Odwołanie od decyzji - informacje jak napisać odwołanie i termin jego rozpatrzenia 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 22 listopada 2023

Odwołanie

Nie zawsze otrzymana decyzja jest dla petenta zadowalająca. Aby rozwiązanie sprawy było dla niego bardziej satysfakcjonujące, czasem od konkretnej decyzji można się odwołać. Czym tak naprawdę jest odwołanie i jakie informacje powinno zawierać? W jakich sytuacjach taki dokument może okazać się przydatny? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest odwołanie?

Odwołanie to zwrócenie się osoby, która nie akceptuje wydanej decyzji do konkretnej instytucji z prośbą o ponowne rozpatrzenie danej sprawy. Złożenie odwołania może skutkować podtrzymaniem (jeżeli nie zostanie rozpatrzone pozytywnie), zmianą lub uchyleniem wydanej wcześniej decyzji.

Kto i w jakim przypadku może złożyć odwołanie?

Odwołać się można zarówno od decyzji negatywnych, jak i pozytywnych. Dokument można złożyć w przypadku, gdy jest to decyzja wydana przez organ pierwszej instancji. Odwołanie powinna złożyć osoba, która jest stroną w sprawie, czyli ta, której dotyczy postępowanie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy decyzja została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. W takim przypadku nie można złożyć odwołania, a jedynie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do załatwienia jakich spraw może przydać się odwołanie?

Odwołanie od decyzji to dokument, który może się przydać w wielu sytuacjach. Petenci najczęściej składają:

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać odwołanie?

Jak napisać odwołanie?

Do złożenia odwołania, niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu. W odwołaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • nazwa urzędu, do którego kierowane jest odwołanie,
 • dane osoby, która składa odwołanie:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli jest składane w jej imieniu),
  • numer NIP (w przypadku firm),
  • adres zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby firmy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
 • dane pełnomocnika (jeśli dla danej sprawy zostało ustanowione pełnomocnictwo),
 • sygnatura sprawy, w której jest składane odwołanie,
 • treść wniosku:
  • wskazanie, od jakiej decyzji jest składane odwołanie oraz datę jej otrzymania,
  • wyjaśnienie, dlaczego składane jest odwołanie (nie jest konieczne szczegółowe uzasadnienie, wystarczy, że z treści wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji),
  • wskazanie, jaka decyzja byłaby dla petenta zadowalająca.
 • data,
 • czytelny podpis.
Odwołanie - wzór DOC

Złożenie odwołania krok po kroku

 1. Aby złożyć odwołanie, należy przygotować odwołanie i dostarczyć je do organu, który wydał decyzję, od której petent chce się odwołać.
 2. Instytucja, która przyjmie odwołanie, może je uwzględnić i zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję.
 3. Jeśli instytucja nie przychyli się do odwołania, przekazuje je do odpowiedniego organu odwoławczego.
 4. Organ odwoławczy sprawdzi, czy petentowi przysługiwało prawo do wniesienia odwołania i czy złożył je we właściwym terminie.
 5. Organ odwoławczy wyda decyzję w sprawie, która jest decyzją ostateczną. Decyzja może:
  • odrzucić żądania petenta,
  • częściowo spełnić żądania petenta,
  • unieważnić decyzję i umorzyć postępowanie.

W jaki sposób można złożyć odwołanie?

Odwołanie można złożyć na 3 sposoby:

Gdzie należy złożyć odwołanie?

Miejsce złożenia odwołania jest zależne od tego, przez jaką instytucję została wydana decyzja. Dokument należy złożyć do konkretnego organu odwoławczego, za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.

Ile kosztuje złożenie odwołania?

Ile kosztuje złożenie odwołania?

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Ile czasu ma petent na złożenie odwołania?

Odwołanie powinno zostać złożone w ciągu 14 dni od dnia, gdy decyzja została ogłoszona petentowi lub od jej otrzymania na piśmie. Jeśli upłynęło już 14 dni od dnia otrzymania decyzji, możliwe jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu odwołania.

Ile czeka się na rozpatrzenie odwołania?

Na rozpatrzenie odwołania czeka się z reguły około miesiąca.

Czy od otrzymanej decyzji można się odwołać?

Jeśli odwołanie zostało odrzucone, od decyzji odwoławczej można się ponownie odwołać. Czas na złożenie odwołania jest zależny od rodzaju załatwianej sprawy. W niektórych sprawach na odwołanie petent ma nawet 3 lata. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odwołanie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 27,3 tys. dokumentów!
Wzór odwołania [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu