GENERALI wypowiedzenie umowy OC - druk PDF wzór 2023

Weryfikacja: 24 października 2022

Wypowiedzenie OC GENERALI

Jeżeli właściciel pojazdu dokonał sprzedaży, złomowania lub znalazł lepszą ofertę polisy pojazdu ubezpieczonego w Generali, powinien złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Kiedy można złożyć wypowiedzenie OC w Generali? Jak to zrobić? Jakie dokumenty są do tego potrzebne? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Wypowiedzenie może złożyć osoba, która ją zawarła. Jeżeli nie może rozwiązać jej osobiście, może udzielić komuś pełnomocnictwa, a pełnomocnik może tego dokonać w jej imieniu.

Czy można rozwiązać umowę OC w TU GENERALI przed jej końcem?

Taka możliwość istnieje wyłącznie gdy właściciel sprzedaje lub wyrejestrowuje pojazd bądź jeżeli pojazd zostanie zakupiony wraz z ubezpieczeniem - wówczas jego nabywca może wypowiedzieć umowę i wykupić OC u innego ubezpieczyciela. 

Znalezienie korzystniejszej oferty u innego ubezpieczyciela nie może być powodem przedwczesnego rozwiązania umowy ubezpieczenia OC.

Kiedy wypowiedzieć polisę OC w GENERALI?

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC w GENERALI?

Wypowiedzenie umowy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GENERALI jest możliwe:

 • pod koniec okresu ubezpieczeniowego, najpóźniej dzień przed jego końcem - jeżeli umowa ubezpieczeniowa się kończy, a właściciel pojazdu nie chce jej przedłużać, 
 • do 30 dni od dnia zawarcia umowy na odległość - jeżeli właściciel pojazdu zawarł umowę OC przez Internet lub telefonicznie,
 • w każdym momencie - jeżeli ubezpieczony pojazd będzie sprzedany, przekazany w darowiźnie lub wyrejestrowany, bądź nowy właściciel nabył pojazd z polisą ubezpieczeniową, którą chce zmienić.

Czy po podpisaniu innej umowy OC, umowa w Generali rozwiązuje się automatycznie?

Umowa ubezpieczenia pojazdu nie rozwiązuje się automatycznie w momencie wykupienia polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Z tego powodu rekomenduje się najpierw wypowiedzieć umowę u aktualnego ubezpieczyciela, a następnie wykupić nową polisę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie OC w Generali

Wymagane dokumenty

Wypowiedzenie OC GENERALI - wzór

Wypowiedzenie umowy OC GENERALI

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w Generali, należy przygotować i przesłać wypowiedzenie.

Jak napisać wypowiedzenie umowy OC w Generali?

Wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwę spółki: Generali TU S.A., 
 • dane ubezpieczającego – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu ubezpieczonego,
 • numer polisy ubezpieczeniowej, 
 • numer rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia – jeśli została opłacona,
 • czytelny podpis osoby rezygnującej z ubezpieczenia.

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy OC Generali?

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy OC w Generali?

Dokument można dostarczyć:

 • osobiście do dowolnego oddziału Generali,
 • listownie na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18 00-082 Warszawa,
 • przez pocztę elektroniczną, na adres mailowy: [email protected],
 • online, poprzez wypełnienie formularza internetowego.

Wypowiedzenie OC GENERALI online

Aby wypowiedzieć umowę OC zawartą z TU GENERALI online, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić formularz wypowiedzenia OC.
 2. Kolejnym krokiem jest zeskanowanie wypełnionego wypowiedzenia.
 3. Następnie należy wejść na stronę formularza internetowego, wypełnić go i przesłać załączając skan wypowiedzenia.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy OC w GENERALI?

Wypowiedzenie umowy jest bezpłatne


Wypowiedz OC u innych ubezpieczycieli:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie OC GENERALI w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 39,2 tys. dokumentów!
Formularz wypowiedzenia OC GENERALI [PDF]
Pobierz dokument