Zmiany dla właścicieli psów. Możliwe wyższe opłaty i obowiązek chipowania

3 stycznia 2023 | Aktualizacja: 4 stycznia 2023

Właściciele psów w 2023 roku mogą zapłacić większy podatek od posiadania psa. Maksymalna wysokość opłaty co roku ustalana jest przez ministra finansów, ale gmina może ustalić niższą stawkę. Oprócz tego rząd zapowiada nowe przepisy związane z obowiązkiem chipowania psów.

Zmiany dla właścicieli psów. Możliwe wyższe opłaty i obowiązek chipowania
Zmiany dla właścicieli psów. Możliwe wyższe opłaty i obowiązek chipowania

Wyższe opłaty za posiadanie psa 

Obwieszczenie ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 wskazuje, że maksymalna stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 150,93 zł rocznie od jednego psa. Wcześniej kwota maksymalna wynosiła 135 zł.

Ustalenia gmin 

Ostateczny głos w tej kwestii mają gminy, które zwykle ustalają niższą stawkę. Najlepiej więc zapoznać się z informacjami o podatkach i opłatach lokalnych w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Jest to istotne, ponieważ opłata od posiadania psów jest obowiązkowa, jeżeli gmina ją zatwierdziła. Co więcej, gminy mają też prawo do egzekwowania zaległości z tytułu niezapłacenia podatku od posiadania psa

Gdzie można zapłacić podatek od psa?

Ustaloną sumę można przelać na konto gminy, zapłacić w kasie gminy lub u inkasenta (osoby wyznaczonej do tego celu). 

Kto jest zwolniony z płacenia podatku za psa? 

Tę kwestię reguluje art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jego zapisem podatek od czworonoga nie jest pobierany od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Obowiązek chipowania psów

Nowy rok może przynieść oprócz wzrostu podatku od posiadania psa, również obowiązek chipowania pupili. 

Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku chipowania psów. Tak, żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje — zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Jak zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk ustawa o obowiązku chipowania psów będzie gotowa w pierwszym półroczu 2023 roku, a chipy mają być wszczepiane przez lekarzy weterynarii podczas szczepień. W planach jest, aby koszty zostały rozłożone na rząd i samorządy, tak aby właściciele czworonogów nie musieli płacić za tę usługę. 


Powiązana sprawa