Becikowe Warszawa - warunki, dokumenty i wniosek online lub PDF 2024

Autor: Kasia Urbanek Weryfikacja: 18 kwietnia 2024 8 min. czytania

Wniosek o becikowe

Czym jest becikowe? Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Kto może się ubiegać o ten rodzaj pomocy? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zwana również becikowym, to wsparcie finansowe dla rodzica lub opiekuna, przyznawane w związku z urodzeniem się dziecka bądź jego przysposobieniem

Kto może otrzymać zapomogę?

Becikowe przyznawane jest osobom, które spełniają poniższe warunki:

 1. Są opiekunami dziecka, czyli:
  • rodzice,
  • opiekunowie prawni, przydzieleni sądownie,
  • opiekunowie faktyczni, którzy zajmują się nim na co dzień i jednocześnie złożyli do sądu wniosek o adopcję.
 2.  Dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza ​​​​kryterium dochodowe wynosi 1922 zł netto.
 3. W przypadku, jeśli o becikowe starają się rodzice dziecka, warunkiem jest, aby matka dziecka była pod opieką medyczną przynajmniej od 10. tygodnia ciąży, aż do rozwiązania.
 4. Osoba starająca się o przyznanie zapomogi jest polskim obywatelem (lub w wybranych przypadkach cudzoziemcem) i zamieszkuje na terenie Polski. Cudzoziemiec może starać się o becikowe, jeżeli:

Kto nie dostanie becikowego?

Kto nie dostanie becikowego?

Świadczenie nie przysługuje, gdy:

 • osoba starająca się o becikowe nie mieszka w Polsce,
 • członek rodziny ma przyznane podobne świadczenie za granicą (chyba że umowy między państwami stanowią inaczej),
 • osoba samotnie wychowująca dziecko nie ma ustalonego świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica (tytułem wykonawczym lub sądownie), za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców jest zobowiązany przez sąd do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugi nie ma zasądzonych alimentów,
  • powództwo o ustalenie alimentów drugiego rodzica zostało oddalone,
  • zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnym zakresie i czasie.

Jak obliczyć dochód do becikowego?

Jak obliczyć dochód do becikowego?

W celu obliczenia dochodu do becikowego należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku. Wliczają się do tego:

 • zarobki z umów o pracę i umów-zleceń,
 • stypendia,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z działalności rolniczej,
 • dochody z wynajmu,
 • dochody nieopodatkowane, wyjątkiem jest świadczenie 800 plus, które nie wlicza się do dochodu.

Następnie otrzymaną kwotę należy podzielić przez liczbę członków rodziny (łącznie z nowo narodzonym lub przysposobionym dzieckiem). W ten sposób wylicza się dochód do becikowego.

Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza w miesiącu:

 • 674 zł netto na osobę lub
 • 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością,

dodatkowo można dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
 

Ile wynosi becikowe w Warszawie?

Becikowe w Warszawie wynosi 1000 zł na każde nowo narodzone/przysposobione dziecko. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o becikowe

Kiedy składa się wniosek o becikowe?

O becikowe można starać się tuż po zgłoszeniu urodzenia dziecka w Warszawie.

 • wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia jego przyjścia na świat,
 • opiekun prawny i faktyczny dziecka, a także jego rodzice adopcyjni, składają  wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobienia. Aby otrzymać świadczenie, dziecko nie może mieć ukończonych 18 lat.

Po 12 miesiącu życia dziecka, rodzic może pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy w Warszawie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie becikowe w Warszawie, należy spełnić pewne warunki, a także wypełnić i przedłożyć poniższe dokumenty:

Wniosek o becikowe

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli wniosek o becikowe złożony zostanie do 31 października 2023 r., to należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za rok 2021. Osoby starające się o becikowe po 31 października 2023 r. powinny brać pod uwagę dochody za rok 2022.
 

Zaświadczenie lekarskie do becikowego - kto wydaje?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, o objęciu matki opieką medyczną, od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie to wydaje lekarz lub położna. Zaświadczenia nie muszą składać osoby, które przysposobiły dziecko bądź są jego prawnymi lub faktycznymi opiekunami.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Gdzie złożyć wniosek o becikowe w Warszawie?

Wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online. 

Wniosek o becikowe online

Wniosek o becikowe online

Wniosek przez internet można złożyć przez platformę Empatia, wykorzystując Profil Zaufany​​​ lub podpis kwalifikowany.

Ile kosztuje złożenie wniosku w Warszawie?

Złożenie wniosku o becikowe w Warszawie jest bezpłatne.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia w Warszawie?

Wnioski rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia dokumentów, a w przypadkach skomplikowanych - do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania. 

Wypłata świadczenia zazwyczaj następuje:

 • do ostatniego dnia miesiąca - jeśli wniosek został złożony do 10-go dnia miesiąca,
 • do końca kolejnego miesiąca - jeśli wniosek złożono po 10-tym.

Wypłata świadczenia może zostać dokonana:

 • przelewem na wskazane konto,
 • przekazem pocztowym.

Wybór zależy od przyjętej praktyki urzędu i jego możliwości organizacyjnych.

Co zrobić w przypadku odmowy becikowego?

Odmowa przyznania becikowego jest wydawana w formie decyzji administracyjnej - oznacza to, że istnieje możliwość złożenia odwołania w tej sprawie. Dokument należy złożyć do organu, który wydał decyzję - odwołanie zostanie przez niego przekazane do kolegium odwoławczego. Wnioskujący ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę becikowe w Warszawie?

Aby załatwić sprawę becikowe w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem Konwiktorska 3/5 w Warszawie, lub z 17 innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

tel. +48226280712 

e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

tel. +48225689100 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

tel. +48224871301 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

tel. +48226147000 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

tel. +48222770250 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. +48222773300 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

tel. +48225112400 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

tel. +48226735412 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

tel. +48225441200 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. +48222773600 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 21 a, 05-075 Warszawa

tel. +48227734412 

strona www e-mail

Instytucja online

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

tel. +48226482226 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

tel. +48228639837 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

tel. +48225692800 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Lipińska 2, 01-833 Warszawa

tel. +48225997100 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie

adres: gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

tel.  22 509 71 47 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji