UNIQA wypowiedzenie umowy OC - druk PDF wzór 2023

Weryfikacja: 18 listopada 2022

UNIQA wypowiedzenie umowy OC

Jeżeli właściciel pojazdu dokonał złomowania, sprzedaży samochodu lub znalazł lepszą ofertę polisy pojazdu ubezpieczonego w Uniqa, powinien złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Kiedy można złożyć wypowiedzenie OC w Uniqa? Jak to zrobić? Jakie dokumenty są do tego potrzebne? Jak wypowiedzieć OC w Uniqa online? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto może wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Wypowiedzenie może złożyć osoba, która ją zawarła. Jeżeli nie może rozwiązać jej osobiście, może udzielić komuś pełnomocnictwa, a pełnomocnik może tego dokonać w jej imieniu.

Czy można rozwiązać umowę OC w TU UNIQA przed jej końcem?

Taka możliwość istnieje wyłącznie, gdy właściciel sprzedaje lub wyrejestrowuje pojazd bądź  jeżeli pojazd zostanie zakupiony wraz z ubezpieczeniem - wówczas jego nabywca może wypowiedzieć umowę i wykupić OC u innego ubezpieczyciela. 

Znalezienie korzystniejszej oferty u innego ubezpieczyciela nie może być powodem przedwczesnego rozwiązania umowy ubezpieczenia OC.

Kiedy wypowiedzieć polisę OC w UNIQA?

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC w UNIQA?

Wypowiedzenie umowy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Uniqa jest możliwe:

 • pod koniec okresu ubezpieczeniowego, najpóźniej dzień przed jego końcem - gdy umowa ubezpieczeniowa się kończy, a właściciel pojazdu nie chce jej przedłużać, 
 • do 30 dni od dnia zawarcia umowy na odległość - jeżeli właściciel pojazdu zawarł umowę OC przez Internet lub telefonicznie,
 • w każdym momencie - jeżeli:
  • ubezpieczony pojazd będzie sprzedany, przekazany w darowiźnie lub wyrejestrowany, 
  • nowy właściciel nabył pojazd z polisą ubezpieczeniową, którą chce zmienić,
  • kierowca zakupił nową polisę OC u innego ubezpieczyciela a u obecnego nie wypowiedział umowy i polisa wznowiła się automatycznie, przez co pojazd objęty jest dwoma ubezpieczeniami.

Czy po podpisaniu innej umowy OC, umowa w UNIQA rozwiązuje się automatycznie?

Umowa ubezpieczenia pojazdu nie rozwiązuje się automatycznie w momencie wykupienia polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Z tego powodu rekomenduje się najpierw wypowiedzieć umowę u aktualnego ubezpieczyciela, a następnie wykupić nową polisę. Jeżeli właściciel pojazdu tego nie zrobi, będzie musiał opłacać składki za 2 ubezpieczenia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie OC w Uniqa

Wymagane dokumenty

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w Uniqa, należy wypełnić i przesłać wypowiedzenie.

Wypowiedzenie OC Uniqa - wzór PDF

Wypowiedzenie umowy OC UNIQA

Jak napisać wypowiedzenie umowy OC w Uniqa?

Wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwę spółki: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 
 • dane ubezpieczającego – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu ubezpieczonego,
 • numer polisy ubezpieczeniowej, 
 • numer rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia – jeśli została opłacona,
 • czytelny podpis osoby rezygnującej z ubezpieczenia.

Gdzie złożyć rezygnację z ubezpieczenia OC w Uniqa?

Dokument można dostarczyć:

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy?

 • osobiście do dowolnego oddziału Uniqa,
 • listownie na adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
 • online, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypowiedzenie OC UNIQA online

Aby wypowiedzieć umowę OC zawartą z TU Uniqa online, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić formularz wypowiedzenia OC.
 2. Kolejnym krokiem jest zeskanowanie wypełnionego wypowiedzenia.
 3. Następnie należy wejść na stronę formularza kontaktowego, uzupełnić formularz o podstawowe dane, załączyć skan wypowiedzenia i przesłać.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy OC w UNIQA?

Rezygnacja z ubezpieczenia OC jest bezpłatna.


Wypowiedz OC u innych ubezpieczycieli:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie OC UNIQA w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę wypowiedzenie OC UNIQA online?

Formularz kontaktowy Uniqa
Wypowiedzenie OC online Uniqa

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 39,2 tys. dokumentów!
Formularz wypowiedzenia OC UNIQA [PDF]
Pobierz dokument