Ważne zmiany urlopowe w prawie pracy od 26 kwietnia 2023 roku

26 kwietnia 2023 | 3 min. czytania

Nowe przepisy dotyczące zatrudnienia wejdą w życie 26 kwietnia 2023 roku. W związku ze zmianami pracownicy będą mogli mieć nawet 7 dodatkowych dni wolnego. Pojawią się nowe rodzaje urlopów – opiekuńczy oraz urlop z powodu siły wyższej. Oprócz tego zostaną wprowadzone dodatkowe przerwy w pracy.

Ważne zmiany urlopowe w prawie pracy od 26 kwietnia 2023 roku
Ważne zmiany urlopowe w prawie pracy od 26 kwietnia 2023 roku

Dwa nowe urlopy w Kodeksie Pracy

Urlop wypoczynkowy wynosi od 20 do 26 dni. Oprócz tego Kodeks Pracy przewiduje 2 dodatkowe rodzaje urlopów, które zwiększą wymiar dni wolnych: 

  • 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej,
  • 5 dni urlopu opiekuńczego.

Urlop opiekuńczy

W nowym Kodeksie Pracy pracownicy i członkowie ich rodzin otrzymają większe uprawnienia w postaci urlopu opiekuńczego. Zatrudniony będzie mógł w ciągu roku kalendarzowego wziąć taki urlop w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie: 

  • będącej członkiem rodziny lub
  • zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,

Takie osoby muszą wymagać opieki z poważnych względów medycznych. Za członków rodziny będą uważani: dzieci, rodzice lub małżonek

Urlop może zostać wykorzystany w całości lub w częściach. Jego długość wynosi 5 dni, a pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za czas, w którym z niego korzysta. Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia takiego urlopu.

Aby otrzymać zwolnienie, pracownik musi złożyć wniosek, w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek należy złożyć nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej

Pracownik w pilnych sprawach rodzinnych, będzie mógł uzyskać zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej, na przykład z powodu choroby lub wypadku osoby bliskiej. Osoba zatrudniona ma prawo do zwolnienia o wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Korzystając z tego typu urlopu, pracownik otrzyma połowę swojego wynagrodzenia

Tak samo jak w przypadku urlopu opiekuńczego, osoba zatrudniona będzie musiała złożyć wniosek, aby dostać zwolnienie. Może to zrobić najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Należy pamiętać, że zgłoszenie nieprzyjścia do pracy z powodu działania siły wyższej nie zastępuje urlopu na żądanie, a stanowi jego uzupełnienie. 

Dodatkowe przerwy w pracy

Nowy Kodeks Pracy przewiduje, że pracownicy zyskają dodatkowe przerwy w pracy. W sumie osoba zatrudniona może liczyć na:

2 przerwy po 15 minut, gdy czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin,
3 przerwy po 15 minut, gdy czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin.

Obecnie zatrudniony, który pracuje dłużej niż 6 godzin w ciągu doby, ma prawo do jednej 15-minutowej przerwy. Jest ona wliczana do czasu pracy.


Powiązane sprawy