Prośba o umorzenie odsetek - podatkowych, komorniczych, za zwłokę lub czynsz - wniosek [PDF, DOC] wzór pisma 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Umorzenie odsetek

Nieterminowa spłata zobowiązania najczęściej skutkuje naliczaniem się odsetek. Dłużnik może jednak zawnioskować o ich umorzenie. Gdzie skierować pismo w tej sprawie? Jakie elementy powinien zawierać wniosek o umorzenie odsetek? Czy od umorzonych odsetek należy zapłacić podatek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Na czym polega umorzenie odsetek?

Umorzenie odsetek oznacza całkowite lub częściowe odstąpienie od pobierania odsetek z tytułu zaległości i nieuregulowanych płatności.

Czy umorzenie odsetek jest możliwe?

W prawie przewidziano możliwość starania się o umorzenie odsetek - nie oznacza to jednak, że każda prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona. Decyzja należy do wierzyciela.

Gdzie złożyć pismo o umorzenie odsetek od nieterminowych płatności?

Wniosek w formie pisemnej należy skierować do wierzyciela np. banku, spółdzielni mieszkaniowej, dostawcy mediów, sądu, placówki ZUS, czy urzędu. Prośbę można przekazać osobiście, listownie (koniecznie listem poleconym) lub w przypadku urzędów także przez Internet.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie odsetek?

Osoba, która może złożyć wniosek o umorzenie odsetek, różni się w zależności od rodzaju odsetek. W przypadku odsetek podatkowych, zaległości w spłacie kredytu, pożyczki i odsetek ZUS, wniosek o umorzenie może złożyć osoba będąca dłużnikiem. Dla odsetek wynikających z postępowania sądowego wniosek ma prawo złożyć dłużnik, pełnomocnik lub osoba zainteresowana umorzeniem odsetek.

Umorzenie odsetek u komornika

Dłużnik może także zawnioskować o umorzenie odsetek komorniczych. Pismo w tej sprawie zamiast do komornika, który dokonuje egzekucji, należy złożyć bezpośrednio do wierzyciela.

Umorzenie odsetek w banku lub instytucji finansowej

W przypadku odsetek z tytułu zaległości w spłacie kredytu lub pożyczki niektóre banki lub instytucje finansowe mogą zdecydować o umorzeniu części odsetek, lub udzieleniu okresu karencji w spłacie zadłużenia.

Umorzenie odsetek podatkowych

Jeżeli podatnikowi naliczono odsetki w związku z nieterminową spłatą zobowiązań podatkowych, może złożyć wniosek o ich umorzenie do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego.

Umorzenie odsetek ZUS

ZUS może umorzyć zaległość w zapłacie składek w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika. Wniosek o umorzenie odsetek należy złożyć na formularzu ZUS RSU.

Umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego

Dłużnik zobowiązany jest zwrócić należności wypłacane przez fundusz alimentacyjny. Jeśli nie są wpłacane w terminie, fundusz naliczy odsetki za zwłokę. Można tego uniknąć, kierując do organu wniosek o umorzenie odsetek.

Umorzenie odsetek wynikających z postępowania sądowego

W przypadku odsetek wynikających z postępowania sądowego, dłużnik ma prawo zwrócić się do sądu wydającego wyrok lub postanowienie. Sąd może zadecydować o umorzeniu odsetek np. w przypadku trudnej sytuacji finansowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać pismo o umorzenie odsetek?

Jak napisać pismo o umorzenie odsetek?

We wniosku o umorzenie odsetek powinny znaleźć się następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer telefonu,
 • dane wierzyciela:
  • nazwa,
  • adres,
 • wysokość odsetek,
 • okres, za który naliczono odsetki,
 • numer umowy kredytu/pożyczki,
 • uzasadnienie,
 • podpis wnioskodawcy,
 • lista załączników.

Uzasadnienie wniosku o umorzenie odsetek

Aby prośba o umorzenie odsetek miała większą szansę na pozytywne rozpatrzenie, powinna być uzasadniona. Jakie argumenty mogą znaleźć się w uzasadnieniu?

 • ciężka choroba, 
 • wypadek, 
 • klęska żywiołowa, 
 • śmierć bliskiej osoby,
 • trudna sytuacja finansowa,
 • utrata pracy.

Ważne jest, aby użyte w uzasadnieniu argumenty poprzeć dowodami w postaci dokumentów takich jak np. wypowiedzenie umowy zatrudnienia, dokumentacja medyczna, protokół powypadkowy, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.

Pismo o umorzenie odsetek do wierzyciela - wzór PDF i DOC

Poniżej znajduje się przykładowy wzór wniosku do wierzyciela o umorzenie odsetek.

Pismo o umorzenie odsetek - wzór PDF, DOC

Podatek od umorzonych odsetek

Jeżeli wierzyciel zgodzi się na umorzenie odsetek, dłużnik powinien pamiętać o tym, że w jego wyniku naliczany jest podatek dochodowy. Umorzone odsetki należy odnotować w zeznaniu podatkowym PIT na podstawie przekazanego przez wierzyciela dłużnikowi formularza PIT-8C.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umorzenie odsetek w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 27,6 tys. dokumentów!
Pismo o umorzenie odsetek [PDF]
Pobierz dokument
Pismo o umorzenie odsetek [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu