Rejestracja łodzi motorowej, wędkarskiej, jachtu lub skutera wodnego - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 25 kwietnia 2022

Rejestracja łodzi motorowej, wędkarskiej, jachtu lub skutera wodnego

Miłośnicy transportu wodnego powinni pamiętać o tym, że również pojazdy poruszające się po wodzie podlegają rejestracji. Które dokładnie? Gdzie można zarejestrować łódź, jacht czy skuter wodny? Ile to kosztuje? Odpowiedzi zawarliśmy w poniższym poradniku.

Jakie pojazdy wodne podlegają rejestracji?

Właściciel pojazdu wodnego ma obowiązek zarejestrować:

 • łódź motorowa,
 • jacht,
 • skuter wodny,
 • jednostkę pływającą służącą do połowu ryb (łódź wędkarską) dłuższą niż 7,5 m,
 • houseboard o długości co najmniej 12 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 KW (20.39 KM).

Ile czasu ma właściciel na rejestrację łodzi, jachtu lub skutera wodnego?

Właściciel jednostki pływającej ma 30 dni od dnia jej nabycia na dokonanie rejestracji.

Uwaga! Niedopełnie obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m podlega karze grzywny.

Jaka kara grozi za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią?

Osoba pływająca niezarejestrowaną łodzią może otrzymać mandat w wysokości nawet do 500 złotych.


Wniosek o rejestrację łodzi, jachtu, skutera wodnego

Wzór wniosku o rejestrację łodzi

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować pojazd wodny, jego właściciel musi dostarczyć do właściwej instytucji:

 • dowód własności łodzi, jachtu np. faktura VAT zakupu, umowa kupna - sprzedaży, zamiany, darowizny, orzeczenie sądu o prawie własności,
 • wniosek o rejestrację jednostki pływającej wraz z załącznikami,
 • dokument potwierdzający dotychczasową rejestrację w kraju lub za granicą - jeżeli jednostka pływająca była wcześniej zarejestrowana,
 • dokument o wyrejestrowaniu jednostki pływającej z poprzedniego rejestru,
 • dokument określający maksymalną ilość osób, siłę wiatru i wysokość fali, czyli kategorię projektową statku np.:
  • deklaracja zgodności CE,
  • certyfikat pomiarowy,
  • dokumentacja projektowa,
  • oświadczenie właściciela/współwłaściciela,
  • karta bezpieczeństwa jednostki,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację.

Kto może zarejestrować łódź?

Rejestracji może dokonać właściciel wraz ze współwłaścicielami jednostki pływającej.

Gdzie złożyć dokumenty?

Rejestracją łodzi, skuterów, jachtów oraz innych pojazdów wodnych zajmują się:

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście, 
 • listownie,
 • przez Internet, na portalu REJA24 → wymagany profil zaufany!

Ile kosztuje rejestracja jednostki wodnej?

Za rejestrację jachtu, łodzi lub innego pojazdu wodnego należy uiścić opłatę w wysokości 80 złotych.

Ile czeka się na rejestrację jednostki pływającej?

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu potwierdzającego dokonanie rejestracji to około 30 dni


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja łodzi, jachtu, skutera wodnego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości