WARTA wypowiedzenie umowy OC - druk PDF wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 27 września 2023

Wypowiedzenie OC Warta

Kiedy można złożyć wypowiedzenie OC w Warcie? Między innymi wtedy, gdy właściciel pojazdu dokonał jego sprzedaży lub złomowania. Jak złożyć wypowiedzenie? Jakie dokumenty są potrzebne? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Wypowiedzenie umowy może złożyć osoba, która ją zawarła. Jeżeli nie może rozwiązać jej osobiście, może udzielić pełnomocnictwa, a pełnomocnik może tego dokonać w jej imieniu.

Czy można rozwiązać umowę OC w Warcie przed jej końcem?

Taka możliwość istnieje wyłącznie gdy właściciel sprzedaje lub wyrejestrowuje pojazd, bądź jeżeli zakupiony zostanie pojazd wraz z ubezpieczeniem - wówczas jego nabywca może wypowiedzieć umowę i wykupić inne OC. 

Znalezienie korzystniejszej oferty u innego ubezpieczyciela nie może być powodem przedwczesnego rozwiązania umowy ubezpieczenia OC.

Kiedy wypowiedzieć polisę OC w Warcie?

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC w Warcie?

Wypowiedzenie umowy w TUiR WARTA jest możliwe:

 • pod koniec okresu ubezpieczeniowego, najpóźniej dzień przed jego końcem - jeżeli umowa ubezpieczeniowa się kończy, a właściciel pojazdu nie chce jej przedłużać. Po przekroczonym terminie, umowa przedłuża się automatycznie na okres kolejnego roku i nie przysługuje możliwość odwołania się do ubezpieczyciela w tej kwestii,
 • w każdym momencie - jeżeli ubezpieczony pojazd będzie sprzedany, przekazany w darowiźnie lub wyrejestrowany, bądź nowy właściciel nabył pojazd z polisą ubezpieczeniową, którą chce zmienić.

Czy po podpisaniu innej umowy OC, umowa w Warcie rozwiązuje się automatycznie?

Umowa ubezpieczenia pojazdu nie rozwiązuje się automatycznie w momencie wykupienia polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Z tego powodu rekomenduje się najpierw wypowiedzieć umowę u aktualnego ubezpieczyciela, a następnie wykupić nową polisę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie OC w Warcie

Wymagane dokumenty

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w Warcie, należy przygotować wypowiedzenie.

Wypowiedzenie OC Warta - wzór PDF

Wypowiedzenie umowy OC w Warcie

Jak napisać wypowiedzenie umowy OC w TUiR  WARTA?

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwę spółki: TUiR WARTA S.A., 
 • dane ubezpieczającego – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu ubezpieczonego,
 • numer polisy ubezpieczeniowej, 
 • numer rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia – jeśli została opłacona,
 • czytelny podpis ubezpieczającego.

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy OC w Warcie?

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy w OC Warta?

Dokument można dostarczyć:

 • osobiście do dowolnego oddziału Warty,
 • listownie na adres: TUiR WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
 • przez pocztę elektroniczną, na adres mailowy: [email protected],
 • online, wypełniając formularz wypowiedzenia.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy OC w Warcie?

Wypowiedzenie umowy jest bezpłatne


Wypowiedz OC u innych ubezpieczycieli:

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie OC Warta w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,3 tys. dokumentów!
Formularz wypowiedzenia OC WARTA [PDF]
Pobierz dokument