Wniosek Rodzina 500 plus Oleszyce

Aktualizacja: 24 października 2020Co to jest program Rodzina 500 plus?

Rodzina 500 plus to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia polskich rodzin.
Wsparcie Państwa ma trzy główne cele:

 1. wzrost liczby urodzeń
 2. ograniczenie ubóstwa
 3. wsparcie finansowe rodzin

Rodzina 500+ to finansowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, wypłacane co miesiąc na każde dziecko.

500 plus na każde, nawet pierwsze dziecko

Z programu 500 plus mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do 18 lat. Wniosek można składać już na pierwsze dziecko, nie obowiązuje również kryterium dochodowe (zmiany weszły w życie 1 lipca 2019 r.). Wniosek może zostać złożony przez rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Jak długo wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie przyznawane jest na rok. Wnioski można składać cyklicznie co roku, dopóki dziecko nie ukończy 18 roku życia.

Czy 500+ przysługuje Polakom mieszkającym za granicą?

Nie, program Rodzina 500 plus obowiązuje tylko na terytorium Polski, a miejsce zamieszkania (nie zameldowania!) w naszym kraju jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia. Dla polskich rodzin mieszkających w krajach UE czy EOG mają zastosowanie ustawy danego państwa. 


Wniosek o 500+

Do kiedy składać wnioski 500 plus?

 • rodzice noworodków - mają czas do 3 miesięcy od narodzin na złożenie wniosku, wtedy świadczenie zostanie wypłacone w całości, z wyrównaniem od dnia urodzenia. Jeśli rodzice złożą wniosek po tym terminie, świadczenie będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.
 • pozostali rodzice i opiekunowie - aktualny okres rozliczeniowy 500+ kończy się 31 maja 2021. Wnioski należy odnowić zgodnie z harmonogramem:
  • od 1 lutego 2021 można je składać przez Internet,
  • od 1 marca 2021 drogą tradycyjną.

W przypadku niezłożenia wniosku, świadczenia na kolejny okres przestaną być wypłacane.

Jak złożyć wniosek o 500+ w miejscowości Oleszyce?

Aby uzyskać świadczenie 500 plus w w miejscowości Oleszyce należy złożyć druk SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w odpowiedniej jednostce terytorialnej (najczęściej MOPS lub GOPS). Zamiast wypełniać wzór papierowy, można wypełnić go przez Internet:

 • za pomocą bankowości internetowej - na stronie banku (jeśli tylko umożliwia taką funkcję) należy zalogować się do konta bankowego i wypełnić odpowiedni formularz,
 • w serwisie Empatia (portal Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) - dla posiadaczy Profilu Zaufanego; wystarczy zalogować się, wypełnić dostępny wniosek i przesłać przez Internet - zgodnie z podaną na portalu instrukcją,
 • za pomocą PUE ZUS - tutaj również wykorzystujemy Profil Zaufany i krok po kroku przechodzimy przez pola formularza.

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Złożenie wniosku Rodzina 500 plus jest całkowicie bezpłatne.

Jak długo się czeka na przyznanie świadczenia w miejscowości Oleszyce?

Wypłata świadczenia 500+ w miejscowości Oleszyce dokonywana jest do 3 miesięcy od złożenia wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia dokumentu.

Jak sprawdzić status złożonego wniosku w miejscowości Oleszyce?

W zależności od sposobu złożenia wniosku w miejscowości Oleszyce, jego aktualny status możemy sprawdzić dwojako:

 • jeśli wniosek został złożony w serwisie Empatia - jego stan sprawdzimy w skrzynce odbiorczej tego portalu,
 • jeśli wniosek został złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, wersji papierowej listownie lub osobiście, jego stan możemy sprawdzić kontaktując się z organem prowadzącym program 500+.

Gdzie można złożyć wniosek rodzina 500+ w miejscowości Oleszyce?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Oleszyce Mickiewicza 12
37-630 Oleszyce
+48166315132


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.