Wniosek Rodzina 500 plus 2021 Węgorzewo

Aktualizacja: 19 maja 2021

Rodzina 500 plus

Co to jest program Rodzina 500 plus?

Rodzina 500 plus w 2021 roku, to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia polskich rodzin.
Wsparcie Państwa ma trzy główne cele:

 1. wzrost liczby urodzeń
 2. ograniczenie ubóstwa
 3. wsparcie finansowe rodzin

Rodzina 500+ to finansowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, wypłacane co miesiąc na każde dziecko.

500 plus na każde, nawet pierwsze dziecko

Z programu 500 plus mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do 18 lat. Wniosek można składać już na pierwsze dziecko, nie obowiązuje również kryterium dochodowe (zmiany weszły w życie 1 lipca 2019 r.). Wniosek może zostać złożony przez rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Jak długo wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie przyznawane jest na rok. Wnioski można składać cyklicznie co roku, dopóki dziecko nie ukończy 18 roku życia.

Czy 500+ przysługuje Polakom mieszkającym za granicą?

Nie, program Rodzina 500 plus obowiązuje tylko na terytorium Polski, a miejsce zamieszkania (nie zameldowania!) w naszym kraju jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia. Dla polskich rodzin mieszkających w krajach UE czy EOG mają zastosowanie ustawy danego państwa. 


Wniosek o 500+

Do kiedy składać wnioski 500 plus?

 • rodzice noworodków - mają czas do 3 miesięcy od narodzin na złożenie wniosku, wtedy świadczenie zostanie wypłacone w całości, z wyrównaniem od dnia urodzenia. Jeśli rodzice złożą wniosek po tym terminie, świadczenie będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.
 • pozostali rodzice i opiekunowie - aktualny okres rozliczeniowy 500+ kończy się 31 maja 2021. Wnioski należy odnowić zgodnie z harmonogramem:
  • od 1 lutego 2021 można je składać przez Internet,
  • od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną.

W przypadku niezłożenia wniosku, świadczenia na kolejny okres przestaną być wypłacane.

Jak złożyć wniosek o 500+ we Węgorzewie?

Aby uzyskać świadczenie 500 plus w we Węgorzewie należy złożyć druk SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej we Węgorzewie (miejskim lub gminnym).

Zamiast wypełniać wzór papierowy, można wypełnić go przez Internet:

 • za pomocą bankowości internetowej - na stronie banku (jeśli tylko umożliwia taką funkcję) należy zalogować się do konta bankowego i wypełnić odpowiedni formularz,
 • w serwisie Empatia (portal Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) - dla posiadaczy Profilu Zaufanego; wystarczy zalogować się, wypełnić dostępny wniosek i przesłać przez Internet - zgodnie z podaną na portalu instrukcją,
 • za pomocą PUE ZUS - tutaj również wykorzystujemy Profil Zaufany i krok po kroku przechodzimy przez pola formularza.

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Złożenie wniosku Rodzina 500 plus jest całkowicie bezpłatne.

Jak długo się czeka na przyznanie świadczenia we Węgorzewie?

Wypłata świadczenia 500+ we Węgorzewie dokonywana jest do 3 miesięcy od złożenia wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia dokumentu.

Jak sprawdzić status złożonego wniosku we Węgorzewie?

W zależności od sposobu złożenia wniosku we Węgorzewie, jego aktualny status możemy sprawdzić dwojako:

 • jeśli wniosek został złożony w serwisie Empatia - jego stan sprawdzimy w skrzynce odbiorczej tego portalu,
 • jeśli wniosek został złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, wersji papierowej listownie lub osobiście, jego stan możemy sprawdzić kontaktując się z organem prowadzącym program 500+.

Do którego dnia miesiąca będzie wypłacane 500 plus?

Wypłaty 500 plus powinny być realizowane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują. Więc w przypadku, w którym dana osoba ma przyznane świadczenie od stycznia, to najpóźniej pieniądze zostaną jej wypłacone 31 stycznia.

500 plus dla niepełnosprawnych - kryteria

Świadczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które spełniają poniższe kryteria:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i zostało to stwierdzone na podstawie wydanego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub też orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • mają obywatelstwo Polskie oraz posiadają prawo pobytu w Polsce lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej, lub też suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego we Węgorzewie oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł).

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Jego wysokość nie jest wliczana do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie wlicza się ono także do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy we Węgorzewiedodatek energetyczny we Węgorzewie oraz świadczenia pieniężne z pomocy społecznej​​​​​. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym. Wtedy to świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest brane pod uwagę i wliczane jest do dochodu.

500 plus dla emerytów - komu przysługuje?

Seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, mogą liczyć na 1500 zł, należy jednak pamiętać, aby zmieścić się we wskazanym limicie.

 • Pełną kwotę (1500 złotych) otrzymają jednak jedynie ci, których dochód nie przekracza 1100 złotych miesięcznie.
 • Jeżeli ktoś nie sprosta wymogom limitu, przyjmuje się zasadę - złotówka za złotówkę: gdy ktoś ma dochód 1500 zł, to otrzyma tylko 100 zł dodatku (przekroczenie progu o 400 zł).

Dla większości seniorów instytucją, do której będą musieli się wybrać, jest ZUS we Węgorzewie. Z kolei rolnicy skorzystają z usług KRUS-u. 

Jak dostać 500 plus dla emerytów? W celu uzyskania 500 plus dla emerytów należy złożyć odpowiedni formularz, do którego trzeba dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumentację medyczną,
 • inne dokumenty takie jak np. karta rehabilitacji leczniczej.

Osoba, która nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ukończyła 75 lat i pobiera zasiłek pielęgnacyjny, także ma szansę na dodatek.


Gdzie można złożyć wniosek o rodzinę 500+ we Węgorzewie?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Węgorzewie ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo
+48874270390