Umowa pożyczki pieniędzy od osoby prywatnej, w rodzinie - podatek PCC i wzór umowy [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 3 min. czytania

Umowa pożyczki pieniędzy

Pożyczając pieniądze warto zadbać o zawarcie umowy, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Jaką formę powinna przyjmować umowa pożyczki i jakie elementy powinna zawierać? Jak napisać umowę pożyczki pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym jest pożyczka pieniędzy?

Pożyczka to przeniesienie własności pieniędzy lub rzeczy na biorącego pożyczkę. Zobowiązuje się on do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy bądź rzeczy w niezmienionym stanie - tego samego gatunku i tej samej jakości. 

W jakiej formie należy zawrzeć umowę pożyczki?

Umowa pożyczki może zostać zawarta w formie ustnej do określonej kwoty. Przy pożyczaniu pieniędzy o wartości powyżej 1000 zł należy sporządzić umowę na piśmie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać umowę pożyczki?

Jak napisać umowę pożyczki?

Zawarta na piśmie umowa pożyczki powinna zawierać następujące elementy:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • dane stron umowy:
  • wskazanie przedmiotu umowy,
  • forma zwrotu pożyczki,
  • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy, które ma zabezpieczyć interesy majątkowe dającego pożyczkę - opcjonalnie,
  • warunki wypowiedzenia umowy pożyczki,
  • podpisy obu stron.

Umowa pożyczki - wzór [PDF, DOC]

Umowa pożyczki - wzór PDF, DOC

Odstąpienie od umowy pożyczki

Dający pożyczkę może odstąpić od umowy jeżeli pożyczkobiorca nie spłaca swojego zobowiązania w terminie. 

Pożyczkobiorca zaś ma 14 dni od zawarcia umowy pożyczki na jej wypowiedzenie bez konieczności podania przyczyny.

Przedawnienie długu

Do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dochodzi po:

  • 6 latach,
  • 3 latach - dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po upływie tego czasu dłużnik nie ma obowiązku oddawania pożyczonych pieniędzy/mienia.

Termin zwrotu pożyczki

Termin zwrotu pożyczki

Termin zwrotu pożyczki powinien zostać zawarty na umowie. Jeżeli go nie uwzględniono, wówczas dłużnik ma 6 tygodni na zwrot pożyczki. Jeżeli dłużnik zwleka ze spłatą pożyczki, wierzyciel może wystosować do niego pismo o zwrot pieniędzy.

Podatek od pożyczki

Jeżeli w ciągu 5 lat suma pożyczanych kwot od jednej osoby z I grupy podatkowej (tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) wynosi więcej niż 36 120 zł, pożyczkobiorca musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Natomiast podatek od pożyczki zaciągniętej od osób niespokrewnionych (prywatnych) należy zapłacić jeśli kwota przekroczy 1 000 zł. W ciągu 14 dni od zaciągnięcia pożyczki musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa pożyczki pieniędzy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,2 tys. dokumentów!
Wzór umowy pożyczki [DOC]
Pobierz dokument
Wzór umowy pożyczki [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu