Zaprzeczenie ojcostwa (np. po latach, po rozwodzie) - pozew, terminy i wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Zaprzeczenie ojcostwa

Polskie prawo przewiduje, iż ojcem dziecka jest mąż świeżo upieczonej mamy - nie zawsze jest to jednak prawda. Jeżeli mąż nie jest ojcem dziecka, może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe? Jak napisać pozew i jak wygląda postępowanie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa odnosi się do sytuacji, w której mężczyzna neguje swoje biologiczne lub prawnie ustalone ojcostwo wobec dziecka, zrzekając się odpowiedzialności emocjonalnej i finansowej.

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może zostać złożony, jeżeli mężczyzna mimo pozostawania w związku małżeńskim z matką dziecka nie jest z nim biologicznie powiązany.

Kto może starać się o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew w tej sprawie może złożyć: mężczyzna uznawany przez prawo za ojca dziecka, matka dziecka oraz samo dziecko, po ukończeniu 18 lat. 

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, wniosek o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć także prokurator.

Zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie

Jeżeli dziecko urodziło się w ciągu 300 dni od rozwodu, eks-mąż matki dziecka będzie uważany za jego ojca. Jeżeli mężczyzna nie jest jego ojcem, będzie musiał złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, aby nie nałożono na niego obowiązku alimentacyjnego wobec domniemanego dziecka.

Zaprzeczenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

W przypadku dzieci urodzonych poza związkiem małżeńskim, nie ma możliwości zaprzeczenia ojcostwa, gdyż w przepisach nie istnieje domniemanie ojcostwa w przypadku dzieci pozamałżeńskich. Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, ojciec musi udać się do urzędu w celu uznania ojcostwa - dopiero po potwierdzeniu oświadczenia ojca przez matkę dziecka, zostanie wpisany do aktu urodzenia dziecka.

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Po zaprzeczeniu ojcostwa, mężczyzny nie obowiązuje już obowiązek alimentacyjny wobec dziecka obecnej bądź byłej małżonki. Jeżeli płacił alimenty przed wydaniem pozytywnej decyzji sądu w sprawie zaprzeczenia ojcostwa, nie zostaną one zwrócone.

Terminy dot. zaprzeczenia ojcostwa przez męża, matkę dziecka i dziecko

 • zaprzeczenie ojcostwa przez męża/byłego męża - mężczyzna może się starać o zaprzeczenie ojcostwa w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Może zatem dojść do zaprzeczenia ojcostwa po latach, o ile mąż dowiedział się o narodzinach dziecka przed osiągnięciem przez nie pełnoletności,
 • zaprzeczenie ojcostwa przez matkę - kobieta może złożyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża w ciągu 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko - dziecko może samodzielnie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa męża matki w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności,
 • zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora - w dowolnym momencie, do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Wymagane dokumenty

Do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • orzeczenie o rozwodzie - jeżeli do niego doszło,
 • postanowienie sądu dot. separacji - jeżeli do niej doszło,
 • dokumenty potwierdzające argumenty zawarte w uzasadnieniu np. zeznania świadków, wyniki badań DNA etc.

Zaprzeczenie ojcostwa bez badania DNA

Zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe bez wykonywania testów DNA, jeżeli  pozostałe dowody są na tyle wiarygodne, aby sąd uznał, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka. 

Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew musi zawierać następujące dane:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • adres i wydział sądu rejonowego, do którego kierowany jest pozew,
 • dane powoda i pozwanego:
 • tytuł: Pozew o zaprzeczenie ojcostwa,
 • uzasadnienie pozwu,
 • podpis powoda,
 • lista załączników.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - wzór PDF, DOC

Pozew musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poniżej znajdują się wzory pozwów o zaprzeczenie ojcostwa w trakcie małżeństwa i po rozwodzie w dwóch formatach - PDF i DOC.

Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa - wzór PDF, DOCWypełniony wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa - wzór PDF

Gdzie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew wraz z dokumentami należy dostarczyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie jest ono znane, właściwym będzie sąd w miejscu zamieszkania powoda. Pozew wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście lub listownie.

Opłata za pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Osoba składająca wniosek musi wnieść opłatę w wysokości 200 złotych.

Ile trwa postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa?

Ile trwa postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa?

Czas trwania postępowania w sprawie zaprzeczenia ojcostwa uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy. Zazwyczaj sąd wydaje decyzję w przeciągu kilku miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania.

Ile trwa uprawomocnienie wyroku o zaprzeczenie ojcostwa?

Wyrok wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego wydania, jeżeli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku i nie wniesie apelacji.

Nowy akt urodzenia po zaprzeczeniu ojcostwa

Wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa może stanowić podstawę do wydania nowego aktu urodzenia dziecka, jeżeli tak postanowi sąd. W przeciwnym wypadku do istniejącego aktu urodzenia zostanie dołączona wzmianka o zaprzeczeniu ojcostwa.

Alimenty oraz przyznane zasiłki po zaprzeczeniu ojcostwa

Wyrok zaprzeczający ojcostwo ustala wstrzymanie praw i obowiązków ojca wobec dziecka. Płatność alimentów ustaje wraz z wydaniem wyroku, jednak alimenty już zapłacone nie podlegają zwrotowi. Pobrane zasiłki na dziecko, takie jak: zasiłek rodzinny, becikowe, świadczenie 800+ również nie podlegają zwrotowi.

Nazwisko dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa

W przypadku zaprzeczenia ojcostwa, dziecko może zachować nazwisko matki lub zdecydować się na jego zmianę. Procedura zmiany nazwiska reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska oraz o stanie cywilnym.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaprzeczenie ojcostwa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa [DOC]
Pobierz dokument
Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa [PDF]
Pobierz dokument
Wypełniony wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu