Ponowne przeliczenie kapitału początkowego ZUS - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 22 września 2023

Ponowne przeliczenie kapitału początkowego

Jeżeli pojawił się nowy dowód świadczący o zmianie ilości okresów składkowych i nieskładkowych, płatnik może ubiegać się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Kto może się o to starać? Kiedy i jak złożyć wniosek? Jakie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym jest kapitał początkowy?

Kapitał początkowy to kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, opłaconych do 1 stycznia 1999 roku. Jego wysokość ma wpływ na finalną kwotę emerytury.

Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego?

Wniosek w tej sprawie może złożyć każdy, kto ma ustalony kapitał początkowy i sądzi, że na podstawie nowych dowodów jego kwota może ulec zmianie.

Kiedy starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Kiedy można starać się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego?

Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie po pojawieniu się dowodów, np. nowy dowód zmieniający ilość okresów składkowych i nieskładkowych. Ponadto ZUS przeliczy kapitał początkowy, jeżeli był obliczany przed:

 • zmianą ustawy emerytalnej od 1 lipca 2004 r., dotyczącej:
  • uwzględniania okresu opieki nad dzieckiem bez ich ograniczania do 1/3 udowodnionych okresów składkowych,
  • ustalania podstawy wymiaru z faktycznego okresu ubezpieczenia osobom urodzonym przed 31 grudnia 1968 r., które z powodu nauki w szkole wyższej nie mogły udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia,
 • wejściem Polski do Unii Europejskiej,
 • podpisaniem umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym,
 • zmianą ustawy od 23 września 2011 r., która umożliwiła:
  • przyjęcie stażu określonego w dniach do ustalenia współczynnika „p” (kapitał początkowy), jeżeli jest to korzystniejsze;
  • ustalenie kapitału początkowego dla osób, które przed 1 stycznia 1999 r. udokumentowały staż ubezpieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień;
  • przyjęcie do ustalenia podstawy wymiaru za rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony po raz pierwszy podjął pracę, wskaźnika wynagrodzenia dla tego roku obliczonego proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy;
  • ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego w przypadku podlegania ubezpieczeniu przez okres krótszy niż 1 rok kalendarzowy przed 1 stycznia 1999 r.;
  • obliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych z okresu przed 1 stycznia 1999 r., tj. również z lat przypadających przed 1 stycznia 1980 r.;
 • zmianą ustawy od 1 października 2013 r., zgodnie z którą przy obliczeniu podstawy wymiaru kapitału początkowego z uwzględnieniem lat, w których zatrudnienie trwało tylko przez część roku kalendarzowego, wskaźnik wynagrodzenia dla danego roku ustala się, porównując osiągnięte wynagrodzenie do przeciętnego wynagrodzenia za ten rok proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy,
 • zmianą ustawy od 1 maja 2015 r., dotyczącej:
  • przyjmowania przy ustalaniu kapitału początkowego okresów opieki nad dziećmi po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresu;
  • przeliczenia kapitału początkowego przy ustaleniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury powszechnej lub z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze, z uwzględnieniem okresów nauki w szkole wyższej w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. 

Urlop wychowawczy a ponowne przeliczenie kapitału początkowego

Jeżeli płatnik korzystał z urlopu wypoczynkowego, może zwiększyć wysokość kapitału początkowego i tym samym emerytury.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego 2024

Wymagane dokumenty

Do placówki ZUS należy dostarczyć:

 • wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego,
 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych, dotychczas nieuwzględnionych przy ustalaniu kapitału początkowego,
 • dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej przed 1 stycznia 1999 r., które dotychczas nie były uwzględnione przy ustalaniu kapitału początkowego,
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r., dotychczas nieuwzględnione przy ustalaniu kapitału początkowego.
Wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego

Jak złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS → wyszukiwarka,
 • listownie na adres dowolnego ZUS,
 • przez internet, za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Ile kosztuje złożenie wniosku o ponowne przeliczenie kapitału początkowego?

Ile kosztuje złożenie wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego?

Usługa jest bezpłatna.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy złożyć w ciągu miesiąca od jej doręczenia w jednostce ZUS, która ją wydała. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - ponowne przeliczenie kapitału początkowego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę ponowne przeliczenie kapitału początkowego online?

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Wniosek o ponowne przelicznie kapitału początkowego [PDF]
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu