Wniosek o urlop okolicznościowy 2021

Aktualizacja: 28 marca 2021

Wniosek o urlop okolicznościowy

Co to jest urlop okolicznościowy?

To czas uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu różnych wydarzeń w życiu rodzinnym i społecznym. Zasady przydzielania urlopów okolicznościowych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy i ile dni?

Urlop w związku z sytuacją rodzinną

Urlop okolicznościowy przysługuje przede wszystkim z tytułu wydarzeń w życiu osobistym, odpowiednio:

WYMIAR URLOPU OKOLICZNOŚĆ
2 dni
 • ślub,
 • urodzenie się dziecka,
 • śmierć/pogrzeb:
  • małżonka (męża, żony),
  • dziecka,
  • rodzica: ojca / matki,
  • ojczyma / macochy.
1 dzień
 • ślub dziecka,
 • śmierć/pogrzeb:
  • siostry/brata,
  • teściowej/teścia,
  • babci/dziadka,
  • osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika,
  • osoby będącej pod bezpośrednią opieką pracownika.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny? Tak.  Za powyższe, uzasadnione dni zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie.

Urlop w związku z pełnioną funkcją, zdrowiem lub na wezwanie organów

Pracodawca zobowiązany jest do zwolnienia od pracy swojego pracownika również w innych okolicznościach:

OKOLICZNOŚĆ WYMIAR URLOPU PRAWO DO WYNAGRODZENIA
Obowiązkowe badania lekarskie i szczepienia ochronne, przewidziane przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych według wezwania tak, wg art. 297 Kodeksu pracy

Krwiodawstwo:

 • oddanie krwi
 • niezbędne, okresowe badania lekarskie dla krwiodawstwa, jeśli nie mogą być wykonane w czasie wolnym od pracy
dzień zdarzenia według stacji krwiodawstwa tak, wg art. 297 Kodeksu pracy

Uczestniczenie w posiedzeniu komisji pojednawczej jako:

 • członek komisji,
 • strona w postępowaniu pojednawczym,
 • świadek w postępowaniu pojednawczym
według wezwania

według punktów:

 • członek komisji - nie,
 • strona w postępowaniu - tak, wg art. 297 Kodeksu pracy
 • świadek - tak, wg art. 297 Kodeksu pracy
Osobiste stawiennictwo w zakresie powszechnego obowiązku obrony według wezwania rekompensata od właściwego organu*

Osobiste stawiennictwo na wezwanie:

 • policji
 • sądu
 • prokuratury
 • administracji rządowej
 • samorządu terytorialnego
 • organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia
według wezwania rekompensata od właściwego organu*

Spełnienie czynności biegłego w postępowaniu:

 • administracyjnym,
 • karnym przygotowawczym,
 • sądowym,
 • przed kolegium ds. wykroczeń
maksymalnie 6 dni w roku kalendarzowym rekompensata od właściwego organu*
Uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w charakterze specjalisty według wezwania rekompensata od właściwego organu*

* - rekompensata od właściwego organu oznacza, że pracodawca wystawia odpowiednie zaświadczenie, w którym wskazuje utracone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, a pracownik na tej podstawie może uzyskać rekompensatę od właściwego organu ("w wysokości i na warunkach przewidzianych w osobnych przepisach").

Akcje i szkolenia służb ochotniczych

Jeśli należysz do ochotniczych służb, przysługuje ci zwolnienie od pracy według poniższych wskazań:

SŁUŻBA

OKOLICZNOŚĆ WYMIAR URLOPU PRAWO DO WYNAGRODZENIA
Ochotnicza Straż Pożarna Akcja ratownicza i wypoczynek konieczny po jej zakończeniu według wezwania rekompensata od właściwego organu*
Ochotnicza Straż Pożarna Szkolenie pożarnicze nie więcej niż 6 dni w roku rekompensata od właściwego organu*
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Akcja ratownicza i wypoczynek konieczny po jej zakończeniu według wezwania tak, wg art. 297 Kodeksu pracy
Ochotnicza Drużyna Ratownicza
przy brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR"
 • Akcja ratownicza i wypoczynek konieczny po jej zakończeniu
 • Szkolenia organizowane przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa
według wezwania tak, wg art. 297 Kodeksu pracy

Czy urlop okolicznościowy trzeba wykorzystać w danym dniu?

Nie - urlop nie musi być wykorzystany dokładnie w dniu okoliczności, ale musi być z nią powiązany.  Na przykład może zostać wykorzystany na czas przygotowań czy dokonania formalności.
Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany urlop w żaden sposób nie przechodzi na rok następny.


Wniosek o urlop okolicznościowy

Jakie dokumenty należy złożyć?

Nie ma formalnego wniosku przy udzielaniu urlopów okolicznościowych, wystarczy powiadomić o tym fakcie przełożonego. Możesz skorzystać z naszego wniosku z sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania.

Ważne jednak będzie uzasadnienie, że dany urlop ci przysługiwał. Do tego koniecznie weź ze sobą potwierdzenie, na przykład:


Gdzie można złożyć wniosek o urlop okolicznościowy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek - urlop okolicznościowy

Wniosek o urlop okolicznościowy

Pobierz dokument