Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) - kontakt, oferty pracy i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 3 min. czytania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Wojewódzki Urząd Pracy umożliwia załatwienie 3 spraw

W celu załatwienia spraw w Wojewódzkich Urzędach Pracy przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki urząd pracy to instytucja obejmująca swoim zasięgiem całe województwo. Do jej zadań, podobnie jak powiatowych urzędów pracy należą badanie i analizowanie rynku pracy, pośrednictwo zawodowe dla osób poszukujących pracy oraz udzielanie wszelkich potrzebnych informacji osobom bezrobotnym. Jednak ze względu na swój większy zasięg terytorialny, posiada większe kompetencje niż mniejsze, a zarazem liczniejsze powiatowe urzędy pracy.

Zadania Wojewódzkich Urzędów Pracy

Do zadań WUP-ów należą m.in.:

 • koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających:
  • zatrudnienie, 
  • ubezpieczenie,
  • pracę na własny rachunek za granicą,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia,
 • wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • prowadzenie korespondencji z zagranicznymi instytucjami w celu potwierdzenia ubezpieczenia czy zatrudnienia,
 • wykonywanie decyzji samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy,
 • podział posiadanych środków Funduszu Pracy,
 • opracowywanie badań i analiz rynku pracy,
 • określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy,
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej na terenie województwa,
 • inicjowanie programów regionalnych i ich realizacja,
 • opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa,
 • współpraca z powiatowymi urzędami pracy na terenie województwa w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.

Jeżeli urząd zwleka z załatwianiem sprawy, petent może wystosować pismo ponaglające.

Wojewódzkie urzędy pracy w Polsce

W Polsce znajdują się nie tylko WUP-y, ale także ich oddziały i filie. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki - po wpisaniu miasta zwróci ona dane teleadresowe najbliższego wojewódzkiego urzędu pracy.

Na terenie Polski znajduje się łącznie 16 głównych oddziałów WUP - po jednym na każde województwo:

WUP - oferty pracy

Aktualne oferty pracy w regionie znajdują się na stronie WUP w danym województwie. Można również skorzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy, dostępnej pod adresem oferty.praca.gov.pl - wystarczy w polu wyszukiwania lokalizacji wpisać nazwę swojego województwa.


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji