Podatek za posiadanie psa – ile wynosi, kiedy należy go uiszczać?

16 czerwca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Masz psa? Nie zapomnij o konieczności zapłacenia specjalnego podatku od jego posiadania. Zobowiązany jest do tego każdy właściciel czworonoga! O tym, ile wynosi podatek i kto jest z niego zwolniony opowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Podatek za posiadanie psa – ile wynosi, kiedy należy go uiszczać?
Podatek za posiadanie psa – ile wynosi, kiedy należy go uiszczać?

Podatek od psa – obowiązek właściciela

Kto musi uiszczać opłatę za posiadanie psa? Rzecz jasna, jego właściciel. Warto pamiętać, że opłaty należy dokonać za każdego psa osobno. Istnieją jednak podmioty, które nie muszą płacić za posiadanie czworonożnego przyjaciela. Należą do nich osoby posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a rzeczony pies jest psem asystentem, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ludzie starsi, którzy ukończyli 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Wymienione podmioty są zwolnione z opłaty za jednego psa – oznacza to, że w przypadku posiadania więcej niż jednego czworonoga będą zmuszone za nie zapłacić. Osoby uiszczające podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, są zwolnione z opłat za jednego, lub nawet dwa psy! Podmioty pełniące stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych oraz inne zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami Polski i nie mają tutaj stałego pobytu, nie muszą płacić za żadnego posiadanego czworonoga.

W niektórych gminach zwalnia się z opłaty osoby, które adoptowały psa ze schroniska lub ich czworonóg jest oznakowany chipem. Informacji o tym, czy dana gmina to respektuje, warto szukać na stronie internetowej urzędu.

Opłata za posiadanie psa – jednak nie wszędzie!

Podatek od posiadania psa nie jest zunifikowany na terenie całego kraju – oznacza to nie tylko różnice w jego wysokości w różnych gminach, ale również fakt, że w niektórych gminach zupełnie się z niego rezygnuje. Część gmin nie nakłada na właścicieli psów obowiązku uiszczania opłaty. Jeżeli nie jesteś pewien, czy w Twojej gminie pobiera się podatek za posiadanie psa, upewnij się, zaglądając na stronę internetową urzędu gminy. 

Jeżeli okaże się, że w Twojej gminie istnieje obowiązek płacenia podatku, musisz zarejestrować swojego czworonoga w Urzędzie Gminy. Na szczęście sama rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Zgłoszenia swojego psa należy dokonać do dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin czworonoga. Możesz zarejestrować swojego psa tradycyjnie, składając formularz w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub przez Internet, korzystając z platformy SEKAP. Pamiętaj, że chcąc skorzystać z drugiego sposobu, musisz posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany w celu potwierdzenia tożsamości. Formularza zgłoszenia czworonoga należy szukać na stronie urzędu gminy, gdyż w każdej z gmin może się on nieco różnić. 

Wysokość opłaty i termin jej uiszczania

Jak wcześniej wspomniano, podatek od posiadania psa nie jest zunifikowany na terenie całego kraju – każda gmina ustala jego wysokość indywidualnie. Aby kwota nie była za wysoka, ustalono górną granicę jej wyznaczania. Podatek od psa w 2021 roku nie może wynosić więcej niż 130,30 złotych. Kiedy powinniśmy uiścić opłatę? Ustalono, że należy zrobić to co roku, do 30 kwietnia. Jeżeli posiadamy psa od drugiej połowy roku, czyli po 30 czerwca, wówczas uiszczamy tylko połowę wyznaczonej przez gminę stawki rocznej. Podatek za świeżo adoptowanego lub nabytego czworonoga należy zapłacić do dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa. 

Podatek od psa uiszczamy w kasie urzędu gminy, przelewem na konto bankowe instytucji lub u osoby, którą w tym celu wyznaczyła gmina, tak zwanego inkasenta.

Jesteś właścicielem czworonoga? Pamiętaj, aby dowiedzieć się, czy musisz zapłacić od tego podatek! W przygotowanej przez nas instrukcji umieściliśmy informacje na temat wysokości, terminu i miejsca zapłaty podatku. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa