Garść podstawowych informacji o urlopie na żądanie!

19 listopada 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 3 min. czytania

Każdy pracownik ma prawo do urlopu na żądanie i reguluje to Kodeks Pracy. W jakim wymiarze taki urlop przysługuje i co należy zrobić, aby go otrzymać? Jaki wniosek i kiedy należy złożyć oraz czy zawsze trzeba podać powód chęci skorzystania z urlopu? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? Są to pytania, na które warto znać odpowiedzi zawczasu, a nie dopiero w nagłej sytuacji.

Garść podstawowych informacji o urlopie na żądanie!
Garść podstawowych informacji o urlopie na żądanie!

Wymiar urlopu na żądanie

Urlop na żądanie przysługuje każdej osobie zatrudnionej w ramach umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem  Pracy art. 167 są to 4 dni w ciągu roku kalendarzowego, bez względu na ilość umów czy pracodawców. Zatem każdy ma prawo do takiego samego wymiaru urlopu. Osoba pracująca na pół etatu ma możliwość skorzystania również z 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku, pomimo tylko 13 dni urlopu wypoczynkowego. Na wymiar nie ma wpływu również staż pracy. Urlop na żądanie nie obowiązuje jedynie w przypadku umów o dzieło ani umów zlecenie. 

Urlop na żądanie a urlop wypoczynkowy

Urlop na żądanie wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie są to dni dodatkowe do wykorzystania. Co istotne, niewykorzystane dni nie przechodzą jednak na kolejny rok kalendarzowy, jak to jest w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za czas urlopu na żądanie

Urlop na żądanie jest traktowany jako urlop wypoczynkowy i dlatego w kwestii wynagrodzenia również jest tak samo. Pracownik za okres korzystania z takiego urlopu otrzymuje wypłatę 100% wynagrodzenia. Jest ono wypłacane z uwzględnieniem zarówno stałych jak i zmiennych składników wynagrodzenia.

Zgłoszenie urlopu na żądanie

Chęć skorzystania z przysługujących dni wolnych należy zgłosić najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w dniu urlopu na żądanie. Pracownik może skontaktować się z pracodawcą telefonicznie bądź wysłać wiadomość poprzez email lub złożyć w tradycyjnej formie papierowej. Nie jest on zobowiązany do podania przyczyny, ale jest to pozytywnie odbierane i wpływa na budowanie pozytywnych relacji i zaufania do pracownika. Forma pisemna jest najczęściej praktykowana ze względu na dowód, który stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy.

Pracodawca nie może udzielenia urlopu odmówić i jest zobowiązany wyrazić zgodę na żądanie w podanym terminie oraz w wymiarze do 4 dni maksymalnie. Są jednak szczególne sytuacje, gdy prośba o urlop na żądanie może zostać odrzucona a brak zgody i nie pojawienie się w miejscu pracy może skutkować nieusprawiedliwioną nieobecnością. Jest to wówczas naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.
 


Powiązana sprawa