Umorzenie postępowania administracyjnego - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 5 min. czytania

Umorzenie postępowania administracyjnego

Jeżeli strona postępowania nie chce dłużej brać w nim udziału, może złożyć wniosek o jego umorzenie. Kto może zakończyć postępowanie? Kiedy jest to możliwe i jak złożyć wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy postępowanie administracyjne może zostać umorzone? 

Organ może umorzyć postępowanie, jeżeli:

 • zawnioskuje o to strona, która je rozpoczęła,
 • nie sprzeciwiają się temu inne strony postępowania,
 • nie zagraża to interesowi społecznemu.

Kto może ubiegać się o umorzenie postępowania?

Wniosek o umorzenie postępowania może złożyć osoba, która wcześniej wnioskowała o jego rozpoczęcie. Możliwe jest także umorzenie postępowania wszczętego z urzędu, o ile urząd potrzebował zgody strony na jego rozpoczęcie.

Umorzenie postępowania administracyjnego z powodu śmierci strony

Wbrew pozorom śmierć strony postępowania nie prowadzi do jego automatycznego umorzenia. Postępowanie może zostać czasowo zawieszone - wówczas organ przeanalizuje, czy postępowanie może być kontynuowane np. poprzez wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu. Jeżeli kontynuowanie postępowania nie będzie możliwe, zostanie ono umorzone z urzędu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego - wzór 2024

Aby starać się o przedwczesne zakończenie postępowania, wystarczy złożyć wniosek w tej sprawie. Do wniosku nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ani go uzasadniać.

Wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego wzór

Kiedy złożyć wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie trwania postępowania.

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego?

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie postępowania?

Wniosek należy dostarczyć do organu, który prowadzi postępowanie. Mogą nimi być:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy marszałkowskie,
 • urzędy miast lub gmin,
 • wojewódzkie urzędy pracy,
 • urzędy wojewódzkie,
 • komendy wojewódzkie policji,
 • kuratoria oświaty,
 • urzędy żeglugi śródlądowej,
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa,
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
 • okręgowe izby aptekarskie,
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego,
 • urzędy miast na prawach powiatu,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Główny Urząd Miar,
 • Główny Inspektorat Weterynarii,
 • Komenda Główna Policji w Warszawie,
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych w Warszawie,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Państwowa Agencja Atomistyki,
 • Polski Klub Wyścigów Konnych,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Wyższy Urząd Górniczy,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne D/S Transplantacji Poltransplant,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

wyszukiwarka

Wniosek można złożyć osobiście, listownie i drogą elektroniczną, przez biznes.gov.pl.

Ile kosztuje umorzenie postępowania administracyjnego?

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania jest bezpłatne. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł ponosi się w momencie, gdy wnioskujący decyduje się skorzystać z usług pełnomocnika, niebędącego członkiem najbliższej rodziny.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składano pełnomocnictwo.

Ile czeka się na decyzję w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego?

Rozpatrywanie wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Jeżeli postępowanie wydłuży się do 2 miesięcy, wnioskujący powinien zostać o tym poinformowany.

Decyzja po umorzeniu postępowania administracyjnego

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego, strony nie otrzymają decyzji organu. Nie oznacza to jednak, że nie będzie to możliwe w innym terminie - strona może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania i otrzymać decyzję.

Odmowa umorzenia postępowania administracyjnego

Odmowa umorzenia postępowania administracyjnego. Czy można się odwołać od decyzji organu?

Jeżeli organ nie przychyli się do wniosku o umorzenie postępowania, odwołanie można złożyć dopiero po wydaniu przez niego decyzji w sprawie toczącego się postępowania. 

Jeżeli zaś wniosek zostanie uwzględniony, a postępowanie umorzone, wnioskujący może odwołać się od decyzji o umorzeniu postępowania, jeżeli jednak chce je kontynuować. Odwołanie należy złożyć do organu wyższego szczebla. Jeśli decyzję wydał w pierwszej instancji minister lub samorządowe kolegium odwoławcze, wnioskujący nie może się odwołać, może jednak zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umorzenie postępowania administracyjnego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę umorzenie postępowania administracyjnego online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 18,3 tys. dokumentów!
Wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu