EUROINS wypowiedzenie umowy OC - druk PDF wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 23 listopada 2023

Wypowiedzenie umowy OC

Jeżeli właściciel pojazdu dokonał złomowania, sprzedaży lub znalazł lepszą ofertę polisy pojazdu ubezpieczonego w EUROINS, powinien złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Jak złożyć wypowiedzenie? Jakie dokumenty są potrzebne? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Wypowiedzenie umowy może złożyć osoba, która ją zawarła. Jeżeli nie może rozwiązać jej osobiście, może udzielić komuś pełnomocnictwa, a pełnomocnik może tego dokonać w jej imieniu.

Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia OC w EUROINS przed końcem umowy?

Taka możliwość istnieje wyłącznie, gdy właściciel sprzedaje lub wyrejestrowuje pojazd bądź  jeżeli pojazd zostanie zakupiony wraz z ubezpieczeniem - wówczas jego nabywca może wypowiedzieć umowę i wykupić OC u innego ubezpieczyciela. 

Znalezienie korzystniejszej oferty u innego ubezpieczyciela nie jest powodem przedwczesnego rozwiązania umowy ubezpieczenia OC.

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC w EUROINS?

Kiedy wypowiedzieć polisę OC w EUROINS?

Wypowiedzenie umowy w EUROINS jest możliwe:

 • pod koniec okresu ubezpieczeniowego, najpóźniej dzień przed jego końcem - gdy umowa ubezpieczeniowa się kończy, a właściciel pojazdu nie chce jej przedłużać. Po przekroczonym terminie, umowa przedłuża się automatycznie na okres kolejnego roku i nie przysługuje możliwość odwołania się do ubezpieczyciela w tej kwestii,
 • do 30 dni od dnia zawarcia umowy na odległość - jeżeli właściciel pojazdu zawarł umowę OC przez Internet lub telefonicznie,
 • w każdym momencie - jeżeli:
  • ubezpieczony pojazd będzie sprzedany, przekazany w darowiźnie lub wyrejestrowany, 
  • nowy właściciel nabył pojazd z polisą ubezpieczeniową, którą chce zmienić,
  • kierowca zakupił nową polisę OC u innego ubezpieczyciela, a u obecnego nie wypowiedział umowy i polisa wznowiła się automatycznie, przez co pojazd objęty jest dwoma ubezpieczeniami.

Czy po podpisaniu innej umowy OC, umowa w EUROINS rozwiązuje się automatycznie?

Umowa ubezpieczenia pojazdu nie rozwiązuje się automatycznie w momencie wykupienia polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Z tego powodu poleca się najpierw wypowiedzieć umowę u aktualnego ubezpieczyciela, a następnie wykupić nową polisę. Jeżeli właściciel pojazdu tego nie zrobi, będzie musiał opłacać składki za 2 ubezpieczenia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie OC w EUROINS

Wymagane dokumenty

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w EUROINS, należy wypełnić i przesłać wypowiedzenie.

Wypowiedzenie OC Euroins - wzór PDF

Wypowiedzenie umowy OC EUROINS

Jak napisać wypowiedzenie umowy OC w EUROINS?

Wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwę spółki: EINS Polska Sp. z o.o., 
 • dane ubezpieczającego – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu ubezpieczonego,
 • numer polisy ubezpieczeniowej, 
 • numer rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia – jeśli została opłacona,
 • czytelny podpis rezygnującego z ubezpieczenia.

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy OC w EUROINS?

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy?

Dokument można dostarczyć:

 • listownie na adres: EINS Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa
 • online, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypowiedzenie OC EUROINS online

Aby wypowiedzieć umowę OC zawartą z EUROINS online, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić formularz wypowiedzenia OC.
 2. Kolejnym krokiem jest zeskanowanie wypełnionego wypowiedzenia.
 3. Następnie należy wejść na stronę internetową EUROINS, uzupełnić formularz kontaktowy o podstawowe dane pojazdu, załączyć skan wypowiedzenia i przesłać.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy OC w EUROINS?

Wypowiedzenie umowy jest bezpłatne

Podstawa prawna


Wypowiedz OC u innych ubezpieczycieli:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie OC Euroins w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,8 tys. dokumentów!
Formularz wypowiedzenia OC EUROINS [PDF]
Pobierz dokument