Zgłoszenie zbiórki publicznej - formularz zgłoszenia [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: Kasia Urbanek Weryfikacja: 25 kwietnia 2024 4 min. czytania

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Aby rozpocząć zbiórkę publiczną, konieczne jest jej wcześniejsze zgłoszenie. Kto musi zgłosić zbiórkę i jak to zrobić? Czy zbiórkę publiczną można zgłosić online? Ile kosztuje zgłoszenie zbiórki? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym jest zbiórka publiczna?

Zbiórka publiczna polega na zbieraniu gotówki bądź darów w przestrzeni publicznej (w parku, na ulicy, na cmentarzu) np. do skarbon, koszy czy puszek. Darczyńcy są anonimowi, co oznacza, że nie wymaga się od nich podania danych osobowych, ani podpisu. Zbierane dary bądź fundusze przekazywane są na cel pożytku publicznego, np. pomoc dobroczynną, naukę, kulturę i pomoc mniejszościom narodowym.

Organizacja może zmienić cel zbiórki w trakcie jej trwania, ale w takiej sytuacji musi ponownie ją zgłosić i wskazać nowy cel.

Co nie jest zbiórką publiczną?

Zbiórką publiczną nie nazywa się rodzajów zbierania, po których zostaje ślad przepływu gotówki lub darów, np.:

 • charytatywne SMS,
 • przelew na konto fundacji,
 • wpłaty na zbiórki online,
 • sprzedaż biletów na wydarzenia charytatywne.

Do zbiórek publicznych nie zalicza się także zbiórek koleżeńskich (w pracy, w grupie znajomych), loterii fantowych i pieniężnych, zbiórek szkolnych prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli, a także zbiórek wyznaniowych, prowadzonych na terenie kościoła.

Kto może prowadzić zbiórkę publiczną?

Kto może prowadzić zbiórkę publiczną?

Zbiórki publiczne mogą prowadzić:

 • fundacje, 
 • stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe
 • kluby sportowe,
 • związki zawodowe, 
 • organizacje pracodawców, 
 • spółdzielnie socjalne,
 • organizacje kościelne i wyznaniowe,
 • komitety społeczne powołane w celu prowadzenia zbiórek publicznych - muszą składać się z co najmniej 3 osób.

Jak przeprowadzić zbiórkę publiczną?

Aby legalnie przeprowadzić zbiórkę publiczną, należy wcześniej ją zarejestrować.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej wymaga szczegółowego uwzględnienia następujących elementów:

 1. Określenie celu zbiórki publicznej.
 2. Udostępnienie informacji dotyczących organizatora zbiórki, w tym:
  • nazwa organizacji lub podmiotu prowadzącego zbiórkę, adres siedziby, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej NIP lub numer identyfikacyjny REGON,
  • jeżeli organizatorem jest komitet społeczny - imiona i nazwiska członków komitetu społecznego, ich miejsca zamieszkania, numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL u jakiegoś członka komitetu, seria i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
 3. Udostępnienie danych osoby, która jest uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki.
 4. Opisanie sposobu, w jaki będzie prowadzona zbiórka publiczna.
 5. Wskazanie miejsca, gdzie będzie realizowana zbiórka publiczna.
 6. Określenie daty rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej.
 7. Podanie informacji o przewidywanych kosztach niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostaną pokryte z zebranych środków.

Rejestracja zbiórki publicznej

Zbiórkę można zgłosić na 3 sposoby:

 • osobiście w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • listownie na adres Ministerstwa: ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa,
 • przez Internet, przez portal zbiorki.gov.pl, za pomocą ePUAP.

Wymagane dokumenty

Aby zgłosić zbiórkę, organizator musi dostarczyć:

Zgłoszenie zbiórki publicznej - wzór PDF, DOC

Kiedy zgłosić zbiórkę?

Zbiórkę należy zgłosić najpóźniej 7 dni roboczych przed jej planowanym rozpoczęciem.

Ile kosztuje zgłoszenie zbiórki?

Ile kosztuje zgłoszenie zbiórki?

Zgłoszenie zbiórki jest bezpłatne. Opłatę uiszcza się wyłącznie za pełnomocnictwo, o ile organizacja z niego skorzysta.

Ile czeka się na rozpatrzenie zgłoszenia zbiórki?

Czas oczekiwania na decyzję Ministerstwa jest zależny od sposobu złożenia zgłoszenia:

 • 3 dni robocze - dla zgłoszeń złożonych elektronicznie,
 • 7 dni roboczych - dla zgłoszeń złożonych w formie papierowej.

Zbiórkę można uruchomić dopiero po publikacji informacji ze zgłoszenia na portalu zbiórek publicznych pod adresem zbiorki.gov.pl.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgłoszenie zbiórki publicznej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji