Wniosek Rodzina 500 plus Biecz

Aktualizacja: 17 września 2020Co to jest program Rodzina 500 plus?

Rodzina 500 plus to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia polskich rodzin. Wsparcie Państwa ma trzy główne cele:

 1. wzrost liczby urodzeń
 2. ograniczenie ubóstwa
 3. wsparcie finansowe rodzin

Rodzina 500+ to finansowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, wypłacane co miesiąc na każde dziecko.

500 plus na każde, nawet pierwsze dziecko

Z programu 500 plus mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do 18 lat. Wniosek można składać już na pierwsze dziecko, nie obowiązuje również kryterium dochodowe (zmiany weszły w życie 1 lipca 2019 r.). Wniosek może zostać złożony przez rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Jak długo wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie przyznawane jest na rok. Wnioski można składać cyklicznie co roku, dopóki dziecko nie ukończy 18 roku życia.

Czy 500+ przysługuje Polakom mieszkającym za granicą?

Nie. Program Rodzina 500 plus obowiązuje tylko na terytorium Polski, a miejsce zamieszkania (nie zameldowania!) w naszym kraju jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia. Dla polskich rodzin mieszkających w krajach UE czy EOG mają zastosowanie ustawy danego państwa.


Wniosek o 500+

Do kiedy składać wnioski 500 plus?

 • rodzice noworodków - mają czas do 3 miesięcy od narodzin na złożenie wniosku, wtedy świadczenie zostanie wypłacone w całości, z wyrównaniem od dnia urodzenia. Jeśli rodzice złożą wniosek po tym terminie, świadczenie będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.
 • pozostali rodzice i opiekunowie - aktualny okres rozliczeniowy 500+ kończy się 31 maja 2021. Wnioski należy odnowić zgodnie z harmonogramem:
  • od 1 lutego 2021 można je składać drogą elektroniczną,
  • od 1 marca 2021 drogą tradycyjną.

W przypadku niezłożenia wniosku, świadczenia na kolejny okres przestaną być wypłacane.

Jak złożyć wniosek o 500+ w Bieczu?

Aby uzyskać świadczenie 500 plus należy złożyć druk SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w odpowiedniej jednostce terytorialnej (najczęściej MOPS lub GOPS - skorzystaj z wyszukiwarki na dole strony). Zamiast jednak wypełniać wzór papierowy, znacznie łatwiej i szybciej będzie wypełnić go online. Mamy aż trzy możliwości:

 • za pomocą bankowości internetowej - na stronie banku (jeśli tylko umożliwia taką funkcję) należy zalogować się do konta bankowego i wypełnić odpowiedni formularz,
 • w serwisie Empatia (portal Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) - dla posiadaczy Profilu Zaufanego; wystarczy się zalogować, wypełnić dostępny wniosek i przesłać drogą internetową - zgodnie z podaną na portalu instrukcją,
 • za pomocą PUE ZUS - tu również wykorzystujemy Profil Zaufany i krok po kroku przechodzimy przez pola formularza, aż do jego finalnego wysłania online.

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Złożenie wniosku Rodzina 500 plus jest całkowicie bezpłatne.

Jak długo się czeka na przyznanie świadczenia?

Wypłata świadczenia 500+ dokonywana jest do 3 miesięcy od złożenia wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia dokumentu.

Jak sprawdzić status wniosku?

W zależności od sposobu złożenia wniosku, jego aktualny status możemy sprawdzić dwojako:

 • jeśli wniosek złożony był w serwisie Empatia - jego stan sprawdzimy w skrzynce odbiorczej tego portalu,
 • jeśli wniosek złożony był poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS lub w wersji papierowej listownie/ osobiście, jego stan możemy sprawdzić kontaktując się z organem prowadzącym program 500+.

Sprawdź kto przyjmuje wnioski o rodzina 500+ w Bieczu?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu Adres e-mail
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Binarowska 5
38-340 Biecz
mgopsbiecz@poczta.onet.pl