Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - jak dochodzić swoich praw? Wzór pisma [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi poszkodowanemu wypłaty ubezpieczenia lub zaproponuje kwotę nieadekwatną do zaistniałej szkody, ubezpieczony może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Odwołanie jest sposobem na uzyskanie rekompensaty bez wchodzenia na drogę sądową. W jakich sytuacjach złożenie odwołania jest uzasadnione? Jak napisać odwołanie? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania?

Od decyzji ubezpieczyciela można odwołać się, gdy:

 • ubezpieczyciel odmawia wypłacenia odszkodowania osobie poszkodowanej,
 • zaproponował nieadekwatną, zdaniem ubezpieczonego, wysokość odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli ubezpieczony przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Przed podjęciem jakichkolwiek działań w kierunku odwołania od decyzji, należy upewnić się, że ubezpieczyciel nie miał podstaw do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wyłudzanie odszkodowania sklasyfikowane jest jako przestępstwo, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? 

Dokument powinien zawierać następujące elementy:

 • dane ubezpieczonego:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • numer polisy,
 • numer szkody,
 • numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, od której ubezpieczony się odwołuje,
 • powołanie się na ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
 • uzasadnienie sporządzenia odwołania,
 • podpis ubezpieczonego,
 • lista załączników.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela [PDF, DOC]

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Do odwołania, w charakterze dowodów, warto dołączyć opinię osoby uprawnionej do oceny zdarzenia, w tym np.:

 • opinię prawnika,
 • opinię rzeczoznawcy,
 • opinię mechanika, blacharza, cennik części wymaganych do zreperowania szkody - w przypadku, gdy przedmiotem szkody jest pojazd ubezpieczonego,
 • kartę informacyjną ze szpitala, opinię biegłego lekarza - jeżeli w wyniku szkody ucierpiał ubezpieczony,

oraz wszystkie inne dokumenty, które mogą działać na korzyść ubezpieczonego.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Ubezpieczony może skierować do ubezpieczyciela odwołanie na 3 sposoby:

 • ustnie do protokołu - rozmawiając telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela  lub podczas wizyty w oddziale,
 • pisemnie - składając pismo wraz z załącznikami osobiście w placówce lub wysyłając je pocztą (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 • mailowo - przesyłając dokumenty w formie załączników → o ile ubezpieczyciel dopuszcza taką formę kontaktu z klientami.

Do kiedy można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu Cywilnego ubezpieczony powinien złożyć odwołanie, zanim dojdzie do przedawnienia sprawy, odpowiednio:

 • do 3 lat od otrzymania decyzji lub od dnia, w którym dowiedział się albo mógł się dowiedzieć o szkodzie,
 • do 10 lat od dnia zauważenia szkody - jeśli do szkody doszło w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego,
 • do 20 lat od dnia zauważenia szkody - jeżeli szkoda jest skutkiem przestępstwa.

Ile czasu na rozpatrzenie odwołania ma ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel ma 30 dni od otrzymania pisma na rozpatrzenie odwołania. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może się wydłużyć do 60 dni, o czym ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować odwołującego. Jeżeli nie poinformuje o przedłużeniu terminu, przyjmuje się, że sprawa została rozpatrzona na korzyść osoby ubezpieczonej.

Czy wiesz że...

W serwisie jakiwniosek.pl prezentujemy również wzory odwołań w innych sprawach!

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela [PDF]
Pobierz dokument
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu