Zaświadczenie o niekaralności Gdańsk online - wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 31 sierpnia 2023

Zaświadczenie o niekaralności Gdańsk

Do wykonywania niektórych zawodów konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Zaświadczenie wymagane jest również w procesie pozyskiwania licencji, uprawnień czy koncesji. Jak uzyskać taki dokument? Kto może się o niego starać? Gdzie złożyć wymagane dokumenty i czy można zrobić to online? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

To dokument wydawany przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który potwierdza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu (nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym).

Do wykonywania jakich zawodów potrzebny jest ten dokument?

Istnieje szczególna grupa zawodów, w których posiadanie zaświadczenia o niekaralności jest konieczne. Są to m.in.:

 • nauczyciel,

 • policjant,

 • detektyw,

 • sędzia,

 • licencjonowany pracownik ochrony,

 • komornik,

 • agent ubezpieczeniowy.

Większość zawodów nie wymaga potwierdzenia "czystej karty" w Krajowym Rejestrze Karnym, dużo bardziej popularnym wymogiem jest posiadanie książeczki sanepidowskiej. Dlatego w przypadku zawodów związanych z gastronomią czy produkcją konieczne jest m.in. aktualne badanie kału do książeczki sanepidowskiej.

Zaświadczenie o niekaralności musi posiadać również osoba chcąca zostać opiekunem prawnym.

Osoby, które pracowały jako nauczyciele, pedagodzy czy wychowawcy, po osiągnięciu wystarczającego stażu pracy mogą starać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Gdańsku.

Kto może uzyskać dokument?

Wniosek może złożyć każdy obywatel - osobiście lub przez pełnomocnika → jak napisać ważne pełnomocnictwo?

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności w w Gdańsku?

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Cena zaświadczenia będzie różniła się w zależności od metody składania wniosku. W przypadku złożenia dokumentów przez Internet, koszt otrzymania zaświadczenia to 20 złotych. Jeżeli wnioskujący zdecyduje się na dostarczenie wniosku osobiście bądź listownie, koszt wzrośnie do 30 złotych. 

Uwaga! W niektórych sytuacjach opłata nie musi być uiszczana. Dzieje się tak, jeżeli wnioskujący potrzebuje dokumentu, aby jako wolontariusz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu, bądź kolonii dla dzieci i młodzieży. Wówczas do wniosku należy dołączyć pismo od organizatora, który potwierdzi chęć zostania przez wnioskującego wychowawcą kolonijnym.

Jak można dokonać opłaty?

Opłaty można dokonać na kilka sposobów:

 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie;
 • gotówką w kasie dowolnego sądu;
 • zapłacić za pomocą znaków opłaty sądowej, które można kupić w kasie urzędu;
 • przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku złożenia wniosku przez Internet, opłaty można dokonać tylko przez system e-KRK.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności w w Gdańsku?

Jakie dokumenty należy przygotować?

Jak wypełnić wniosek o świadectwo niekaralności?

Wypełnienie wniosku o zaświadczenie o niekaralności nie jest skomplikowane. Poniżej znajduje się wniosek do druku i samodzielnego wypełnienia oraz wzór jak wypełnić go krok po kroku w formacie PDF.

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności PDFWzór jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności
 
 

Formularz składa się z 13 punktów:

 • W prawym górnym rogu należy podać numer PESEL, a w razie jego braku - numer paszportu lub dowód osobisty.

 • W punktach od 1 do 10 należy wpisać dane osobowe - nazwisko rodowe, nazwisko, imiona, imię ojca, imię matki, data urodzenia, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.

 • W punkcie 11 należy wskazać postępowanie, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie. Punkt ten wypełnia się tylko w sytuacji, gdy ktoś pyta o cudzą niekaralność.

 • Punkt 12 zawiera rodzaje danych i można tu zaznaczyć kilka opcji: “Kartoteka karna”, “Kartoteka nieletnich” oraz “Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”. Jeśli chodzi o własną niekaralność, można zaznaczyć wszystkie kartoteki i nie wiąże się to z dodatkową opłatą. W przypadku pytania o cudzą niekaralność, zaznaczenie odpowiedniego “okienka” ma związek z podstawą prawną pozwalającą na dostęp do danych, wskazaną w pkt 11 wniosku.

 • Punkt 13 można pozostawić niewypełniony. Zakres danych wynika bowiem z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z KRK, jeśli został wskazany w pkt 11 formularza.

Gdzie złożyć wniosek w Gdańsku?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

Jak to zrobić osobiście lub listownie?

 1. Na początku należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie.
 2. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia.
 3. Następnie należy złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem płatności:
  • osobiście w Punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Gdańsku lub
  • wysłać listem poleconym na adres Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego lub Punktu Informacyjnego KRK w Gdańsku.

Zaświadczenie o niekaralności online Gdańsk

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności online?

 1. Aby złożyć wniosek przez Internet, należy założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Następnie należy wypełnić wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie. Dokument należy podpisać przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
 3. Ostatnim krokiem jest załączenie potwierdzenia dokonania płatności i wysłanie wniosku.

Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia o niekaralności z KRK w Gdańsku?

Jeżeli wniosek zostanie złożony:

 • osobiście - od ręki; w wyjątkowych sytuacjach termin oczekiwania może wydłużyć się maksymalnie do 7 dni od złożenia wniosku;

 • listownie - 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku;

 • przez Internet - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Do punktu informacyjnego w Gdańsku należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość wnioskującego, np. dowód osobisty lub paszport. Warto też sprawdzić, czy można zarezerwować przez Internet kolejkę do danego wydziału.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zaświadczenie o niekaralności w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę zaświadczenie o niekaralności w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

tel. +48583213172 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-18:00
wt-pt: 08:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o zaświadczenie o niekaralności [PDF]
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o zaświadczenie o niekaralności [PDF]
Pobierz wniosek