Legitymacja emeryta i rencisty - uprawnienia i ulgi 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 21 marca 2024 5 min. czytania

Legitymacja emeryta i rencisty

Osoby uprawnione do pobierania emerytury bądź renty otrzymują legitymację potwierdzającą posiadany status. Kto może ubiegać się o wyrobienie legitymacji? Jak wnioskować o wydanie dokumentu? Ile kosztuje wyrobienie legitymacji emeryta i rencisty? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym jest legitymacja dla emeryta i rencisty i do czego uprawnia?

Dokument ten stanowi potwierdzenie przysługującego prawa do pobierania emerytury lub renty. Na podstawie legitymacji, emeryt i rencista może korzystać z przysługujących mu z tego tytułu zniżek.

Zniżki i ulgi z legitymacją emeryta-rencisty

Emeryci i renciści mogą korzystać z następujących ulg:

 • 2 ulgowe przejazdy w ciągu roku (zniżka 37%) pociągiem dowolnego przewoźnika kolejowego - po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty. Przewoźnicy posiadają również zniżki, do których uprawnieni są seniorzy po ukończeniu 60. roku życia - aby z nich skorzystać, wystarczy ukazać dokument potwierdzający wiek:
  • PKP Intercity - 30% zniżki,
  • Polregio:
   • 25% zniżki na bilety jednorazowe,
   • 10% zniżki na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
  • Koleje Mazowieckie - ulga 35% przy zakupie biletów jednorazowych, strefowych KM i okresowych,
  • Koleje Śląskie - zniżka uzależniona od odległości trasy,
  • Koleje Dolnośląskie - zniżka 25% dla podróżnych 60+,
  • Koleje Wielkopolskie:
   • 25% zniżki na bilety jednorazowe,
   • 10% zniżki na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
  • Koleje Małopolskie - 30% zniżki na zakup biletu
 • tańsze lub darmowe przejazdy komunikacją miejską – w zależności od ustaleń gminy i przewoźnika,
 • tańsze bilety w muzeach, kinach, teatrach,
 • niższe ceny w ośrodkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych,
 • zwolnienie z abonamentu RTV,
 • ulga na leki przy rozliczaniu PIT.

Kto może ubiegać się o legitymację emeryta-rencisty?

Prawo do posiadania legitymacji przysługuje osobom posiadającym prawo do emerytury, emerytury pomostowej, renty, renty socjalnej bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Emeryci i renciści z urzędu otrzymują wyłącznie mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej Jeżeli chcą posługiwać się legitymacją w formie fizycznej, muszą zawnioskować o jej wydanie.

Legitymacja emeryta-rencisty - awers

Legitymacja emeryta-rencisty - rewers

fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Legitymacja emeryta-rencisty policyjnego

Emerytowani:

 • Policjanci,
 • Pracownicy:
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencji Wywiadu,
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • Straży Granicznej,
  • Biura Ochrony Rządu,
  • Państwowej Straży Pożarnej,

Posiadają inną legitymację emeryta-rencisty.

Legitymacja emeryta-rencisty policyjnego - awers

Legitymacja emeryta-rencisty policyjnego - rewers

fot. sejm.gov.pl

Dokument wydaje Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Legitymacja emeryta-rencisty wojskowego

W przypadku emerytowanych wojskowych, organem wydającym legitymację jest wojskowy organ emerytalny. Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej do emerytury lub renty, numer PESEL, numer świadczenia, datę ważności, numer i datę wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, wpis o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nazwę wojskowego organu emerytalnego wydającego legitymację, datę wydania, serię i numer legitymacji.

Legitymacja emeryta-rencisty wojskowego - awers

Legitymacja emeryta-rencisty wojskowego - rewers

fot. sejm.gov.pl

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie nowej legitymacji emeryta-rencisty

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać nową legitymację, należy złożyć:

 • oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji – jeżeli powodem wymiany dokumentu jest uszkodzenie lub zniszczenie,
 • oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania -  jeżeli powodem wymiany legitymacji jest zgubienie.

Nie obowiązuje oficjalny wzór wniosku o wydanie legitymacji.

Kiedy złożyć wniosek o wydanie nowej legitymacji emeryta-rencisty?

O nową, tradycyjną legitymację w formie karty można wnioskować po zgubieniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu poprzedniego dokumentu, a także po uzyskaniu prawa do pobierania emerytury lub renty.

Jak złożyć wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty?

Jak złożyć wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty?

Dokumenty można złożyć na 2 sposoby:

Ile kosztuje wydanie legitymacji emeryta-rencisty?

Wydanie dokumentu jest bezpłatne.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji w tej sprawie.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

W tej sprawie nie przysługuje odwołanie od decyzji wydanej przez ZUS.

Ile ważna jest legitymacja emeryta-rencisty?

Legitymacja jest ważna bezterminowo.

mLegitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 roku legitymacja emeryta-rencisty jest dostępna w aplikacji mObywatel. Ma ona taką samą moc prawną jak plastikowa wersja legitymacji. Aby dodać wirtualną legitymację do mObywatel, należy:

 1. Zalogować się do aplikacji, a następnie wybrać opcję „Dodaj dokument”.

  Dodaj dokument - mObywatel
   
 2. Następnie z wyświetlającej się na ekranie listy wybrać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

  Wybierz opcję
   
 3. Legitymacja zostanie dodana do konta mObywatel.
   

Legitymacja emeryta-rencisty w mObywatel

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - legitymacja emeryta i rencisty w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu