Kosiniakowe Warszawa - dla kogo, warunki i wniosek o świadczenie rodzicielskie PDF wzór 2023

Weryfikacja: 5 grudnia 2022

Wniosek o kosiniakowe

Rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, mogą ubiegać się o otrzymanie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Jakie są warunki jego uzyskania? Ile wynosi kosiniakowe i kiedy można złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku!

Co to jest świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) ?

Świadczenie rodzicielskie, zwane kosiniakowym to wsparcie finansowe dla osób, którym ze względu na status zawodowy nie przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego → Sprawdź, czy możesz starać się o zasiłek macierzyński w Warszawie

Komu przysługuje kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce dziecka,
 • ojcu dziecka, pod warunkiem, że:
  • matka dziecka korzystała ze świadczenia przynajmniej przez 14. tygodni od urodzenia dziecka, a następnie z niego zrezygnowała,
  • nastąpiła śmierć matki dziecka,
  • matka porzuciła dziecko,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem zawodowej), a także osobie, która przysposobiła dziecko, z zachowaniem poniższych warunków:
  • do ukończenia przez dziecko lat 7,
  • do ukończenia przez dziecko lat 10 - w przypadku kiedy dziecko objęte jest decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Świadczenie rodzicielskie nie podlega kryterium dochodowemu - oznacza to, że jego przyznanie nie jest zależne od wysokości osiąganych dochodów

Świadczenie przysługuje wszystkim tym, którzy nie mogą otrzymywać zasiłku macierzyńskiego. Wlicza się w to również osoby bezrobotne, rolników, studentów.

Komu nie przysługuje kosiniakowe?

Komu nie przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Pomoc nie zostanie przyznana, jeśli:

 • przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński, lub uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego, lub rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (w przypadku rodzica lub osoby, która przysposobiła dziecko);
 • osoba starająca się o świadczenie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (również w związku z podjęciem zatrudnienia i pracy zarobkowej);
 • inna osoba uprawniona korzysta na to samo dziecko ze świadczeń: rodzicielskiego, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna → Dowiedz się, jak starać się o świadczenie pielęgnacyjne w Warszawie;
 • zostało przyznane podobne świadczenie za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej.

W przypadku, kiedy jedna osoba jest uprawniona do otrzymywania poniższych świadczeń:

przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń - wybrane przez osobę mającą do nich prawo.

Ile wynosi kosiniakowe?

Wysokość świadczenia wynosi 1000 złotych netto miesięcznie.

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Czas wypłat świadczenia rodzicielskiego zależny jest od ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub objętych opieką i przysługuje według poniższego:

 • przez 52 tygodnie – w przypadku jednego dziecka urodzonego lub przysposobionego/objętego opieką;
 • przez 65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 71 tygodni – w przypadku pięciorga i więcej dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką.

Od 12. miesiąca życia dziecka, rodzice mogą pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy w Warszawie.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Tak. Przy ubieganiu się o inne świadczenia socjalne, świadczenie rodzicielskie traktowane jest jako część dochodu.

Czy można pobierać kosiniakowe i 500 plus?

Tak. W przypadku tych dwóch świadczeń nie są one zależne od siebie i bez przeszkód można pobierać zarówno 500 plus, jak i kosiniakowe.

Czy kosiniakowe jest opodatkowane w Warszawie?

Nie. Kwota 1000 zł to kwota "na rękę", wypłacana beneficjentowi.

Kosiniakowe za niepełny miesiąc

Wysokość kosiniakowego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia zaokrągla się wówczas do 10 groszy w górę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w Warszawie

Kiedy złożyć wniosek o kosiniakowe?

Kiedy złożyć wniosek?

O kosiniakowe można się starać tuż po zgłoszeniu urodzenia dziecka w Warszawie.

 • jeśli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka/jego przysposobienia lub objęcia opieką, świadczenie zostanie wypłacone za cały przysługujący okres;
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 3 miesiącach, ale nie później niż w okresie 52 tygodni dla jednego dziecka (lub odpowiednio dłuższym dla większej ich ilości, wg zasad), prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek SR-7 o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o kosiniakowe

Gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe w Warszawie?

Dokumenty można składać osobiście lub listownie w terenowym Punkcie Pomocy Społecznej w Warszawie.

Wniosek o kosiniakowe można złożyć także online za pomocą portalu [email protected]. Do złożenia wniosku będzie potrzebny Profil Zaufany.

Kosiniakowe online

Jak złożyć wniosek o kosiniakowe online?

 1. Należy zalogować się na platformę [email protected]. Do wyboru są dwie formy logowania (Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).
 2. Po przeniesieniu na stronę główną należy kliknąć "Świadczenie Rodzicielskie".
 3. Kolejnym krokiem jest wybór instytucji, do której ma trafić wniosek.
 4. Wnioskujący musi zaznaczyć pole "Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7" i kliknąć "Utwórz wniosek".
 5. Należy uzupełnić dane wymagane we wniosku.
 6. Wnioskujący musi dodać członka rodziny, na którego ma zostać przyznane świadczenie.
 7. Należy sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte we wniosku są prawidłowe.
 8. Wnioskujący musi zatwierdzić dane i przesłać wniosek.

Ile to kosztuje złożenie wniosku o świadczenie rodzicielskie?

Złożenie wniosku o kosiniakowe jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w Warszawie?

Aby załatwić sprawę Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej przy Konwiktorska 3/5, lub z 15 innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226280712 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225689100 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224871301 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226147000 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222770250 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228494466 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222773300 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225112400 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226735412 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225441200 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Korkowa 119/123, 04-519 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-20:00
sob: 08:00-14:00
niedz: nieczynne

Telefon: +48226133842 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

Telefon: +48226482226 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228639837 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

Telefon: +48225692800 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228494466 

Internet:  strona www e-mail

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225997100 

Internet:  strona www e-mail

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,5 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego [PDF]
Pobierz dokument