Pełnomocnictwo ZUS - druk PEL wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 10 maja 2024 5 min. czytania

Pełnomocnictwo ZUS

Poprzez udzielenie pełnomocnictwa upoważnia się wybraną osobę do załatwienia konkretnych spraw w imieniu osoby, która go udzieliła. Czy pełnomocnictwo może zostać udzielone również w sprawach dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? W jaki sposób można złożyć pełnomocnictwo do ZUS i do czego ono uprawnia? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest pełnomocnictwo ZUS?

Udzielenie pełnomocnictwa w ZUS uprawnia pełnomocnika do wykonywania konkretnych czynności w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w imieniu danej osoby. Pełnomocnictwo ZUS może być pełne i obowiązywać od czasu złożenia odpowiedniego formularza (PEL) do czasu jego odwołania przez osobę, która go udzieliła lub uprawniać do wykonania tylko i wyłącznie jednej, określonej czynności. Nie tylko czas obowiązywania, ale także zakres pełnomocnictwa zostaje wybrany przez osobę, która decyduje się go udzielić.

Do czego uprawnia pełnomocnictwo ZUS?

To do czego uprawnia pełnomocnictwo, jest uzależnione od jego zakresu. Wypełniając formularz (PEL), można zdecydować się na pełny  lub ograniczony zakres pełnomocnictwa tylko do konkretnych czynności. Jeśli pełnomocnictwo nie zostanie ograniczone, przyjmuje się, że dotyczy pełnego zakresu.

Do czego uprawnia pełnomocnictwo ZUS?

Pełnomocnik posiadający pełny zakres pełnomocnictwa w zależności od roli będzie mieć dostęp do danych gromadzonych przez ZUS:

 • ubezpieczony – informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej, danych o zgłoszeniach do ubezpieczeń, informacji o podstawach i składkach, zwolnień lekarskich, składkach zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUS,
 • świadczeniobiorca – informacji o świadczeniach, które ZUS wypłaca lub wypłacił osobie udzielającej pełnomocnictwa np. emeryturze, rencie, zasiłku chorobowym, zasiłku macierzyńskim, zwolnień lekarskich, formularzy PIT,
 • płatnik składek – stanu rozliczeń z ZUS, danych osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez tego płatnika oraz ich elektronicznych zwolnień lekarskich, a także, jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 100 ubezpieczonych – dostęp do aplikacji ePłatnik, przez którą składa się dokumenty ubezpieczeniowe,              
 • komornik – danych kancelarii osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz do wniosków i odpowiedzi w sprawie udostępnienia danych osobowych.

Do czego nie uprawnia pełnomocnictwo do ZUS?

Udzielenie pełnomocnictwa do ZUS poprzez formularz PEL nie uprawnia pełnomocnika do załatwiania w imieniu osoby, która udzieliła pełnomocnictwa spraw związanych z kontrolą ZUS. Aby udzielone pełnomocnictwo uprawniało wybraną osobę do reprezentowania w trakcie kontroli ZUS, konieczne jest wypełnienie formularza PEL-K.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wypełnić pełnomocnictwo ZUS PEL?

Jak wypełnić pełnomocnictwo ZUS PEL?

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga wypełnienia i złożenia w oddziale ZUS specjalnego formularza PEL. Formularz powinien zostać wypełniony czytelnie, wielkimi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. W formularzu konieczne jest podanie następujących informacji:

 • dane osoby, która udziela pełnomocnictwa:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • data urodzenia,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty),
  • adres,
  • numer telefonu (dobrowolnie),
 • dane pełnomocnika:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • data urodzenia,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty),
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu (dobrowolnie),
 • oświadczenie osoby, która udziela pełnomocnictwa (wskazanie czy osoba działa w imieniu własnym, czy podmiotu, który reprezentuje, podanie numeru NIP, nazwy i adresu siedziby oraz numeru REGON podmiotu),
 • wskazanie zakresu pełnomocnictwa:
  • jednorazowe do wykonania konkretnej czynności lub załatwienia sprawy,
  • do załatwiania spraw w ZUS,
  • do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
 • oznaczenie roli pełnomocnika w zakresie PUE ZUS (ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lub komornik),
 • data,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Jeśli pełnomocnictwo jest udzielane w imieniu spółki, która posiada kilku przedstawicieli, konieczne jest dołączenie do formularza PEL załącznika do pełnomocnictwa, czyli formularza PEL-Z. W załączniku powinny znaleźć się dane wszystkich przedstawicieli. Dokument powinien zostać także podpisany przez każdego z nich.

Pełnomocnictwo ZUS - wzór PDFZałącznik do pełnomocnictwa ZUS - wzór PDF

Jak złożyć wniosek o pełnomocnictwo do ZUS?

Poprawnie wypełniony wniosek PEL należy dostarczyć do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście lub listowniewyszukiwarka. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS. W takim przypadku wymagana jest autoryzacja przy użyciu profilu zaufanego ePUAP, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa ZUS?

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa ZUS?

Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa ZUS jest bezpłatne.

Kiedy należy złożyć formularz PEL?

Formularz można złożyć w dowolnym momencie.

Czy można odwołać pełnomocnictwo w ZUS?

Tak. Jeśli osoba korzystająca z pomocy pełnomocnika zdecyduje, że nie chce, aby dłużej mógł on wykonywać określone czynności w jej imieniu, może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo ZUS lub zmienić jego zakres.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo ZUS w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,0 tys. dokumentów!

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji