Zgłoś się do spisu wyborców za granicą

28 września 2023

Aby móc zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP poza granicami kraju należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 10 października 2023 roku.

Zgłoś się do spisu wyborców za granicą
Zgłoś się do spisu wyborców za granicą

Oddaj głos za granicą 

Osoby, które poza granicami kraju chcą oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wziąć udział w referendum ogólnokrajowym, muszą  zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Rejestracji można dokonać do 10 października 2023 roku

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyznaczono ponad 60 nowych miejsc, gdzie powstaną obwody do głosowania. Wykaz obwodów można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14.09.2023 w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Jak można złożyć wniosek? 

O ujęcie w spisie wyborców można złożyć wniosek na trzy sposoby:

  • przy użyciu usługi e-Wybory,
  • przez złożenie papierowego wniosku, który został podpisany przez osobę zainteresowaną,
  • przez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).​​​​

e-Wybory

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje korzystanie z usługi e-Wybory, która stanowi nowoczesne rozwiązanie elektroniczne umożliwiające dokonywanie zgłoszeń wyborczych bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach tej usługi osoby zainteresowane mają możliwość samodzielnego wyboru dogodnego obwodu głosowania, dostosowanego do ich aktualnego miejsca pobytu. Następnie, wystarczy wprowadzić niezbędne dane, które zostaną zweryfikowane przez system, komunikujący się z rejestrami państwowymi.

Co istotne, procedura wpisu jest dostępna również dla osób, które nie posiadają profilu zaufanego ani podpisu kwalifikowanego.


Powiązane sprawy