Zmiana nazwiska po rozwodzie przed i po upływie 3 miesięcy - uzasadnienie i wniosek [PDF, DOC] 2024 Poznań

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 13 maja 2024 6 min. czytania

Zmiana nazwiska po rozwodzie Poznań

Po rozwodzie każdy z eksmałżonków ma prawo powrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem. Jak wygląda taka procedura? Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie? Kiedy małżonkowie mogą skorzystać z uproszczonej procedury? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie?

Powrót do nazwiska panieńskiego będzie dla eks-małżonki dowodem zakończenia pewnego etapu w życiu. To samo tyczy się powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego przez eksmałożonka. Warto jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana nazwiska wiąże się z wymianą dokumentów np. dowodu osobistego w Poznaniu czy prawa jazdy w Poznaniu.

Kto może zmienić nazwisko po rozwodzie?

Prawo do zmiany nazwiska ma każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Kiedy można się ubiegać o zmianę nazwiska po rozpadzie małżeństwa?

Eksmałżonka lub eksmałożonek ma szansę na powrót do nazwiska noszonego przed ślubem w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli oświadczenie o chęci zmiany nazwiska nie zostanie złożone w tym czasie, później wnioskująca lub wnioskujący będzie musiał skorzystać z bardziej skomplikowanej procedury administracyjnej i złożyć wniosek wraz z jego uzasadnieniem.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zmiana nazwiska do 3 miesięcy po rozwodzie

Dokumenty wymagane do zmiany nazwiska po rozwodzie

Wymagane dokumenty

Aby zmiana nazwiska w ciągu 3 miesięcy od rozwodu była możliwa, należy przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

Jeżeli do pozytywnego rozpatrzenia sprawy będą wymagane inne dokumenty, urzędnik USC w Poznaniu lub konsul poinformuje o tym wnioskującego, lub wnioskującą.

Wzór wniosku

Poniżej znajduje się przykładowy wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska.

…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………
(adres do korespondencji)

…………………………………
(seria i numer dokumentu tożsamości)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w …………………………………

 

WNIOSEK

Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska ………………………………… noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Związek małżeński zawarłam/em dnia ………………………………… w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………………………, oznaczenie aktu ………………………………….

Małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego ………………………………… z dnia …………………………………, sygn. akt …………………………………. Wyrok prawomocny z dniem ………………………………….

W załączeniu:

  1. pokwitowanie opłaty skarbowej w wysokości 11,00 zł.

 

…………………………………
(podpis)

Możesz również pobrać wniosek na swój komputer w dwóch formatach: DOC i PDF — pobierz.

Gdzie złożyć dokumenty w Poznaniu?

Komplet dokumentów wymaganych do zmiany nazwiska należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu lub w polskim konsulacie.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Cena za zmianę nazwiska po rozpadzie małżeństwa będzie się różniła ze względu na to, gdzie będą składane dokumenty.

  • 11 zł opłaty skarbowej jeżeli sprawą będzie zajmował się kierownik USC,
  • 50 EUR opłaty konsularnej  jeżeli sprawą będzie zajmował się konsul. To on określi dla wnioskującego dokładną kwotę do zapłaty w wybranej walucie.

Ile czeka się na zmianę nazwiska po rozwodzie?

Urzędnik USC w Poznaniu lub konsul, który przyjmie zgłoszenie, niezwłocznie zacznie je rozpatrywać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego, nie został jeszcze przeniesony do rejestru stanu cywilnego wtedy realizacja może zająć 10 dni roboczych.

Po zmianie nazwiska, osoba ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych musi zgłosić zmianę danych w ZUS w Poznaniu.​​​​​

Jak zmienić nazwisko po 3 miesiącach od rozwodu?

Jeżeli eksmałżonka lub eksmałożonek nie zdąży zgłosić się do USC w Poznaniu w ciągu 3 miesięcy od rozwodu, a nadal chce zmienić nazwisko, będzie musiał złożyć wniosek o zmianę nazwiska w ramach procedury administracyjnej wraz z uzasadnieniem.

Przykład uzasadnienia zmiany nazwiska po rozwodzie

Przykład uzasadnienia zmiany nazwiska po rozwodzie

Najprostszym uzasadnieniem wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie jest wskazanie, iż po zawarciu małżeństwa, wnioskująca lub wnioskujący przyjął nazwisko małżonka, lub małżonki, jednak teraz, po rozwodzie, chce powrócić do poprzedniego nazwiska, aby zamknąć tamten rozdział w życiu.

Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem składa się do wybranego kierownika USC, który rozstrzyga go w ramach uznania administracyjnego.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Jeżeli rodzice dziecka postanowią się rozwieść, nazwisko dziecka nie zmienia się automatycznie. Aby dokonać zmiany, rodzic musi udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć odpowiednie oświadczenie. Warunkiem zmiany nazwiska dziecka jest posiadanie zgody drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, ono również musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Zgoda rodzica oraz dziecka może zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem USC lub na piśmie, z podpisem poświadczonym notarialnie. 

W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie tej kwestii do sądu opiekuńczego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana nazwiska po rozwodzie w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę zmiana nazwiska po rozwodzie w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego pod adresem ul. Libelta 16/20 w Poznaniu.

Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu

adres: ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

tel. +48618784136 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,1 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska do 3 miesięcy po rozwodzie [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska do 3 miesięcy po rozwodzie [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu