Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 2 listopada 2023

Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego

Warunkiem dopuszczenia pojazdów do ruchu jest posiadanie określonych w przepisach dokumentów. Jednym z nich jest dowód rejestracyjny.  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego należy sporządzić oświadczenie o jego utracie. Jakie elementy powinien zawierać taki dokument, kiedy należy go spisać i gdzie trzeba je dostarczyć? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co zrobić po zgubieniu dowodu rejestracyjnego?

Mimo braku konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, aby móc legalnie poruszać się pojazdem po drogach, zagubienie dowodu rejestracyjnego pojazdu musi zostać zgłoszone w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego i wniosek o wydanie wtórnika powinny zostać złożone niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty zauważenia utraty dokumentu. Dodatkowo jeśli przyczyną utraty dowodu rejestracyjnego mogła być kradzież, należy o tym fakcie powiadomić policję.

Warto złożyć wniosek do urzędu o czasowe zezwolenie na użytkowanie pojazdu bez aktualnego dowodu rejestracyjnego, ponieważ zgłoszenie faktu utraty dowodu rejestracyjnego zostanie ujęte w systemie informatycznym. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Co powinno zawierać oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego?

Aby oświadczenie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i data sporządzenia dokumentu,
  • dane instytucji, do której kierowane jest oświadczenie,
  • dane właściciela pojazdu:
  • tytuł dokumentu: „Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego”,
  • opisane okoliczności zagubienia dokumentu,
  • dane pojazdu:
  • podpis właściciela.
Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego - wzór PDF, DOC

Jeśli pojazd posiada kilku współwłaścicieli, to dane każdego z nich muszą się znaleźć na sporządzonym oświadczeniu.

Wymagane dokumenty

Co dostarczyć do urzędu oprócz oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego?

Ubiegając się o wtórnik dowodu rejestracyjnego, niezbędne jest przedstawienie we właściwym wydziale komunikacji kompletu dokumentów. Należą do nich:

Jeśli zagubiony dowód rejestracyjny posiadał kilku współwłaścicieli, to każdy z nich powinien zjawić się w urzędzie. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy nie wszyscy współwłaściciele będą obecni podczas zgłaszania zagubienia dowodu rejestracyjnego. W takim przypadku konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa osobie, która zgłosi się do urzędu w imieniu współwłaściciela.

Ile kosztuje wydanie nowego dowodu rejestracyjnego?

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego to koszt 54 zł.

Ile czeka się na wyrobienie nowego dokumentu?

Nowy dowód rejestracyjny zostanie wydany w trakcie 30 dni od złożenia oświadczenia o zagubieniu dowodu rejestracyjnego.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 33,3 tys. dokumentów!
Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego [DOC]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu