Karta wędkarska 2024 - cena, egzamin, opłaty i wniosek o wydanie PDF

Autor: Justyna Rudner 4 min. czytania

W skrócie

  1. Karta wędkarska: Dokument uprawniający do połowu ryb na polskich wodach. Każdy powyżej 14. roku życia jest zobligowany do posiadania karty wędkarskiej do legalnego wędkowania.
  2. Egzamin: Aby uzyskać kartę, należy zdać egzamin na znajomość przepisów rybactwa śródlądowego oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb.
  3. Wniosek: Po zdaniu egzaminu, trzeba złożyć wniosek w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym wraz z wymaganymi dokumentami (zaświadczenie, zdjęcie, dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty).
  4. Koszty: Egzamin kosztuje 30 złotych (bezpłatnie dla osób poniżej 16. roku życia), a wydanie karty 10 złotych.
  5. Dodatkowe zezwolenia: Nie wystarczy sama karta wędkarska — konieczne jest wykupienie odpowiednich zezwoleń oraz opcjonalnie opłat członkowskich PZW.
  6. Terminy: Czas oczekiwania na wydanie karty to zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Karta wędkarska

Wędkarstwo to sposób spędzania wolnego czasu, który wybiera wielu Polaków. Aby legalnie uprawiać w Polsce ten rodzaj aktywności, poza odpowiednim wyposażeniem, niezbędna jest karta wędkarska. Co należy zrobić, aby uzyskać kartę wędkarską? Odpowiedź na pytanie znajduje się w poniższym poradniku.

Czym jest karta wędkarska (rybacka)?

Karta wędkarska to dokument uprawniający do połowu ryb na polskich wodach, funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Karta wędkarska uprawnia do ubiegania się o licencję na połów ryb w wodach należących do skarbu państwa. Każdy, kto ukończył 14 lat i chce łowić na polskich wodach, jest zobligowany do posiadania takiego dokumentu. Osoby poniżej 14. roku życia, są zwolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej - mogą one wędkować pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę.

Osoby chcące prowadzić połów ryb na łodzi, oprócz posiadania karty wędkarskiej muszą pamiętać o zarejestrowaniu jednostki wodnej.

Jak wyrobić kartę wędkarską?

Jak wyrobić kartę wędkarską?

W celu uzyskania karty wędkarskiej (rybackiej) należy zdać egzamin na kartę wędkarską w lokalnym kole Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), a następnie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do urzędu miasta, bądź starostwa powiatowego.

Czy można wyrobić kartę wędkarską online?

W tym momencie nie ma istniejących przepisów, które pozwalałyby na zdobycie karty wędkarskiej przez Internet. Egzamin musi odbyć się w obecności komisji egzaminacyjnej, a złożenie wniosku wiążę się z wizytą w urzędzie.

Ile kosztuje karta wędkarska?

Ile kosztuje karta wędkarska?

Cena przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną to 30 złotych, (do 16. roku życia bezpłatnie) natomiast samo wydanie karty wędkarskiej wiążę się z opłatą w wysokości 10 złotych.

Wykupienie zezwoleń i opłaty członkowskie PZW

Aby legalnie wędkować na polskich wodach, nie wystarczy posiadanie karty wędkarskiej. Niezbędne będzie również wykupienie zezwoleń oraz (opcjonalnie) wniesienie opłat członkowskich PZW co wiążę się z dodatkowymi kosztami. Cennik poszczególnych zezwoleń ustalany jest indywidualnie dla każdego województwa. Informacje można sprawdzić na stronie właściwego dla miejsca połowu okręgu wędkarskiego.

Egzamin na kartę wędkarską

Egzamin sprawdza znajomość regulaminu amatorskiego połowu ryb. Obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb, oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Może mieć on formę pisemną bądź ustną. Formę, w jakiej ma odbyć się egzamin, ustala komisja egzaminacyjna. Weryfikacja wiedzy osoby zainteresowanej odbywa się przy lokalnych kołach PZW.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej - wzór PDF

Wymagane dokumenty do wyrobienia karty wędkarskiej

Wypełniony wniosek, należy dostarczyć do urzędu wraz z następującymi dokumentami:

  • zaświadczeniem o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną, 
  • aktualną fotografią w formacie 30x35 mm,
  • dokumentem tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18. roku życia),
  • dowodem wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Poniżej umieszczono przykładowy wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej, jednak może on nie być przyjmowany przez wszystkie urzędy. Wniosku właściwego dla miejsca zamieszkania należy szukać na stronie internetowej urzędu

Gdzie wyrobić kartę wędkarską?

Kartę wędkarską można wyrobić w starostwie powiatowym, bądź urzędzie miasta, odpowiadającym miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

Jak długo czeka się na wydanie karty wędkarskiej?

Czas oczekiwania po złożeniu wniosku to z reguły 2-3 dni robocze.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - karta wędkarska w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,1 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji