Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły lub wycieczki do domu - wzór oświadczenia [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 5 lipca 2022

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły, wycieczki

Po przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej, aby umożliwić mu samodzielny powrót do domu z placówki lub z wycieczki, niezbędna jest odpowiednia zgoda w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku samodzielny powrót dziecka do domu może być niemożliwy.

Kiedy można wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu?

Zwykle wewnętrzne zasady w szkole określają warunki samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły. Polskie prawo stanowi, że dziecko może poruszać się po drodze samodzielnie po ukończeniu 7. roku życia. Przepis ten dotyczy wszelkich okoliczności dotyczących poruszania się dziecka samodzielnie po ulicy, a nie tylko powrotu ze szkoły.

Oprócz przepisów, warto mieć na uwadze to, czy dziecko jest na tyle dojrzałe, aby poradzić sobie w trudnej sytuacji, która może je spotkać w ruchu drogowym. Warto również pamiętać, aby poinformować dziecko o wszelkich niebezpieczeństwach, jakie może napotkać podczas powrotu ze szkoły do domu. Jeżeli rodzic nie chce, aby dziecko wracało samodzielnie, jednak nie ma możliwości, aby je odebrać, może napisać upoważnienie do odebrania dziecka ze szkoły - dzięki temu pociecha będzie mogła wrócić do domu np. z babcią czy ciocią.


Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły – wzór PDF i DOC

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły

Zgoda na samodzielny powrót do domu powinna zawierać:

Gdzie dostarczyć zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły?

  • datę i miejscowość,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • informację, do jakiej klasy uczęszcza dziecko,
  • pozwolenie na samodzielny powrót dziecka ze szkoły,
  • oświadczenie, że rodzic lub opiekun prawny przejmuje pełną odpowiedzialność za dziecko, gdy opuści ono szkołę,
  • czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka.

Gdzie dostarczyć zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu?

Pisemna zgoda powinna zostać dostarczona do placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko.

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki – wzór PDF i DOC

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki

Gdzie dostarczyć zgodę na samodzielny powrót dziecka z wycieczki?

Zgodę sporządzoną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka należy dostarczyć do opiekuna wycieczki.

Sprawdź także:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości