Urlop okolicznościowy 2021 - Wniosek

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Wniosek o urlop okolicznościowy

Co to jest urlop okolicznościowy?

To czas uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu różnych wydarzeń w życiu rodzinnym i społecznym. Zasady przydzielania urlopów okolicznościowych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy i ile dni?

Urlop w związku z sytuacją rodzinną

Urlop okolicznościowy przysługuje przede wszystkim z tytułu wydarzeń w życiu osobistym, odpowiednio:

OKOLICZNOŚĆ 

WYMIAR URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO

Ślub 2 dni
Urodzenie się dziecka 2 dni
Śmierć, pogrzeb małżonka (męża, żony) 2 dni
Śmierć, pogrzeb dziecka 2 dni
Śmierć, pogrzeb ojca / matki 2 dni
Śmierć, pogrzeb ojczyma / macochy 2 dni
Ślub dziecka 1 dzień
Śmierć, pogrzeb siostry / brata 1 dzień
Śmierć, pogrzeb teściowej / teścia 1 dzień
Śmierć, pogrzeb babci / dziadka 1 dzień
Śmierć, pogrzeb osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika 1 dzień
Śmierć, pogrzeb osoby będącej pod bezpośrednią opieką pracownika 1 dzień

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Tak, za uzasadnione dni zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie.

Urlop w związku z pełnioną funkcją, zdrowiem lub na wezwanie organów

Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia urlopu swojemu pracownikowi również w innych okolicznościach:

OKOLICZNOŚĆ WYMIAR URLOPU PRAWO DO WYNAGRODZENIA
Obowiązkowe badania lekarskie i szczepienia ochronne, przewidziane przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych według wezwania tak, wg art. 297 Kodeksu pracy

Krwiodawstwo:

 • oddanie krwi,
 • niezbędne, okresowe badania lekarskie dla krwiodawstwa, jeśli nie mogą być wykonane w czasie wolnym od pracy.
dzień zdarzenia według stacji krwiodawstwa tak, wg art. 297 Kodeksu pracy

Uczestniczenie w posiedzeniu komisji pojednawczej jako:

 • członek komisji,
 • strona w postępowaniu pojednawczym,
 • świadek w postępowaniu pojednawczym.
według wezwania

według punktów:

 • członek komisji - nie,
 • strona w postępowaniu - tak, wg art. 297 Kodeksu pracy
 • świadek - tak, wg art. 297 Kodeksu pracy
Osobiste stawiennictwo w zakresie powszechnego obowiązku obrony według wezwania rekompensata od właściwego organu*

Osobiste stawiennictwo na wezwanie:

 • policji,
 • sądu,
 • prokuratury,
 • administracji rządowej,
 • samorządu terytorialnego,
 • organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.
według wezwania rekompensata od właściwego organu*

Spełnienie czynności biegłego w postępowaniu:

 • administracyjnym,
 • karnym przygotowawczym,
 • sądowym,
 • przed kolegium ds. wykroczeń.
maksymalnie 6 dni w roku kalendarzowym rekompensata od właściwego organu*
Uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w charakterze specjalisty według wezwania rekompensata od właściwego organu*

* - rekompensata od właściwego organu oznacza, że pracodawca wystawia odpowiednie zaświadczenie, w którym wskazuje utracone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, a pracownik na tej podstawie może uzyskać rekompensatę od właściwego organu (w wysokości i na warunkach przewidzianych w osobnych przepisach).

Akcje i szkolenia służb ochotniczych

Jeśli należysz do ochotniczych służb, przysługuje ci zwolnienie od pracy według poniższych wskazań:

SŁUŻBA

OKOLICZNOŚĆ WYMIAR URLOPU PRAWO DO WYNAGRODZENIA
Ochotnicza Straż Pożarna Akcja ratownicza i wypoczynek konieczny po jej zakończeniu według wezwania rekompensata od właściwego organu*
Ochotnicza Straż Pożarna Szkolenie pożarnicze nie więcej niż 6 dni w roku rekompensata od właściwego organu*
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Akcja ratownicza i wypoczynek konieczny po jej zakończeniu według wezwania tak, wg art. 297 Kodeksu pracy
Ochotnicza Drużyna Ratownicza
przy brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR"
 • Akcja ratownicza i wypoczynek konieczny po jej zakończeniu
 • Szkolenia organizowane przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa
według wezwania tak, wg art. 297 Kodeksu pracy

Czy urlop okolicznościowy trzeba wykorzystać w danym dniu?

Nie, urlop nie musi być wykorzystany dokładnie w dniu okoliczności, ale musi być z nią powiązany. Na przykład może zostać wykorzystany na przygotowania, czy dokonanie formalności.

Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany urlop w żaden sposób nie przechodzi na rok następny.


Wniosek o urlop okolicznościowy

Jakie dokumenty należy złożyć?

Nie ma formalnego wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego, wystarczy powiadomić o tym fakcie przełożonego. Możesz skorzystać z naszego wniosku:

Ważne jednak będzie uzasadnienie, że dany urlop Ci przysługiwał. Koniecznie weź ze sobą potwierdzenie, na przykład:


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - urlop okolicznościowy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie