ERGO Hestia wypowiedzenie umowy OC - druk PDF wzór 2023

Weryfikacja: 18 listopada 2022

ERGO Hestia Wypowiedzenie OC

Kiedy można złożyć wypowiedzenie OC w ERGO Hestia? Między innymi wtedy, gdy właściciel pojazdu dokonał jego sprzedaży lub złomowania. Jak złożyć wypowiedzenie? Jakie dokumenty są potrzebne? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Wypowiedzenie OC w ERGO Hestia może złożyć osoba, która zawarła umowę. Jeżeli nie może rozwiązać jej osobiście, może udzielić pełnomocnictwa, a pełnomocnik może tego dokonać w jej imieniu.

Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia OC w Hestii przed końcem umowy?

Taka możliwość istnieje wyłącznie, gdy właściciel sprzedaje lub wyrejestrowuje pojazd bądź jeżeli zakupiony zostanie pojazd wraz z ubezpieczeniem - wówczas jego nabywca może wypowiedzieć umowę i wykupić inne OC. 

Znalezienie korzystniejszej oferty u innego ubezpieczyciela nie jest powodem przedwczesnego rozwiązania umowy ubezpieczenia OC.

Kiedy wypowiedzieć polisę OC w ERGO Hestia?

Kiedy wypowiedzieć polisę OC w Hestia?

Wypowiedzenie umowy w Hestii jest możliwe:

 • pod koniec okresu ubezpieczeniowego, najpóźniej dzień przed jego końcem - jeżeli umowa ubezpieczeniowa się kończy, a właściciel pojazdu nie chce jej przedłużać, 
 • w każdym momencie - jeżeli ubezpieczony pojazd będzie sprzedany, przekazany w darowiźnie lub wyrejestrowany, bądź nowy właściciel nabył pojazd z polisą ubezpieczeniową, którą chce zmienić.

Czy po podpisaniu innej umowy OC, umowa w ERGO Hestii rozwiązuje się automatycznie?

Umowa ubezpieczenia pojazdu nie rozwiązuje się automatycznie w momencie wykupienia polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Z tego powodu rekomenduje się najpierw wypowiedzieć umowę u aktualnego ubezpieczyciela, a następnie wykupić nową polisę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie OC ERGO Hestia - rezygnacja z ubezpieczenia wzór PDF

Wypowiedzenie OC Hestia - wzór PDF

Wypowiedzenie umowy OC ERGO Hestia

Jak napisać wypowiedzenie umowy OC w ERGO Hestia?

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwę spółki: STU ERGO Hestia S.A., 
 • dane ubezpieczającego – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu ubezpieczonego,
 • numer polisy ubezpieczeniowej, 
 • numer rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia – jeśli została opłacona,
 • czytelny podpis osoby rezygnującej z OC.

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy OC w Hestii?

Dokument można dostarczyć:

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy?

 • osobiście do dowolnego oddziału ERGO Hestia,
 • listownie na adres: STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
 • online, wypełniając formularz wypowiedzenia.

Jak wypowiedzieć umowę w ERGO Hestia przez Internet?

 1. Na początek należy wydrukować formularz wypowiedzenia, wypełnić go oraz zeskanować.
 2. Następnie należy wejść na stronę ubezpieczyciela wybrać opcję “wypełnij formularz”.
 3. Kolejnym krokiem jest podanie wymaganych danych i załączenie skanu wcześniej wypełnionego wypowiedzenia.
 4. Ostatnim krokiem jest przesłanie formularza. 

Ile kosztuje odstąpienie od umowy OC w Hestii?

Wypowiedzenie umowy jest bezpłatne.


Wypowiedz OC u innych ubezpieczycieli:

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie OC Hestia w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę wypowiedzenie OC Hestia online?

Formularz kontaktowy ERGO Hestia
Wypowiedzenie OC online ERGO Hestia

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,9 tys. dokumentów!
Formularz wypowiedzenia OC Hestia [PDF]
Pobierz dokument