Wymiana dowodu rejestracyjnego 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu jest konieczna w trzech przypadkach: 

 • gdy zmianie ulegną dane właściciela pojazdu np. wskutek zmiany nazwiska panieńskiego właścicielki,
 • gdy zmianie ulegną dane techniczne pojazdu np. przez poważne zmiany konstrukcyjne,
 • gdy dokument zostanie zniszczony lub zgubiony.

Uwaga! Dowodu rejestracyjnego nie trzeba wymieniać, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątki potwierdzające badanie techniczne.

Jakie zmiany można wprowadzić w dowodzie rejestracyjnym?

Jednym z powodów, dla którego wymienia się dowód rejestracyjny, jest zmiana danych właściciela lub samego pojazdu.

Zmianie podlegają:

 • nazwisko lub nazwa właściciela,
 • adres właściciela lub współwłaściciela,
 • numer rejestracyjny,
 • numer nadwozia/podwozia,
 • parametry techniczne pojazdu,
 • dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela.

Składając wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego można wnosić także o:

 • wydanie:
  • wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
  • wtórnika karty pojazdu,
  • wtórnika nalepki kontrolnej lub znaków legalizacyjnych,
  • zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
  • zaświadczenia → konieczne podanie w jakim celu.
 • wpisanie/wykreślenie adnotacji:
  • GAZ,
  • HAK,
  • TAXI,
  • VAT,
  • “L”,
  • Inna.

Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym

Co zrobić w przypadku braku miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym?

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsca na pieczątki świadczące o pozytywnym przejściu badania technicznego, nie ma powodów do obaw. W tej sytuacji nie musimy wymieniać dokumentu - wystarczy, że diagnosta odnotuje wyniki przeglądu w bazie CEPiK, do której mają dostęp m.in. funkcjonariusze policji. Z tego powodu nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy.

Uwaga! Wymianą powinny zainteresować się jednak osoby, które planują wyjazd za granicę - tam posiadanie dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe. 

Gdzie złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego?

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego należy złożyć w wydziale komunikacji, który zazwyczaj znajduje się w urzędzie miasta/gminy lub starostwie powiatowym.

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 • wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • kartę pojazdu,
 • dowody własności nowych podzespołów (części numerowanych) - dotyczy zmiany danych technicznych pojazdu,
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi - dotyczy zmiany danych technicznych pojazdu,
 • zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu,
 • potwierdzenie polisy OC
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • upoważnienie do wymiany dowodu rejestracyjnego - jeżeli wniosek składa pełnomocnik,
 • dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono.

Na wydanie nowego dokumentu czeka się około 30 dni

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Wymiana dowodu rejestracyjnego kosztuje 54,50 złotych. Do tego kosztu należy doliczyć opłatę za pozwolenie czasowe, która wynosi 19 złotych. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - mocodawca będzie musiał zapłacić dodatkowe 17 złotych.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - wymiana dowodu rejestracyjnego w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie