Program "Wzornictwo w MŚP" - wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

17 maja 2024 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku wymaga od firm nie tylko wysokiej jakości produktów czy usług, ale także atrakcyjnego wzornictwa, które przyciągnie uwagę klientów. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność w Polsce Wschodniej istnieje program, który wspiera ich w wykorzystaniu procesów wzorniczych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej programowi "Wzornictwo w MŚP" - co to za program, kto może z niego skorzystać oraz jakie korzyści przynosi dla przedsiębiorców.

Program
Program "Wzornictwo w MŚP" - wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Program MŚP - cel działania

Program Wzornictwo w MŚP ma na celu kompleksowe wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych. Głównym celem jest lepsze dostosowanie firm i ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów, oraz zwiększenie atrakcyjności oferowanych przez nie produktów. Projekt ma także na celu poprawę pozycji rynkowej poprzez inwestycje we wzornictwo, które jest kluczowe dla rozwoju biznesu.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie w ramach programu "Wzornictwo w MŚP" jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Jest to zatem szansa dla wielu przedsiębiorców na wsparcie ich rozwoju i innowacje

Warunki uczestnictwa w programie:

 • MŚP musi posiadać osobowość prawną i być zarejestrowane w Polsce.
 • Działalność firmy musi być prowadzona na terenie Polski Wschodniej.
 • Firma musi posiadać potencjał rozwojowy i plany wdrożenia strategii wzorniczej.
 • Firma nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na różnorodne wydatki związane z procesami wzorniczymi. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania obejmują m.in.:

 • koszty usług konsultacyjnych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz przygotowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług konsultacyjnych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • zakup środków trwałych inne niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej,
 • wydatki na prace budowlane i materiały budowlane, o ile są one bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% kosztów środków trwałych nabywanych w ramach projektu,
 • koszty szkoleń,
 • koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia zaliczki.

Maksymalna kwota dofinansowania

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 85% wartości projektu. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 3 000 000 PLN. Jednakże należy pamiętać, że Twój wkład własny musi stanowić co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Do kiedy można złożyć wniosek na program MŚP? 

Nabór wniosków trwa od 7 maja do 2 lipca 2024 roku. Wniosek można złożyć przez internet na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Podsumowanie

Program "Wzornictwo w MŚP" stanowi ważne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej. Dofinansowanie na procesy wzornicze może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów oraz poprawy ich pozycji na rynku. Dlatego warto zapoznać się ze szczegółami programu i skorzystać z tej szansy na rozwój własnego biznesu.