Uznanie ojcostwa dziecka przed porodem lub po porodzie Katowice - wniosek i wzór oświadczenia [PDF,DOC]

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 4 lipca 2023

Procedura uznania ojcostwa przed porodem i po porodzie krok po kroku w w Katowicach

Jeżeli osoby pozostające w związku nieformalnym spodziewają się dziecka, to, kto jest jego ojcem, w świetle prawa nie jest oczywiste. Z tego powodu ojciec dziecka musi zgłosić się do urzędu i oświadczyć, że to właśnie on jest drugim rodzicem poczętego, bądź narodzonego już dziecka. Jak to zrobić? Kiedy jest to konieczne? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy uznanie ojcostwa jest konieczne?

Mężczyzna powinien złożyć oświadczenie o byciu ojcem dziecka, jeżeli nie jest on w związku małżeńskim z matką swojego potomka. W świetle prawa matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, zaś ojcem - mąż tej kobiety. Dlatego w razie pozostawania w nieformalnym związku, jeżeli partner chce być uznawany za ojca dziecka, musi zgłosić się do urzędu, aby uznać ojcostwo.

Po uznaniu ojcostwa, ojciec dziecka może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego lub ojcowskiego.

Jeżeli sytuacja jest szczególnie skomplikowania, przed podjęciem prób uznania ojcostwa warto skorzystać z porady prawnej.

Kto może starać się o uznanie ojcostwa w w Katowicach?

Kto może starać się o uznanie ojcostwa?

Mężczyzna, który ukończył 16 lat. Osoba, która nie ukończyła lat 18, może wnioskować o uznanie ojcostwa tylko w sądzie opiekuńczym.

Ile czas na uznanie ojcostwa ma ojciec dziecka?

Mężczyzna może ubiegać się o uznanie ojcostwa:

  • przed narodzinami dziecka,
  • do osiągnięcia przez dziecko 18 lat.

Kiedy uznanie ojcostwa nie jest możliwe?

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie w Katowicach toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Uznanie ojcostwa przed porodem w Katowicach

Uznanie ojcostwa przed porodem w w Katowicach

Aby uznać ojcostwo przed porodem, matka dziecka wraz z partnerem powinni wspólnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach. Mężczyzna składa przed kierownikiem USC oświadczenie, że jest ojcem dziecka, które jeszcze się nie narodziło. Jeżeli matka dziecka nie będzie towarzyszyła jego ojcu podczas składania oświadczenia, ma 3 miesiące na jego potwierdzenie w urzędzie w Katowicach. 

Uznanie ojcostwa po porodzie w Katowicach

Aby uznać ojcostwo po porodzie, po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka w Katowicach, matka dziecka wraz z partnerem powinni wspólnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach. Mężczyzna składa przed kierownikiem USC oświadczenie, że jest ojcem dziecka, które już przyszło na świat. Jeżeli matka dziecka nie będzie towarzyszyła ojcu podczas składania oświadczenia, ma 3 miesiące na jego potwierdzenie w urzędzie w Katowicach. 

Uznanie ojcostwa po porodzie w w Katowicach

Po uznaniu ojcostwa rodzice otrzymują odpowiednie zaświadczenie. 

Jakie dokumenty są wymagane do uznania ojcostwa?

Aby uznać ojcostwo, rodzice muszą dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach:

  • dowody tożsamości - dowody osobiste lub paszporty → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w Katowicach lub paszport w Katowicach,
  • akt urodzenia dziecka - jeżeli dziecko go posiada,
  • zaświadczenie lekarskie o ciąży lub kartę ciąży - jeżeli dziecko nie posiada jeszcze aktu urodzenia,
  • zgodę dziecka na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa - jeżeli małoletni ukończył 13 lat - sprawdź, jak zmienić nazwisko w Katowicach.

Ile kosztuje uznanie ojcostwa?

Procedura jest bezpłatna, natomiast opłata za każdy odpis wynosi 22 zł.

Uznanie ojcostwa przez Internet

Czy można wnioskować o uznanie ojcostwa przez Internet?

Uznania ojcostwa nie można załatwić online, przez Internet. Konieczne jest osobiste stawienie się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach.

Czy można się odwołać od decyzji kierownika USC Katowice?

Potencjalny ojciec dziecka może odwołać się w sądzie rodzinnym właściwym dla Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, w którym składano oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Skutki uznania ojcostwa

W momencie, gdy zostaje ustalone ojcostwo, mężczyźnie zostają przyznane prawa rodzicielskie. Oprócz tego pojawia się również obowiązek alimentacyjny. W przyszłości dziecko może również wnioskować o alimenty za okres poprzedzający ustalenie ojcostwa. 

Mężczyzna uznany za ojca dziecka może w każdym momencie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę uznanie ojcostwa w Katowicach?

Aby załatwić sprawę uznanie ojcostwa w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego przy ul. pl. Wolności 12 A.

Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach

adres: pl. Wolności 12 A, 40-078 Katowice

tel. +48322597214 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Wniosek o uznanie ojcostwa przez porodem [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o uznanie ojcostwa przez porodem [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o uznanie ojcostwa po porodzie [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o uznanie ojcostwa po porodzie [DOC]
Pobierz dokument