Wypowiedzenie umowy - informacje jak napisać i uniwersalny wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 2 min. czytania

Wypowiedzenie umowy

Każdą zawartą umowę można wypowiedzieć zgodnie z zasadami, ustalonymi podczas jej zawierania. Kiedy można wypowiedzieć umowę? Jak napisać wypowiedzenie? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może wypowiedzieć umowę?

Do wypowiedzenia umowy uprawniona jest każda z jej stron, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.

Kiedy można wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie umowy można złożyć w dowolnym momencie, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.

Czy wypowiedzenie umowy jest płatne?

Wypowiedzenie umowy nie wiąże się z żadnymi kosztami, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.

Jaką formę powinno przyjmować wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej może zostać dokonane w formie dokumentowej, chyba że przepisy szczególne lub zapisy umowy stanowią inaczej.  Dla bezpieczeństwa i dla celów dowodowych warto jednak zawierać umowy w formie pisemnej. Wypowiedzenie umowy o pracę również powinno zostać dokonane w formie pisemnej.   

Przykłady wypowiedzeń

Oprócz klasycznego wypowiedzenia umowy o pracę, można skorzystać z rozwiązania umowy za porozumieniem stron, rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane podmiotu, do którego kierowane jest wypowiedzenie np. pracodawca, firma telekomunikacyjna etc.
 • dane osoby składającej wypowiedzenie:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • stanowisko - w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, zlecenia,
 • przedmiot wypowiadanej umowy,
 • powód wypowiedzenia umowy - jeżeli jest wymagany,
 • podpis wypowiadającego umowę.

Uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy [PDF, DOC]

Poniżej można pobrać uniwersalne wzory wypowiedzenia umowy w dwóch formatach - PDF oraz DOC.

Wypowiedzenie umowy - wzór PDF, DOC

Jak dostarczyć wypowiedzenie umowy?

Dokument sporządzony w formie pisemnej należy dostarczyć osobiście, pocztą (z potwierdzeniem dostarczenia) lub kurierem.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie umowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,5 tys. dokumentów!
Uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy [DOC]
Pobierz dokument
Uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu