • policjanci - oświadczenie składają co roku do 31 marca,
 • komornicy - pierwsze oświadczenie składają przed objęciem stanowiska komornika, kolejne do 30 kwietnia każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska komornika,
 • posłowie oraz senatorowie - pierwsze oświadczenie składają do dnia złożenia ślubowania, kolejne do 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w terminie 30 dni od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego - pierwsze oświadczenie składają do pierwszego dnia posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w którym biorą udział, kolejne do 30 kwietnia każdego roku według stanu majątkowego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, oraz na miesiąc od dnia zarządzenia nowych wyborów. 
 • sędziowie - pierwsze oświadczenie składają do 30 dni od dnia objęcia urzędu sędziego, kolejne do 30 kwietnia każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 • prokuratorzy - pierwsze oświadczenie składają w terminie 30 dni od objęcia stanowiska prokuratora, kolejne do 30 czerwca każdego roku,
 • żołnierze - składają oświadczenie do 31 marca każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia.

W przypadku innych zawodów, których przedstawiciele są zobowiązani do składania oświadczenia, terminy wyznaczane są w ramach wewnętrznych regulacji.

Jeżeli osoba zobowiązana nie złoży oświadczenia w terminie, zostanie zobligowana do dostarczenia go w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania.

Co grozi za niezłożenie oświadczenia majątkowego?

W przypadku osób do tego zobligowanych, za niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie może grozić kara finansowa, wygaśnięcie mandatu, utrata stanowiska, a w skrajnych przypadkach nawet zarzuty ze strony prokuratury.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Oświadczenie majątkowe - wzór PDF

Oświadczenia majątkowego nie trzeba sporządzać samodzielnie - powstał gotowy wzór, który wystarczy uzupełnić wymaganymi danymi. 

Oświadczenie majątkowe - wzór PDF

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie majątkowe w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Oświadczenie majątkowe komornika [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie majątkowe sędziego [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie majątkowe radnego [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie majątkowe policjanta [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu, wójta [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu